ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος δηλώνει ένα κλάδο εφαρμοσμένης Τεχνολογίας, που έχει σχέση με την Ιατρική, τη βιολογία και τον ανθρώπινο οργανισμό και καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφενός στους διάφορους κλάδους των επιστημών του Μηχανικού Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Υπολογιστών, αφετέρου από τις νέες διεπιστημονικές επιστήμες της Ιατρικής Φυσικής, της Βιοφυσικής, της Βιοχημείας, της Εμβιομηχανικής. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από την προσέγγιση της επιστήμης της Ιατρικής, της Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία.
Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. Η πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, τη παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
Τέλος η πτυχιακή εργασία πριν από τη λήψη του πτυχίου δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος της ειδικότητας, είτε με κατασκευαστική, είτε με συνδυαστική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ως Τεχνολόγοι Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για να μπορούν να απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της βιοϊατρικής τεχνολογίας, με τη διαδικασία παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και λεπτομηχανισμών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και τη θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με τη συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων, ιατρών, βιοχημικών κ.λ.π.
Ο πτυχιούχος δύναται να εφαρμόσει σύγχρονες επιστημονικές μεθό­δους καθώς και διοικητικές πρακτικές στο χώρο της κατασκευής, υποστήριξης και συντήρησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, στη πιστοποίηση της ποιότητας, καθώς και την εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και βιοϋλικών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε αντιπροσωπείες εισαγωγής και εταιρείες διάθεσης ιατρικών οργάνων, σε εργαστήρια ελέγχου και επισκευής ιατρικών οργάνων.
Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger