ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Κύπρος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΥΠΡΟΣ

Το τμήμα Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών έχει ως στόχο: 1. την μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, σε άμεση όμως συνάρτηση με τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους ( από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική εποχή). 2. την εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στα ευρωπαϊκά αλλά και στα παγκόσμια συμφραζόμενά της, 3. την έρευνα γύρω από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Κύπρο. Πάνω σε αυτήν τη βάση έχει οργανωθεί και το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος, που στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Σε όλα τα Τμήματα προβλέπεται διάρκεια τουλάχιστον 8 εξαμήνων. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 45 μαθήματα των τριών διδακτικών μονάδων, από τα οποία τα 4 είναι Ελεύθερες Επιλογές και τρία καλύπτουν την υποχρέωση Ξένης Γλώσσας σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες φοίτησης. Τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται ως εξής: Α. υποχρεωτικά εισαγωγικά μαθήματα που προσφέρουν συστηματικές εισαγωγές στους βασικούς κλάδους του τμήματος Β. κατ'επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (παραδόσεις ή σεμινάρια) που προσφέρουν ειδικότερες επισκοπήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. 26 μαθήματα είναι φιλολογικού περιεχομένου ενώ τα υπόλοιπα καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα, όπως Γλωσσολογία, Ιστορία και Φιλοσοφία. Πέρα από τα κυρίως μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, το Tμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα και μαθήματα ειδίκευσης στο Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής (Σχολή Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών) για την ελληνική γλώσσα και τη νεοελληνική λογοτεχνία. Tα μαθήματα αυτά εξοικειώνουν τους μέλλοντες δασκάλους με θεμελιώδεις έννοιες και μεθόδους της Nεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τις διδακτικές μεθόδους του Tμήματος Eπιστημών της Aγωγής, θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις του διδακτικού τους έργου.
Απασχόληση: • στη Μέση Εκπαίδευση, • σε δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικά ιδρύματα και άλλους χώρους, σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας. Θα έχουν εξάλλου τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ερευνητική τους εργασία και ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger