ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΑΤΡΑ

Να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη του τμήματος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ποικίλων παιδαγωγικών προβλημάτων, μέσω της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στο Παιδαγωγικό λειτουργούν 4 διαφορετικοί κύκλοι σπουδών:
- ο προπτυχιακός, που οδηγεί στην απονομή του πτυχίου Παιδαγωγικής
- ο μεταπτυχιακός, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Ειδίκευσης
- ο κύκλος εξομοίωσης σπουδών, για αποφοίτους των παλαιότερων Παιδαγωγικών Ακαδημιών
- ο κύκλος σπουδών επανεκπαίδευσης, για πτυχιούχους ξένων Παιδαγωγικών Τμημάτων.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Εκπαίδευση παιδιών με μάθηση δυσκολίας
- Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς
- Εκπαίδευση του προικισμένου και νοητικά καθυστερημένου παιδιού
- Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών
- Εκπαίδευση των παλιννοστούντων, τσιγγάνων
- Ειδικά θέματα Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Παιδαγωγική
- Ψυχολογία Ενηλίκων & Λαϊκή Επιμόρφωση
- Παιδαγωγική Παρασχολικών Δραστηριοτήτων και Εμψύχωσης
- Παιδαγωγική για Πανεπιστημιακούς - Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Δεοντολογία και Ηθική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Μεθοδολογία χρήσης Η/Υ στην Εκπαίδευση
- Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία Μαθημάτων ΔΣ
- Δεξιότητες στη Διδασκαλία
- Εκπαιδευτική τηλεόραση και βίντεο: κατασκευή και χρήση προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Εκπαίδευση από Απόσταση
- Οργάνωση και διοίκηση σχολικής τάξης
- Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος με πειραματικούς τρόπους
- Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας: Ειδικά Περιβάλλοντα Μάθησης
- Τα Σχολικά Εγχειρίδια: αρχές σχεδιασμού, κατασκευή και αξιολόγηση
- Παιδικό θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, θεατρολογία
- Αισθητική Αγωγή και Διδακτική της
- Εκπαίδευση από απόσταση
- Διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Ι
- Διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ
4. ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
- Κοινωνική Παιδαγωγική - Σεξουαλική Αγωγή
5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Αναλυτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Προγράμματα ΔΣ
- Η Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
- Παιδαγωγική και Ψυχολογία του Εκπαιδευτικού
- Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
- Διδακτική των Εκφραστικών Μαθημάτων και Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
ΤΟΜΕΙΣ
1. Παιδαγωγικής
2. Ψυχολογίας.
3. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
4. Γενικός Τομέας
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Εκπαίδευση παιδιών με μάθηση δυσκολίας
- Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς
- Εκπαίδευση του προικισμένου και νοητικά καθυστερημένου παιδιού - Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών
- Εκπαίδευση των παλιννοστούντων, τσιγγάνων
- Ειδικά θέματα Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Παιδαγωγική
- Ψυχολογία Ενηλίκων & Λαϊκή Επιμόρφωση
- Παιδαγωγική Παρασχολικών Δραστηριοτήτων και Εμψύχωσης
- Παιδαγωγική για Πανεπιστημιακούς
- Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Δεοντολογία και Ηθική του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Μεθοδολογία χρήσης Η/Υ στην Εκπαίδευση
- Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία Μαθημάτων ΔΣ
- Δεξιότητες στη Διδασκαλία - Εκπαιδευτική τηλεόραση και βίντεο: κατασκευή και χρήση προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Εκπαίδευση από Απόσταση - Οργάνωση και διοίκηση σχολικής τάξης
- Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος με πειραματικούς τρόπους
- Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας: Ειδικά Περιβάλλοντα Μάθησης
- Τα Σχολικά Εγχειρίδια: αρχές σχεδιασμού, κατασκευή και αξιολόγηση
- Παιδικό θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, θεατρολογία
- Αισθητική Αγωγή και Διδακτική της
- Εκπαίδευση από απόσταση
- Διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Ι
- Διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ
4. ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
- Κοινωνική Παιδαγωγική
- Σεξουαλική Αγωγή
5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
- Αναλυτικά Προγράμματα
- Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Προγράμματα ΔΣ
- Η Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
- Παιδαγωγική και Ψυχολογία του Εκπαιδευτικού
- Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
- Διδακτική των Εκφραστικών Μαθημάτων και Διαχείριση της Σχολικής Τάξης.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Επιστημών της Αγωγής
3. Μαθηματικών και Πληροφορικής
4. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5. Ανθρώπινων Σπουδών
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Επιστήμες της Αγωγής
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
1. Παιδαγωγική
Παν/μιο Πάτρας
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/μιο Κρήτης
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/μιο Θράκης
1.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
2.Διδασκαλία Χημείας με τη χρήση των Πολυμέσων
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι η κυριότερη διέξοδος για τους πτυχιούχους των Τμημάτων. Για το διορισμό τους ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται για τους απόφοιτους των τμημάτων Φ.Π.Ψ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι Δάσκαλοι εκτός από το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, σε ειδικά σχολεία. Επίσης μπορούν να στραφούν στην παιδαγωγική έρευνα.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger