ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Οικονομικών Επιστημών - Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις τόσο της Ελληνικής όσο και της Διεθνούς Οικονομίας, ενώ προσφέρονται από την πλειοψηφία των πλέον αναγνωρισμένων αντίστοιχων Οικονομικών Τμημάτων του εξωτερικού.
Σκοπός του τμήματος είναι η σπουδή και προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Τα Τμήματα καταρτίζουν στελέχη ικανά να εργαστούν ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
H διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση. Tα εξάμηνα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Tο σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ. Το συνολικό πρόγραμμα διασπάται σε δύο Κύκλους Σπουδών οι οποίοι δεν είναι νομοθετικά καθιερωμένοι.
Ο Πρώτος Κύκλος αποτελείται από τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, ενώ ο Δεύτερος περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τέσσερα.Στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών διδάσκονται κυρίως μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, καθώς και μαθήματα τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις μεθόδους των ποσοτικών αναλύσεων.
Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών αναφέρεται σε πιο εξειδικευμένα πεδία της οικονομικής επιστήμης. Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε επιλογής. Ο κάθε φοιτητής /τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τριάντα εννέα μαθήματα συνολικά εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα ένδεκα επιλογής, μη περιλαμβανομένης της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν τη δυνατότητα μετά την εγγραφή τους στο Ε' εξάμηνο, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πρακτική έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο.Π.Α.
1. Οικονομική Επιστήμη
2. Χρηματοοικονομική Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμούς
3. Οικονομική Ανάλυση

Παν/μιο Μακεδονίας
1. Πληροφοριακά Συστήματα
2. Οικονομική Επιστήμη

Παν/μιο Αθήνας
1. Οικονομική Επιστήμη
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης (οι κλασικοί οικονομολόγοι) μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση σ' ένα ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα: υπηρεσίες Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Τράπεζες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Γραφεία Οικονομικών Μελετών και Συμβουλών
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο καλούνται να κινηθούν οι απόφοιτοι του τμήματος, αν αποφασίσουν ν' ασχοληθούν αμιγώς με την ειδικότητά τους, είναι σχετικά ανοικτός. Οι περισσότεροι πάντως απόφοιτο απασχολούνται είτε σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε ως λογιστές ή φοροτεχνικοί. Ειδικότερα το επάγγελμα του φοροτεχνικού με τις συνεχείς τροποποιήσεις των τελευταίων ετών του φορολογικού καθεστώτος στη χώρα μας, αποτελεί επάγγελμα με ζήτηση.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οικονομικοί Αναλυτές Λογιστές και Ελεγκτές Οικονομικοί Σχεδιαστές και Διευθυντές Φοροτεχνικοί

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger