ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΟΔΟΣ

Να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης.
Επίσης να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης.
Φιλοδοξία του Τμήματος είναι η προετοιμασία εκπαιδευτικών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σχολείου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, εκπαιδευτικών που βοηθούν το παιδί στην βαθμιαία ένταξη του στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας του υπόβαθρο δημιουργικής συμμετοχής. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζοντας σύγχρονες Παιδαγωγικές μεθόδους με βάση τα πορίσματα της Διδακτικής των Επιστημών και της Ψυχολογίας, επιχειρεί να αναπτύξει έναν εκπαιδευτικό πολυδύναμο, αλλά και εξειδικευμένο, μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής του διάστασης.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση που είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
  • Υποχρεωτικά
  • Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά
  • Ελεύθερης Επιλογής


ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρίες Μάθησης, Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Παιδαγωγική, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Οικογένειας, Αυθεντικά Κείμενα της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής Κίνησης, Επιστημολογία και Διδακτική, Πειθαρχία Και Συναίνεση στη Μάθηση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κομένιος: Μεγάλη Διδακτική, Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδύκτιο με Kron/Sofos Maint II, Μαθησιακές Δυσκολίες Γραφής-Ανάγνωσης και Αριθμητικής, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, θεωρίες Προσωπικότητας: Ψυχοδυναμικές και Νεότερες Προσεγγίσεις, Μαθησιακές Δυσκολίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ:
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία Πολιτισμού, Διδακτική της Ιστορίας, Φιλοσοφία της Παιδείας στον 20ο Αιώνα, Διδακτική των θρησκευτικών Μαθημάτων. Ομάδα Ειδικών Μαθημάτων Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Ιστορία της Μουσικής. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ιστορία Τέχνης και Σχολείο, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στην Αισθητική, Πολιτική Παιδεία και Σχολείο: Το Παράδειγμα της Ενσωμάτωσης και της Παρουσίασης των Μειονοτήτων από τα ΜΜΕ και Το Σχολείο, Ιστορία Πολιτισμού II, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία του 19ου και του 20ου Αιώνα, Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Φιλοσοφική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Διδακτική των θρησκευτικών Μαθημάτων, Νεότερη Ελληνική Τέχνη (19ος-20ος Αι.), Παγκοσμιοποίηση-Πολυπολιτισμικότητα και οι Επιπτώσεις στην Εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κοινωνικοποίηση του Παιδιού. Ενότητα Θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή σης Βασικές Έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αντιλήψεις Μαθητών για Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και Στρατηγικές Αντιμετώπισης, Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών, Διδακτική των Μαθηματικών, Πληροφορική- Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση, Περιβάλλον και Κοινωνία. Έρευνες (Μετά το 3ο Εξάμηνο) Έρευνα 1, Έρευνα 2. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Σχεδίαση- Οργάνωση και Εφαρμογή Προγραμμάτων, Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική II, Η Γλώσσα Logο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ειδικά Περιβαλλοντικά θέματα. Ενότητα Ελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία-Λαογραφία και η Διδακτική Τους Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της, Παιδική Λογοτεχνία, Λαογραφία, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Ι. Πρακτικές Ασκήσεις Α' Φάση (5ο Εξάμηνο) Ανάλυση του Διδακτικού Πεδίου Β' Φάση (6ο & 7ο Εξάμηνο) Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον Γ' Φάση (8ο Εξάμηνο) Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον. Ενότητα θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Πολιτισμικές Σχέσεις στον Ευρύτερο Ελληνικό και Βαλκανικό Χώρο, Το Παιδί στη Λογοτεχνία των Ενηλίκων, Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα, Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: θεωρία και Σχολική Πράξη.

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
(Επιλέγονται 12 Μαθήματα) Μαθησιακή Ετοιμότητα και Σχολική Επιτυχία, Νεοελληνική Λογοτεχνία: Το Σημαίνον της Γυναίκας και η Έννοια του Νόστου στους Ποιητές της Γενιάς του 30, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, Κοινωνικές Όψεις και Ψυχολογικές Στάσεις στο Δημοτικό Τραγούδι, Αποκλίνουσα Συμπεριφορά, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών, Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Ιλιάδα και Οδύσσεια: Διασκευές, Μεταφράσεις στο Χώρο του Παιδικού Βιβλίου, Διδακτική Μαθηματικών, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Συστηματική Παιδαγωγική, Εξελικτική Ψυχολογία, θεωρία και Πρακτική της Δημιουργικής Κίνησης, Ανάπτυξη Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στην Προσχολική Ηλικία και Εφαρμογή στα Αναλυτικά Προγράμματα, Εισαγωγή στη θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων, Αγωγή-Προαγωγή Υγείας-Πρόληψη, Εισαγωγή στο Χορό για τους Εκπαιδευτικούς, Παιδική Λογοτεχνία: Λογοκρισία και Αντιστάσεις Στο Παιδικό Βιβλίο, Αναπτυξιακές Αποκλίσεις: Νοητική Ανεπάρκεια και Ψυχοπαθολογία της Νηπιακής και της Παιδικής, Σχολική Ετοιμότητα και Μαθησιακές Δυσκολίες, Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό: Σχέση Ανταγωνισμού -Συμπληρώματος, Κοινωνικοποίηση του Παιδιού: θεσμοί και Διαδικασίες, Ιστορία Της Εκπαίδευσης, Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διοίκηση στον Εκπαιδευτικό Χώρο, Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Λογοτεχνία και Γυναίκα, Διδακτική Επικοινωνία: Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση, Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου, Τεχνικές Δημιουργικότητας, Ψυχολογική Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Το Παιδικό Βιβλίο ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών-Ενηλίκων, θεατρική Αγωγή, Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, θεατρικό Παιχνίδι.
Σημείωση: Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δε διαμορφώνεται ανά εξάμηνο, αλλά ανά ενότητα. Υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία υπάγονται σε συγκεκριμένες ενότητες, Υποχρεωτικές Έρευνες, Πρακτικές Ασκήσεις και Μαθήματα Επιλογής. Περιορισμός εξαμήνου υπάρχει μόνο στις Πρακτικές και τις Έρευνες. Τα μαθήματα μπορεί να τα επιλέξει ο φοιτητής σε όποιο εξάμηνο σπουδών επιθυμεί, αρκεί να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Επιστημών της Αγωγής
3. Μαθηματικών και Πληροφορικής
4. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5. Ανθρώπινων Σπουδών

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
1. Παιδαγωγική

Παν/μιο Πάτρας
1. Επιστήμες της αγωγής

Παν/μιο Κρήτης
1. Επιστήμες της αγωγής

Παν/μιο Θράκης
1.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
2.Διδασκαλία Χημείας με τη χρήση των Πολυμέσων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι η κυριότερη διέξοδος για τους πτυχιούχους των Τμημάτων. Για το διορισμό τους ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται για τους απόφοιτους των τμημάτων Φ.Π.Ψ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι Δάσκαλοι εκτός από το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, σε ειδικά σχολεία. Επίσης μπορούν να στραφούν στην παιδαγωγική έρευνα.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger