ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Χαλκίδας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΗΒΑ

Το νέο τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού έχει ως αποστολή την παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στους σπουδαστές του , την εκπαίδευση στη χρήση μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων για την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων στον τομέα τους και γενικότερα την ανάπτυξη των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων τους στο γνωστικό πεδίο της εφοδιαστικής διοίκησης.

Προγράμματα Σπουδών
Τα εξάμηνα σπουδών είναι οκτώ (8) συμπεριλαμβανομένου και του ενός (1) εξαμήνου της πρακτικής άσκησης . Πιο συγκεκριμένα το τμήμα : Παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εφοδιαστικής διοίκησης και των συναφών γνωστικών πεδίων. Διεξάγει επιστημονική και τεχνολογική έρευνα σε σχετικά επιστημονικά πεδία και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε σχετικά επιστημονικά πεδία Συνεργάζεται και παρέχει επιστημονική βοήθεια και τεχνολογικές συμβουλές σε παραγωγικές μονάδες και φορείς σε θέματα του γνωστικού του αντικειμένου Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες που θα τους εξασφαλίσουν καλή επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη Αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών που προσφέρει.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος τελειώνοντας τις σπουδές τους διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε : - να σχεδιάζουν σε βέλτιστη λειτουργία τα επιμέρους συστήματα που συνθέτουν τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής διοίκησης και να τα ολοκληρώνουν αποτελεσματικά σε ένα λειτουργικό σύνολο με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών , καθώς και σε συστήματα διανομής και μεταφορών που είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και αναγκαία για την ελληνική βιομηχανία - να αναλύουν και εντοπίζουν προβλήματα και να βελτιώνουν υπάρχοντα συστήματα εφοδιαστικής διοίκησης σε επιχειρήσεις - να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των δικτύων διανομής και μεταφορών σε εθνικό επίπεδο εισάγοντας καινοτομικά στοιχεία και να αξιολογούν την απόδοση και αξιοπιστία της λειτουργίας τους.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger