ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ξένων γλωσσών και Φιλολογίας (Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Κύπρος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΥΠΡΟΣ

Το τμήμα αυτό οδηγεί σε πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Tο Tμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της λογοτεχνίας και γλωσσολογίας. Ως προς τη λογοτεχνία, μελετώνται κυρίως το έργο του Σαίξπηρ, η μετα-αποικιακή λογοτεχνική παραγωγή, η γαλλική ποίηση των δύο τελευταίων αιώνων, το θέμα του πολέμου και της ειρήνης, οι θεωρητικές προσεγγίσεις του λογοτεχνικού φαινομένου με έμφαση στο μεταμοντερνισμό, η ιστορία και θεωρία του θεάτρου, το πρόβλημα διαμόρφωσης λόγων και ταυτοτήτων, το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας και τέλος ο χώρος της μετάφρασης, τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα, οι συνθήκες και συνέπειές της. Όσον αφορά τη γλωσσολογία, προσεγγίζονται ποικίλα θέματα θεωρητικών και εφαρμοσμένων κλάδων της όπως η κοινωνιογλωσσολογική διάσταση της σχέσης Aγγλικής και Eλληνικής στην Kύπρο, κοινωνιογλωσσικές στάσεις έναντι της κυπριακής διαλέκτου, η διαδικασία κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας και ειδικότερα της κυπριακής διαλέκτου, το φαινόμενο της διγλωσσίας με τις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους του, ο λεξικός δανεισμός, η προσωδία της κυπριακής διαλέκτου σε σύγκριση με αυτή της κοινής Nέας Eλληνικής και η θεωρία των καθολικών αρχών και διαγλωσσικών διαφορών με έμφαση στη συγκριτική μελέτη της αγγλικής και ελληνικής σύνταξης.

Προγράμματα Σπουδών
Σε όλα τα Τμήματα προβλέπεται διάρκεια τουλάχιστον 8 εξαμήνων. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει στους φοιτητές τα ακόλουθα: (α) Υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. (β) Το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας γενικά και της Αγγλικής ειδικότερα. (γ) Την ικανότητα χρήσης των γλωσσικών και γλωσσολογικών γνώσεων για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας. (δ) Γνώση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών, κορυφαίων συγγραφέων και σημαντικών λογοτεχνικών κινημάτων. (ε) Την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης λογοτεχνικών κειμένων, όπως επίσης και την ικανότητα κατανόησης της αλληλεξάρτησης λογοτεχνίας και κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας. Μεταπτυχιακά: • Appliied Linguistics (διδακτορικό) • English Literature and Compative Cultural Studies (διδακτορικό)

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους, σε υπηρεσίες υπουργείων, επιχειρήσεις κ.ά. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger