ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιστορίας Κέρκυρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Τμήμα λειτουργεί από το 1985 - 86 και εκπαιδεύει επιστήμονες για να εργαστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες: ΥΠΠΟ, Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία κ.ά..

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Με την κατάρτιση ενός στιβαρού και συνάμα εκσυγχρονισμένου προγράμματος σπουδών, το τμήμα φιλοδοξεί να δώσει στον νέο επιστήμονα τα απαραίτητα εφόδια για τη μελέτη και επιστημονική και τεκμηριωμένη παρουσίαση και ερμηνεία του ιστρικού γίγνεσθαι, απο την αρχαία ωσ και την σύγχρονη εποχή. Διδάσκεται η Ελληνική Ιστορία σε όλες τις περιόδους της, καθώς και η Ρωμαϊκή, η Δυτική Μεσαιωνική, η Οθωμανική. Καταβάλλεται προσπάθεια να αποκτήσουν οι φοιτητές μια στέρεη γλωσσική - φιλολογική υποδομή, απαραίτητη για την κατανόηση και σωστή ερμηνευτική προσέγγιση των πηγών.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Ιστορία και Τεκμηρίωση σε σύγχρονα ζητήματα
2. Ιστορία της πόλης και κτιριοδομίας μετά το 16ο αιώνα
3. Μεθοδολογία κριτικής και έκδοσης των ιστορικών πηγών.
Το τμήμα Ιστορίας έχει συνάψει συμφωνίες με δύο γαλλικά Πανεπιστήμια με αντικείμενο την προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης.Η σύνδεση με τα παραπάνω γίνεται στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ΕΡΑΣΜΟΣ.
Από το Ακαδ. Έτος 1998-99 λειτουργούν επιπλέον δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ: “Βαλκανικές Κοινωνίες. Ιστορία και τεκμηρίωση σε σύγχρονα ζητήματα” με υπεύθυνο τον καθ. Πέτρο Πιζάνια, και “Ιστορία της πόλης και της κτιριοδομίας μετά τον 16ο αι.”, με υπεύθυνο τον καθ. Δημήτρη Τσουγκαράκη.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΧΟΛΗΣΗ
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) για τη διδασκαλία κυρίως - αλλά όχι μόνο - ιστορικών μαθημάτων, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Λύση αποτελεί και η απασχόληση σε φροντιστήρια μέχρι το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση. Για το διορισμό τους ισχύει ότι και για τους μαθηματικούς.
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας κ.ά.), σε αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες, μουσεία.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger