ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρος - Πληροφορίες για τη σχολή


ΚΥΠΡΟΣ


Σκοπός της σχολής

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς των Πολιτικών μηχανικών όπως τις κατασκευές, δομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως προστασία υδάτινων πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν ευθύ αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ασφάλεια, τουρισμό και τοπική οικονομία. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προγράμματα Σπουδών


Προπτυχιακές Σπουδές
Προφίλ του προγράμματος
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως κατασκευές, οικοδομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, προγραμματισμό και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική, καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών να παρέχει στους φοιτητές ισχυρές βάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση σε πιο προηγμένα θέματα. Κατά το τρίτο έτος οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένα μαθήματα του κλάδου πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Κατά το τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος ανάλογα με τα επιμέρους ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, το τέταρτο έτος περιλαμβάνει την διπλωματική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργου, της οποίας το θέμα κάθε χρονιά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή Πτυχίο (B.S.) Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής θα μπορεί να :
 1. Συλλάβει, αναλύει και να σχεδιάζει έργα πολιτικού μηχανικού
 2. Επιβλέπει και να διευθύνει εργοτάξια κατασκευών πολιτικού μηχανικού
 3. Διεξάγει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: δομοστατική μηχανική, αντισεισμική μηχανική, γεωτεχνική μηχανική, μηχανική περιβάλλοντος, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, μηχανική πετρελαίων, διαχείριση κατασκευαστικών έργων, μηχανική των μεταφορών, παράκτια μηχανική.
Διάγραμμα προγράμματος σπουδών με πιστωτικές μονάδες
1ο εξάμηνο
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 100Εισαγωγή στην Πολιτική Μηχανική5
ΜΑΣ 031Μαθηματικά Ι: Απειροστικός Λογισμός5
ΦΥΣ 134Φυσική για Μηχανικούς5
ΠΠΜ 181Εισαγωγή στη Μηχανική Περιβάλλοντος5
ΕΠΛ 033Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς5
ΓΛΩ 100Γενικά Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου5
 Υποσύνολο30
2ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΑΡΗ 123Σχεδιάσεις5
ΠΠΜ 113Τοπογραφία5
ΠΠΜ 121Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι5
ΜΑΣ 032Γραμμική Άλγεβρα Ι5
ΓΛΩ 104Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα5
XXX xxxΜάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
 Υποσύνολο30
3ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 220Στατική Ανάλυση Κατασκευών ΙI5
ΠΠΜ 230Αντοχή Υλικών5
ΠΠΜ 232Πειραματική Αντοχή Υλικών2,5
ΠΠΜ 270Μηχανική Ρευστών για ΠΜΜΠ5
ΠΠΜ 272Πειραματική Ρευστομηχανική2,5
ΜΑΣ 033Μαθηματικά ΙΙΙ: Μαθηματικά για Μηχανικούς5
ΧΧΧ xxxΜάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
 Υποσύνολο30
4ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 201Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική5
ΠΠΜ 221
Στατική Ανάλυση με Μητρώα
5
ΠΠΜ 231Δομικά Υλικά5
ΠΠΜ 233Εργαστήριο Δομικών Υλικών2,5
ΠΠΜ 251Εδαφομηχανική5
ΠΠΜ 253Πειραματική Εδαφομηχανική2,5
ΜΑΣ 034Στατική και Πιθανότητες για Μηχανικούς2
 Υποσύνολο30
5ο εξάμηνο
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 310Προγρ. & Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων Ι5
ΠΠΜ 320Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών5
ΠΠΜ 340Σχεδιασμός Δομ/κών Στοιχείων Οπλ/νου Σκυρ/τος5
ΠΠΜ 342Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών5
ΠΠΜ 370Υδραυλική5
ΑΡΗ 320Σχεδίαση με Η/Υ5
 Υποσύνολο30
6ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΑΡH 331Οικοδομική-Τεχνολογία Κτηρίων5
ΠΠΜ 325
Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ
5
ΠΠΜ 341Σχεδιασμός Κατ/ών Οπλισμένου Σκυρ/τος5
ΠΠΜ 353Θεμελιώσεις5
ΠΠΜ 371Υδρολογία5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
 Υποσύνολο30
7ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 400Αντισεισμική Τεχνολογία5
ΠΠΜ 460Τεχνική της Κυκλοφορίας5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
XXX xxxΜάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
ΠΠΜ 490Διπλωμ. Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι5
 Υποσύνολο30
8ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματοςΤίτλος μαθήματοςECTS
ΠΠΜ 461Οδοποιία5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
ΠΠΜ xxxΜάθημα Περιορισμένης Επιλογής5
ΠΠΜ 491Διπλωμ. Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, ΙΙ10
 Υποσύνολο30
 Σύνολο240

Σημείωση για το Διάγραμμα Δομής του Μαθήματος με Πιστωτικές Μονάδες
Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής (ΠΠΜ xxx) συναφή με τον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής μπορούν να επιλεγούν από την παρακάτω λίστα:
 • ΠΠΜ 401 Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 
 • ΠΠΜ 411 Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων ΙΙ
 • ΠΠΜ 432 Δομικά Υλικά Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • ΠΠΜ 441 Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών
 • ΠΠΜ 442 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • ΠΠΜ 450 Γεωμηχανική
 • ΠΠΜ 451 Τεχνική Γεωλογία
 • ΠΠΜ 475 Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων
 • ΠΠΜ 477 Παράκτια Μηχανική
Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής (ΠΠΜ xxx) συναφή με τον κλάδο Μηχανικής Περιβάλλοντος μπορούν να επιλεγούν από την παρακάτω λίστα:
 • ΠΠΜ 401 Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 
 • ΠΠΜ 470 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • ΠΠΜ 475 Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων
 • ΠΠΜ 477 Παράκτια Μηχανική
 • ΠΠΜ 480 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
 • ΠΠΜ 481 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • ΠΠΜ 483 Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος
Προσφέρονται επίσης οι Ανεξάρτητες Μελέτες ΠΠΜ 492 και ΠΠΜ 493, μόνο για φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών.


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ (βρείτε εδώ σύντομη ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών) δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές που προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μελέτη και διερεύνηση, προγραμματισμό και σχεδιασμό μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ομάδων. Oι φοιτητές σπουδάζουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Το τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:
• Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng) στην Πολιτική Μηχανική
• Μάστερ (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng) στη Μηχανική Περιβάλλοντος
• Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πολιτική Μηχανική
• Διδακτορικό (Ph.D.) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και προσφέρει τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα:
• Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng) στο θέμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».


Αγορά εργασίας

Το Τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (BSc)
 • Μάστερ (Meng και MSc) στην Πολιτική Μηχανική
 • Μάστερ (Meng και MSc) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MEng και MSc) "Eνεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός"
 • Διδακτορικό (PhD) στην Πολιτική Μηχανική
 • Διδακτορικό (PhD) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
Οι πολιτικοί μηχανικοί και οι μηχανικοί περιβάλλοντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολούνται με το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδομής τα οποία εγγυώνται μια εύρυθμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα από τα κτίρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε, τους δρόμους και τις γέφυρες τις οποίες καθημερινά χρησιμοποιούμε, η κοινωνία εξαρτάται από τους πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος για την παροχή καθαρού νερού και ενέργειας, την διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες στην Κύπρο προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, διεύθυνση, ανάπτυξη και έρευνα. Για παράδειγμα, σε αστικές, αναπτυσσόμενες περιοχές ή βιομηχανικά κέντρα, οι πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος εξυπηρετούν το κοινό ως προγραμματιστές, σχεδιαστές, και διευθυντές συστημάτων μεταφορών, έργων υδάτινων πόρων, υπηρεσιών ελέγχου μολύνσεως, άλλων αστικών έργων καθώς και ως διευθυντές ιδιωτικών, δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών.


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger