ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

360 - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ

Σκοπός Σχολής
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάμηνο).
1.Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
2.Ζωικής παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (με έμφαση στην Ιχθυολογία - Αλιεία)

Στο τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που απευθύνεται σε απόφοιτους Γεωπονικών καθώς και άλλων θετικών επιστημών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Αντικείμενο του είναι η επιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στα "ΣΥΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ".
Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατεύθυνσης:
- Βελτίωση Φυτών-Σύγχρονες Καλλιέργειες
- Σύγχρονη Φυτοπροστασία
- Γεωργική Μηχανική-Διαχείριση Φυσικών Πόρων
- Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή και Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας στις Γεωργικές Επιστήμες Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα αποκτήσουν το ΜΔΕ μπορεί να ενταχθούν στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας
1. Επιστήμη Οπωροκηπευτικών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία των φυτών
2. Εγγείων βελτιώσεων
3. Επιστήμης ζωικής παραγωγής
4. Αγροτική Οικονομία
5. Επιστήμη Φυτοπροστασίας
6. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
7. Οικολογία και Διαχείριση των Αγροσυστημάτων

Παν/μιο Θεσσαλίας
1. Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοπ. Νέων Τεχνολογιών
Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ζωϊκής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Γεωπόνος φυτικής παραγωγής

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger