ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Κρήτης - Πληροφορίες για τη σχολή

491 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Κρήτης
Ηράκλειο


Σκοπός

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα της Ηλεκτρολογίας. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι πτυχιούχοι του τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρόγραμμα σπουδών


Αντικείμενο σπουδών


Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ καλύπτουν την τεχνολογική επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ και παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των ενεργειακών συστημάτων, των μετρήσεων και αυτοματισμών, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών, των συστημάτων επικοινωνιών, της τεχνολογίας υλικών καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτο-ηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Βρείτε εδώ έναν πλήρη οδηγό σπουδών.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 4 εξαμήνων (εκ των οποίων στα τρία απαιτείται παρακολούθηση 12 μαθημάτων και στο τέταρτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία) και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΕΚ, Αρ.Φ. 1284, Τεύχος Β’, 11/4/2012).

Ενεργειακά Συστήματα 
Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) σε «Ενεργειακά Συστήματα». Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τριών (3) Τμημάτων. Το Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τον Νόμο 3685/08, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης και την Υπουργική Απόφαση έγκρισης.

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
Προσφέρεται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Μηχανολόγων Μηχανικών TE σε συνεργασία  με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αγορά εργασίας

Περιγραφή πτυχιούχου
Με την απόκτηση του πτυχίου, ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες:
- Εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς.
- Εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων.
- Σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς. - Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
- Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες Υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας κ.ά.), σε Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις: Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α., στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Τεχνικά γραφεία, σε εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να αναλαμβάνουν μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger