ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Πελοποννήσου - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης κατά κύριο λόγο. Αποστολή του είναι η κατάρτιση διοικητικών στελεχών που θα εργαστούν στα πλαίσια των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου τους και στην αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και επισκέψεις σε Ο.Τ.Α. και σε επιχειρήσεις τους που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονοικά κριτήρια, καθώς επίσης σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, σε εταιρίες μελετών και σε ιδρύματα έρευνας. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.
Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται Πτυχιούχος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ως διοικητικό στέλεχος στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις επιχειρήσεις που ιδρύει και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεων τους.
• Διεξάγει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Εκπονεί ειδικές μελέτες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που ενδιαφέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Είναι σε θέση να διοικήσει έναν Ο.Τ.Α. ή μια επιχείρηση του που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
• Έχει την ικανότητα συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα.
Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger