ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της.
Επίσης, να καταρτίσει τους φοιτητές στην ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία, να τους παρουσιάσει την ιταλική ιστορία και τον ιταλικό πολιτισμό, και να τους ετοιμάσει για ποικίλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, όπως είναι: η διδασκαλία των ιταλικών, η μετάφραση ανάμεσα στα ιταλικά και τα ελληνικά, η εργασία σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ιταλία, η επιστημονική απασχόληση με την ιταλική λογοτεχνία,την ιταλική γλώσσα και η σύγκριση ιταλικής και ελληνικής. Επιπλέον το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ευρύτερης ανθρωπιστικής μόρφωσης σε τομείς που δε σχετίζονται άμεσα με την ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Ο φοιτητής καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με το αντικείμενο που επιθυμεί να ασχοληθεί μετά το πέρας των σπουδών του (διδασκαλία της γλώσσας, διερμηνεία, μετάφραση, Ιταλική λογοτεχνία).
Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερα σύνολα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία είναι σκόπιμο να επιλέγουν οι φοιτητές κατά τα πρώτα δύο έτη της φοίτησης τους, ενώ τα δύο τελευταία σύνολα περιλαμβάνουν μαθήματα που ταιριάζουν σε όσους βρίσκονται ήδη στο δεύτερο μισό των σπουδών τους. Η υποδιαίρεση, όμως αυτή δεν έχει δεσμευτικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους φοιτητές.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος στους κλάδους της διδακτικής, της κοινωνιογλωσσολογίας, της ιταλικής λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.
Παν/μιο Αθήνας
1. Μετάφραση - Μεταφρασεολογία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρία της Λογοτεχνίας 2. Ιστορία της Λογοτεχνίας 3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους, σε υπηρεσίες υπουργείων, επιχειρήσεις κ.ά..
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger