ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιά - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ


Το Τμήμα έχει μια κατεύθυνση των Δομοστατικών Μηχανικών και καταρτίζει Τεχνολόγους που σχεδιάζουν, μελετούν, επιβλέπουν τη λειτουργία και συντήρηση Δομικών Έργων Ορισμένης Δαπάνης.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα έξι εξαμήνων, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία. Ακολουθεί ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Στο Τμήμα ΠΔΕ υπάρχουν τρεις ομάδες μαθημάτων, στις οποίες εντάσσεται το κάθε διδασκόμενο μάθημα.
Οι τρεις αυτές ομάδες είναι:
i) Γενικών Μαθημάτων, Προγραμματισμού & Διοίκησης Τεχνικών Έργων
ii) Δομοστατικών Μαθημάτων.
iii) Αρχιτεκτονικών & Οικοδομικών Μαθημάτων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Υπηρεσίες Υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας, Γεωργίας κ.ά.), στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε τεχνικά γραφεία.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών και να αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για Δομικά Έργα ορισμένης δαπάνης. Επίσης, πέντε χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν να αναλαμβάνουν εργολαβίες κατασκευής έργων του Δημοσίου.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger