ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/5/15

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη διοικητική επιστήμη στους τομείς που συνδέονται με τις τεχνολογίες και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης, ικανών να προσδιορίσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες για αποτελεσματική λειτουργία οργανισμών και να σχεδιάζουν κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις για ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
Ακόμη να είναι ικανοί να παίρνουν αποφάσεις και να χαράζουν στρατηγική μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον, για μια σειρά από γνωστικούς χώρους, όπως χρηματο - οικονομική μηχανική - διαχείριση (financial engineering), παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση πληροφοριακών πόρων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξειδικευμένο στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: α.Διοικητικές Επιστήμες με Έμφαση στη Λήψη Αποφάσεων
β.Ηλεκτρονικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες και Ηλεκτρονικό Εμπόριο γ.Επιχειρηματική Στρατηγική  
δ.Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
ε.Ψηφιακή Οικονομία, Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας
ζ.Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
η.Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/Συστημάτων
στ. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 
Στο τμήμα εντάσσονται εξειδικευμένα εργαστήρια σε θέματα Διοικητικής Επιστήμης,Μεταφορών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.Στα εργαστήρια αυτά οι φοιτητές των μεγάλων ετών θα εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων επιλογής/εξειδίκευσης. Επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών Σωκράτης/ Έρασμος οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν ορισμένα εξάμηνα σε αντίστοιχα Τμήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αντίστοιχες των αποφοίτων τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού και Πληροφορικής. Η έμφαση στις νέες τεχνολογικές δίνει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα στους απόφοιτους του τμήματος. οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν ισχυρό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στελεχών επιχειρήσεων, θα είναι ικανοί να παίρνουν αποφάσεις και να χαράζουν στρατηγική μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον, για μια σέρα από γνωστικούς χώρους, όπως χρηματοοικονομική μηχανική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση πληροφοριακών πόρων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά..

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger