ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Tο τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη και ειδικότερα στους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, αλιείας και μεταποίησης - επιθεώρησης αλιευτικών προϊόντων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Tο τμήμα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια ενώ το πλήθος των φυσικών ιχθυοτροφείων της περιοχής εξασφαλίζει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία και κατάρτιση στους σπουδαστές.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η φοίτηση σήμερα περιλαμβάνει έξι (6) εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση. Ένας σπουδαστής για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος του, τα μαθήματα επιλογής, να εκπονήσει πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι έχουν στελεχώσει υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, οστρακοτροφεία, μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και συνεταιριστικές οργανώσεις αλιείας.
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
 Στο Υπουργείο Γεωργίας, στις Διευθύνσεις Αλιείας, σε μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας, στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Σε μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας, σε σταθμούς αναπαραγωγής και εκτροφεία ψαριών, σε οστρακοτροφεία, σε αλιευτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς αλιέων κ.ά.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ιχθυολόγος

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger