ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΙΟΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή: Την προετοιμασία στελεχών που θα στελεχώσουν επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, δημιουργώντας και προσφέροντας αγαθά ή υπηρεσίες. Επίσης να συμβάλλει στην προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων και να διευρύνει τους επαγγελματικούς προσανατολισμούς.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι ειδικές κατηγορίες μαθημάτων, όπως η Πτυχιακή εργασία, οι Πρακτικές Ασκήσεις, τα μαθήματα Έρευνας, η Διάλεξη. Εκτός από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμπλουτίζεται σημαντικά από μια σειρά άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τα θερινά σχολεία και τα συνέδρια που οργανώνονται από τα τμήματα.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο.Π.Α.
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
 
Παν/μιο Πειραιά
1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
2. Ευρωπαϊκό Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική
4. Διοίκηση Παραγωγής και Διαχείριση Τεχνολογίας
5. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 
Παν/μιο Μακεδονίας
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Οικονομική Επιστήμη
3. Πληροφοριακά Συστήματα
 
Παν/μιο Αιγαίου
1. Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού σε Εθνικό Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο
2. Σχεδιασμός, Πολιτική και Διοίκηση σε επίπεδο Τουριστικών Οργανισμών και ειδικών μορφών επιχειρήσεων.
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού", το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική του τουρισμού με την συνεργασία τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και Γεωγραφίας), τη συμμετοχή καθηγητών απο Πανεπιστήμια εξωτερικού (Tilburg, Malta, Fairleigh, Diskinson Westminster) και ανωτάτων στελεχών μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων της τουριστικής πολιτικής.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν:
α) Ως διοικητικά στελέχη σε υπηρεσίες Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων κ.ά. Στη Β/θμια Εκπαίδευση αφού αποκτήσουν πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
β) Στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών κ.ά.) ως διοικητικά στελέχη. Επίσης ως σύμβουλοι ή ερευνητές, με ικανοπιοητικές έως πολύ καλές αμοιβές και με προοπτικές εξέλιξης.
γ) Πεδίο απασχόλησης αποτελούν και τα γραφεία μελετών, ερευνών και συμβουλών οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα προς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και απαιτείται εξειδίκευση και συνεχής κατάρτιση. Αυτά επιτυγχάνονται είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτ. επίπεδο, είτε με σεμινάρια επιμόρφωσης, είτε μέσα από την ίδια τη δουλειά. Πάντως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ευρέσεως εργασίας αφού η ζήτηση είναι σταθερή και οι προοπτικές θετικές.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σύμβουλοι Διεύθυνσης - Εκπαιδευτές Εταιρειών Λογιστές και Ελεγκτές Οικονομικοί Σχεδιαστές και Διευθυντές Υπεύθυνος Μεταφοράς και ΔιανομήςΠερισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger