ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για την σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της βυζαντινής μουσικής,της ελληνικής παραδοσιακής,της ευρωπαϊκής κλασικής και της σύγχρονης. Η βασική αποστολή του είναι να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα, που θα αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία και συμμετοχή στα διεθνή και εντόπια μουσικά δρώμενα. Η επιλογή του τμήματος πρέπει να υπαγορεύεται αυστηρά από προαπαιτούμενες μουσικές σπουδές.Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό όποιος δεν διαθέτει υψηλό μουσικοθεωρητικό επίπεδο και καλλιτεχνικές δεξιότητες στο πιάνο ή στο βιολί ή στη φωνητική ή στη βυζαντινή μουσική που αντιστοιχούν, άλλωστε, σε ειδικότητες οι οποίες λειτουργούν στο τμήμα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.Tα μαθήματα της ενιαίας μέχρι σήμερα κατεύθυνσης Mουσικολογίας και Mουσικοπαιδαγωγικής, καθώς και τα κοινά με αυτή μαθήματα της κατεύθυνσης Σύνθεσης εντάσσονται με βάση διάφορα κοινά γνωρίσματα σε 5 κύκλους. Oι κύκλοι αυτοί είναι:
ΓENIKA MAΘHMATA Εδώ εντάσσονται τα άσχετα με το συνολικό γνωστικό αντικείμενο του Tμήματος γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να προσφέρονται σε φοιτητές του Tμήματος είτε σε συνδιδασκαλία είτε κατ? αποκλειστικότητα.
MOYΣIKOΛOΓIKA MAΘHMATA Εδώ εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, που αποτελούν κλάδους της μουσικολογίας, διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες και δυνατότητες του Tμήματος. MOYΣIKOΠAIΔAΓΩΓIKA MAΘHMATA Εδώ εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα, που ανήκουν στη μουσική παιδαγωγική ως εφαρμοσμένο κλάδο της μουσικολογίας.
MOYΣIKA MAΘHMATA KAI MAΘHMATA MOYΣIKHΣ ΠPAKTIKHΣ Εδώ εντάσσονται μαθήματα από τον χώρο της θεωρίας και πράξης της μουσικής, τα οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των καλλιτεχνικών μουσικών γνώσεων και την ανάπτυξη αντίστοιχων ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.
ΠPAKTIKEΣ EPΓAΣIEΣ Εδώ εντάσσονται απαραίτητες διαδικασίες πρακτικής εξάσκησης σε ορισμένα αντικείμενα-μαθήματα ή και στο σύνολο των σπουδών, που δεν μπορούν να χωρέσουν στα οργανωτικά πλαίσια του 3ωρου εξαμηνιαίου μαθήματος ή δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης. Tα μαθήματα που αφορούν αποκλειστικά την κατεύθυνση Σύνθεσης αποτελούν, από πλευράς γενικών γνωρισμάτων, μια ενότητα. Το πρόγραμμα σπουδών κατά το Α' εξάμηνο θα είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις. Το ενιαίο πτυχίο προσδιορίζεται απο τις επιμέρους κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών, στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule), και παρέχει επιστημονική στέγη για τη συστηματική καλλιέργεια, προβολή και έρευνα τεσσάρων επιμέρους κλάδων:
α) της ευρωπαϊκής (κλασικής),
β) της βυζαντινής,
γ) της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) και
δ) της σύγχρονης μουσικής.
YΠOXPEΩTIKA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
1. Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) Ι (ασκ.)
2. Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙΙ (ασκ.)
3. Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙΙΙ (ασκ.)
4. Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙV (ασκ.)
5. Σύνθεση Ι (ασκ.)
6. Σύνθεση ΙΙ (ασκ.)
7. Σύνθεση ΙΙΙ (ασκ.)
8. Σύνθεση ΙV (ασκ.)
9. Σύνθεση V (ασκ.)
10. Σύνθεση VΙ (ασκ.)
11. Σύνθεση VΙΙ (ασκ.)
12. Σύνθεση VΙΙΙ (ασκ.)
13. Τεχνικές Σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα Ι (ασκ)
14. Τεχνικές Σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ (ασκ)
15. Ενορχήστρωση Ι (ασκ)
16. Ενορχήστρωση ΙΙ (ασκ)
17. Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο Ι (ασκ)
18. Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο IΙ (ασκ)
19. Πιάνο Ι (ασκ)
20. Πιάνο ΙΙ (ασκ)
21. Πιάνο ΙΙΙ (ασκ)
22. Πιάνο ΙV (ασκ)
23. Εισαγωσή στην ηλεκτρονική μουσική (ασκ) --------------------------------------------------------------------------------
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Πριν από τον χωρισμό της κατεύθυνσης
1. Αρμονία Ι (ασκ)
2. Αρμονία ΙΙ (ασκ)
3. Στοιχεία Αντίστιξης (ασκ)
4. Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας (ασκ)
5. Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ Ι (ασκ)
6. Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙΙ (ασκ)
7. Στοιχεία Οργανογωσίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας)
8. Εισαγωγή στη μορφολογία και ανάλυση της μουσικής
Πριν ή μετά τον χωρισμό της κατεύθυνσης
1. Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής Ι
2. Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής ΙΙ
3. Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙΙΙ (ασκ)
4. Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙV (ασκ)
5. Αρμονική και μορφολογική ανάλυση Ι (ασκ)
6. Αρμονική και μορφολογική ανάλυση ΙΙ (ασκ)
7. Νεοελληνική μουσική (γενική ιστορική επισκόπηση)
8. Εισαγωγή στη μουσική του 20ού αιώνα
9. Εισαγωγή στη Μουσική Ακουστική Ι
10. Βυζαντινή μουσική Ι (ασκ)
11. Βυζαντινή μουσική ΙΙ (ασκ)
12. Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική --------------------------------------------------------------------------------
YΠOXPEΩTIKA KATΑ EΠIΛOΓH
Ξένη γλώσσα 37-40.
Aγγλικά I-IV 37-40.
Γαλλικά I-IV 37-40.
Γερμανικά I-IV 37-40.
Iταλικά I-IV --------------------------------------------------------------------------------
EΛEYΘEPEΣ EΠIΛOΓEΣ
Επιπλέον των ελεύθερων επιλογών που προσφέρονται στην κατεύθυνση Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής, προσφέρονται και οι εξής επιλογές:
1. Μουσική για θέατρο και κινηματογράφο
2. Ηλεκτρονική μουσική (ασκ)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών μπορούν να απασχοληθούν:
1.Σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, σε μουσικούς εκδοτικούς οίκους, μουσεία, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων.
2.Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
3. Συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες, Λυρική Σκηνή κ.τ.λ
4. Ως καθηγητές της μουσικής εκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά Σχολεία και ειδικά στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια ως καθηγητές Μουσικής. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό,είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας.
5. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε Ωδεία, σε Κέντρα Μουσικών και Μουσικολογικών Ερευνών, στο Ραδιόφωνο, και γενικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς, σε δισκογραφικές εταιρείες και studio ήχου, ως διευθυντές χορωδίας κ.ά.
Αγορά Εργασίας
Οι μουσικοί έχουν ικανοποιητική ζήτηση στην αγορά εργασίας που όμως υπερκαλύπτεται από αντίστοιχη υπερβάλλουσα προσφορά. Αυτό αφορά τους μουσικούς της ελαφράς και λαϊκής μουσικής που μεγάλος αριθμός δυσκολεύεται να βρει εργασία σε μόνιμη βάση. Στο χώρο της κλασικής μουσικής προβλέπεται αυξημένη ζήτηση σε επαγγελματίες εκτελεστές εγχόρδων και πνευστών επειδή υπάρχει τάση αύξησης και βελτίωσης των συμφωνικών ορχηστρών στην Ελλάδα.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger