ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΣΠΑΡΤΗ


Το τμήμα αυτό είναι το πρώτο τμήμα της χώρας μας, όπου οι φοιτητές θα διδαχθούν με ποιο τρόπο μπορούν να οργανωθούν οι διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και πώς μπορεί να γίνει η οικονομική τους διαχείριση. Παρόλο που πρόκειται για ένα σχετικά νέο και πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών παγκοσμίως, εντούτοις παραπέμπει στο αρχαίο αθλητικό ιδεώδες. Η Οργάνωση και Διαχείριση του Αθλητισμού είναι ένα σχετικά νέο και πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών παγκόσμια. Αποτελεί την επιχειρηματική πλευρά του αθλητισμού, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση ικανοτήτων μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Η οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού είναι ένας πολυσυλλεκτικός τομέας επιστημών όπως: η οργάνωση και διαχείριση, το δίκαιο, η στατιστική και τα μαθηματικά, οι ξένες γλώσσες και οι επιστήμες του αθλητισμού (κοινωνιολογία, ιστορία, φιλοσοφία, διδακτική, προπονητική, εργοφυσιολογία).

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εφοδιάσει τους σπουδαστές με σύγχρονες γνώσεις της επιστήμης της οργάνωσης και διοίκησης των ελληνικών αθλητικών οργανισμών (αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών ενώσεων και συλλόγων, δημόσιων αθλητικών οργανισμών και ιδιωτικών αθλητικών οργανισμών). Προγραμματίζεται ήδη πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε τομείς συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στα πλαίσια διασύνδεσης του με την παραγωγή.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να έχουν επαγγελματική απασχόληση σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς ή Υπηρεσίες, να στηρίζουν συνεταιριστικές δράσεις, να κατευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε αντίστοιχους τομείς ή σε τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού, ανάπτυξης νέων δικτύων διανομής κλπ. Σημειώνεται ότι έγιναν ήδη οι δέουσες ενέργειες για την κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει στην ουσία δυνατότητες εκπαίδευσης στην αγροτική οικονομία, που είναι κλάδος των Αγροτικών ή Γεωπονικών Επιστημών. Η αγροτική όμως δραστηριότητα του ανθρώπου και η πολυδιάστατη κοινωνικο-οικονομική σημασία της για την ανθρώπινη επιβίωση έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων τόσο των Φυσικών και θετικών Επιστημών (της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας κλπ), όσο και των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, των Οικονομικών, της Λογιστικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Αγροτικής Πολιτικής, της Οικολογίας και Περιβάλλοντος κλπ.).
Ειδικότερα:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Στο Υπουργείο Υγείας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Διευθύνσεις Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ά.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger