ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.
Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει εκτός από τα μαθήματα Πληροφορικής και προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει έναν ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Αλγόριθμοι Υψηλής Απόδοσης
2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα.
3. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα.
4. Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα.
5. Μικρο-ηλεκτρονική.
Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήματα.
2. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα.
3. Μηχανική όραση & Ρομποτική.
4. Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογία Λογισμικού.
5. Αλγοριθμική & Ανάλυση Συστημάτων,
6. Δίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες
7. Προηγμένες Μέθοδοι και Συστήματα Πληροφοριών στην Αρχαιολογία.
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Πληροφορική Ο.Π.Α.
2. Πληροφοριακά Συστήματα
Επιπλέον γίνονται δεκτοί και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων Εφηρμοσμένης Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής προσφέρουν πολλές δυνατότητες απασχόλησης, και μάλιστα καλά αμειβόμενες στον Ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο, που έχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών. Μπορούν να εργαστούν ως: Αναλυτές Προγραμματιστές Εφαρμογών και Συστημάτων, Διαχειριστές και Αναλυτές Βάσεων Δεδομένων, Μηχανικοί Λογισμικού, Διαχειριστές Δικτύων, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητές στη Β/Βάθμια εκπαίδευση (αφού δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002).
Ερευνητές σε επιδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα ή καριέρα ελεύθερου επαγγελματία.
Γενικά οι εταιρείες software, Ελληνικές και ξένες, οι Τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εταιρείες Η/Υ, οι μεγάλες και οι μεσαίες εταιρείες που διαθέτουν αυτόνομη μηχανοργάνωση, αποτελούν τους κυριότερους επαγγελματικούς χώρους προς τους οποίους στρέφονται και στους οποίους βρίσκουν απασχόληση οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από τα σχετικά νέα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη τόσοι απόφοιτοι, ώστε να κορεστεί το επάγγελμα. Ούτε κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει σύντομα, βασικά λόγω των επιχορηγήσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Πληροφορικής. Εξάλλου και ο Ιδιωτικός τομέας, με την αγορά της πληροφορικής συνεχώς να αυξάνει το μερίδιο, αναμένεται να απορροφήσει ικανό αριθμό στελεχών και μάλιστα καλά αμειβομένων. Επαγγελματική κατοχύρωση δεν υπάρχει προς το παρόν, ούτε Επιμελητήριο Πληροφορικής.
Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής δέχεται ως μέλη της τους αποφοίτους αυτών των Τμημάτων, ενώ δημιουργήθηκε δευτεροβάθμιο όργανο αποφοίτων Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ο συναγωνισμός είναι μεγάλος στην αγορά Πληροφορικής, στην οποία έχουν εισχωρήσει και πολλοί επιτήδειοι (χωρίς πτυχίο Πληροφορικής), αλλά η πρακτική εξάσκηση και η θεωρητική βάση, που δίνουν τα Τμήματα Πληροφορικής, εγγυώνται ότι τελικά θα επιβιώσουν μόνο οι καλά καταρτισμένοι στον τομέα.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αναλυτές Συστημάτων Στελέχη πωλήσεων Τεχνολόγοι Επικοινωνίων & Δικτύων Τεχνολόγοι Λογισμικού Ειδικοί Βάσεων Δεδομένων
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η σύνοδος κορυφής της Βαρκελώνης εξήρε τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της «Ηλεκτρονικής Ευρώπης». Σαν αποτέλεσμα προέκυψε το Σχέδιο Δράσης «Ηλεκτρονική Ευρώπη 2005» που έχει σχεδιαστεί να τονώσει θέματα εφαρμογής και περιεχομένου καθώς και την ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι κεντρικές προτεραιότητες του σχεδίου Δράσης αποτελούν την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, ευρείας πρόσβασης, την παροχή ασφαλών υπηρεσιών, την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν με στόχο η Ευρώπη να αποτελέσει την παγκόσμια δύναμη στην οικονομία της γνώσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι τηλεπικοινωνίες αναμένεται να συμβάλλουν σήμερα αποφασιστικά και αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στο μέλλον στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν εκείνη την δραστηριότητα που άμεσα ή έμμεσα επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη όλων των άλλων (Μεταφορές, Βιομηχανία, Ναυτιλία, Τουρισμός, Γεωργία, Υγεία, Εκπαίδευση κλπ). Οι τηλεπικοινωνίες πρόκειται να αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης σε μια διαρκώς εξελισσόμενη ελληνική οικονομία. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών αναμένονται επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στο τομέα με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπλέον η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών των μέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με συγκροτημένες και ολοκληρωμένες γνώσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Πληροφορικής και των Δικτύων. Στην Ελλάδα σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Παιδείας και διάφορες μελέτες («Τεχνολογία, δεξιότητες και απασχόληση στην Ελλάδα: Διάρθρωση και τάσεις, Ε. Ιωαννίδης, 1999») υπολογίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για κάλυψη 30.000 θέσεων εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο Δημόσιο.
Είναι συχνό το φαινόμενο να μένουν κενές θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται στο Δημόσιο τομέα ενώ αρκετές θέσεις πρόκειται να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον σαν αποτέλεσμα υποστήριξης των δομών που σήμερα καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό (λόγω χρηματοδότησης των θέσεων από Κοινοτικούς πόρους -π.χ. θέσεις τεχνικών δικτύων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέσεις αναπτυξιακές εταιρίες δήμων και κοινοτήτων που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υποδομής Δήμων και Κοινοτήτων).
Ιδιαίτερα πρέπει να αναφέρουμε τις νέες θέσεις εργασίας που προβλέπονται να δημιουργηθούν από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται από το επιχειρησιακό σχέδιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger