ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΑΝΙΑ

Αποστολή του Τμήματος είναι: Η Καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτι­ση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στο δέκατο (10ο) εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία για την απόκτηση του πτυχίου. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο, διεπιστημονικού χαρακτήρα.
Το Τμήμα υποδιαιρείται σε τρεις Τομείς:
1.Τομέας Συστημάτων Παραγωγής
Το αντικείμενο του τομέα σχετίζεται με τη Θεωρία Συστημάτων Παραγωγής καθώς και με τη σύγχρονη Τεχνολογία Παραγωγής
2.Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων
Ο τομέας είναι εξειδικευμένος στις μεθόδους και τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων,από τον Μαθηματικό Προγραμματισμό και την Προσομοίωση μέχρι τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Εμπειρικά Συστήματα.
3.Τομέας Οργάνωσης Διοίκησης
Αφορά τα βασικά μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης τεχνολογικών,διοικητικών συστημάτων καθώς και τα εξειδικευμένα μαθήματα,όπως μάρκετινγκ,ανάλυση επενδύσεων,χρηματοοικονομική διοίκηση.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Συστήματα Παραγωγής
2. Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Οργάνωση και Διοίκηση

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής.
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα π.χ. δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων (Βιομηχανίας κ.ά.), Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου. Στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού αποφοιτήσουν από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε κάθε επιχειρηματική μονάδα (παραγωγική, μεταποιητική, εμπορική, παροχής υπηρεσιών) ως ανώτερα στελέχη για να κατευθύνουν τις επενδυτικές στρατηγικές, να σχεδιάζουν την παραγωγή, να ασκούν διοίκηση και να συμβάλλουν αποφασιστικά και υπεύθυνα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
Ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Ανοίγοντας δικό τους γραφείο μπορούν να αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν τη συνολική διοικητικοτεχνική λειτουργία μιας επιχείρησης.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη ειδικότητα στο χώρο των Διπλωματούχων Μηχανικών. Μέχρι στιγμής η σημασία τους δεν έχει κατανοηθεί και δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως από την ελληνική αγορά. Όμως, ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός στο χώρο των επιχειρήσεων, η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής, η καθιέρωση - σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο - υψηλών προδιαγραφών στην παραγωγή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) καθιστούν αναγκαία και πολύτιμη τη συμβολή των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη λειτουργία κάθε επιχείρησης που θέλει να είναι ανταγωνιστική.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μηχανικός Πιστοποίησης

Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger