ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Θεολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Στο ευαίσθητο πεδίο της Θεολογίας προετοιμάζουν τους φοιτητές τους τα Τμήματα Θεολογίας με σκοπό να αναδείξουν άξια πρόσωπα, που θα υπηρετήσουν το λειτούργημα του κληρικού θεολόγου, του καθηγητή του μαθήματος των Θρησκευτικών και το έργο του επιστήμονα θεολόγου. Επίσης, οι φοιτητές Θεολογίας προετοιμάζονται για το έργο του ιεροκήρυκα, του κατηχητή, του επιμελητή χριστιανικών αρχαιοτήτων, του επιμελητή ανηλίκων, του γραμματέα Ι. Μητροπόλεων και για διευθυντικές και άλλες θέσεις σε φιλανθρωπικά ή ιδρύματα πρόνοιας.Ακόμη σκοπός του τμήματος είναι να προσφέρει τους φοιτητές του τη δυνατότητα έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας και τη δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
ΤΟΜΕΙΣ:
• Τομέας Ερμηνευτικός Ερευνά το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, ήτοι της Π. Διαθήκης και της Κ. Διαθήκης μέσα στα πλαίσια της Θείας Αποκαλύψεως και των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών για την πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.
• Τομέας Ιστορικός Ερευνά και αναλύει την ιστορική εμπειρία της Εκκλησίας σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο για την εκπλήρωση της αποστολής της στον κόσμο, σύμφωνα με την εντολή του Ιδρυτή της, με το περιεχόμενο της αποστολικής παρακαταθήκης και με την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων κάθε εποχής.
• Τομέας Συστηματικής θεολογίας Ερευνά και εκθέτει με συστηματικό τρόπο το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως, όπως αυτό βιώθηκε από την Εκκλησία, σε διαλεκτική σχέση προς την αίρεση ή την ετεροδοξία. 
• Τομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής Ερευνά και αναλύει το περιεχόμενο της διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας, τη διατύπωση των δογματικών αληθειών της πίστεως από τις Οικουμενικές Συνόδους και τις ιστορικές διαφοροποιήσεις από την ενότητα της πατερικής παραδόσεως και της πίστεως της Εκκλησίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά μαθήματα Εισαγωγή στην Π.Δ., Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Ιστορία Εποχής Κ.Δ., Εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας, Αρχαία Γλώσσα: α) Αρχ. Εβραϊκή, β) Αρχ. Ελληνική, γ) Λατινική. Μαθήματα Επιλογής Γλώσσα Π. Διαθήκης Α', Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής θρησκείας, Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Κ.Δ., Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Βυζαντινή Ιστορία, Κοινωνιολογία. Μαθήματα Επιλογής Ψυχολογία, Ιστορία θεολ. Ορολογίας, Η Γλώσσα της Π. Διαθήκης Β', Η Γλώσσα της Κ.Δ.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ερμηνεία Κ.Δ. Α', Εισαγωγή στην Πατρολογία & Ερμηνεία Πατ. Κειμένων, Παιδαγωγικά, Ιστορία Σλαβ. Εκκλησιών. Μαθήματα Επιλογής Βυζαντινή Παλαιογραφία & Διπλωματική, Ιστορία Κ.Δ., Λατινική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α', Παράλληλοι Περικοπαί, Εισαγωγή στη Χριστιανική Τέχνη, Γεν. Εκκλ. Ιστορία Γ', Νεωτέρα Περίοδος, Βυζαντινή Μουσική (Ιστορία, θεωρία & Πράξη).
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά μαθήματα Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία -Επιγραφική, Φιλοσοφία, Ερμηνευτική Κ.Δ., Γεν. Εκκλ. Ιστορία Β', θέματα Πατερικής & Αντιρρητικής θεολογίας. Μαθήματα Επιλογής Ερμηνεία Επιστολών Αιχμαλωσίας, Ιστορία θρησκευμάτων, Νηπτική θεολογία, Ιστ. Αρχ. Αν. Εκκλησιών.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα θεολ. Γραμματεία Μ. Χρόνων και Εκδ. Σχετικών Κειμένων, Δογματική Α', Ερμηνεία Κ.Δ. Β', Διδασκαλία Οικ. Συνόδων, Ιστορία & θεολ. της Λατρείας, Ιστορία της Εκκλ. της Ελλάδος. Μαθήματα Επιλογής Συγκριτική του κειμ. των Ο', Εκκλ. Γραμματεία από τον ΙΑ' αιώνα, Διδασκαλία Κριτικής Εκδόσεως Πατερικών Κειμένων, Χριστιανική Ομολογία.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ερμηνευτικά Προβλήματα Π.Δ., Δογματική Β', Εκκλησιαστική Καταστατική Νομοθεσία & Κανονική Παράδοση, Πατρολογία. Μαθήματα Επιλογής θέματα θεολογίας Κ.Δ., Πατέρες & Εκκλ. Συγγραφείς Υστεροβυζαντινής Περιόδου, Σύγχρονες Αιρέσεις στην Ελλάδα, Εκκλ. & Ιδεολ. Ρεύματα μετά την Μεταβυζαντινή Περίοδο, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β', Αγιογραφία.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιστορία Δογμάτων, Απολογητική, Συγκριτική θεολογία, Ερμηνεία Κ.Δ. Γ', Πατερική θεολογία. Μαθήματα Επιλογής Χριστιανική Τέχνη της Δύσεως, θεολογικά Προβλήματα Δ' & Ε' αιώνων, Σχέσεις Ορθ. & Σχολαστ. θεολογίας στο Βυζάντιο, θέματα Δογματικής, Δογματ. & Ηθική θεολογία Λειτουργικών Κειμένων.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Συμβολική και Ιστορία Οικουμενικής Κινήσεως, Ερμηνεία Π.Δ. εκ των Ο', Χριστιανική Ηθική Α'. Μαθήματα Επιλογής θέματα Χριστιαν. Ηθικής, Μυσταγωγικά Κείμενα, η Ενότης της Εκκλησίας κατά την Καινή Διαθήκη, Σχέσεις Ορθοδόξων & Ελλήνων Σλάβων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Παν/μιο Αθήνας
1. Ερμηνευτικής Θεολογίας
2. Ιστορικής Θεολογίας
3. Πατερικών Σπουδών - Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
4. Συστηματική Θεολογία

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κλάδος Ερμηνευτικής Θεολογίας
2. Κλάδος Ιατρικής Θεολογίας
3. Κλάδος Συστηματικής Θεολογίας
4. Κλάδος Πρακτικής Θεολογίας
5. Διατομεακός κλάδος με ειδίκευση "Οικουμενική Θεολογία"
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Θεολόγοι μπορούν να υπηρετήσουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ως ιερωμένοι, ή να απασχοληθούν ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες της εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως καθηγητές Θεολόγοι.
Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν να ζητήσουν εργασία σε εκδοτικούς οίκους & βιβλιοπωλεία (εκκλησιαστικών κυρίως εκδόσεων), στην αρχαιολογική υπηρεσία (σε εφορίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), κ.ά.Ακόμη να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία(Ερευνητικά κέντρα,Τοπική Αυτοδιοίκηση,Συμβουλευτικοί Σταθμοί.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα.
Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger