ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κύπρος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΥΠΡΟΣ

H έρευνα στο Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας επικεντρώνεται στους γνωστικούς κλάδους της Iστορίας και Aρχαιολογίας και Iστορίας της Tέχνης. Tο Tμήμα προωθεί Eρευνητικά Προγράμματα και δραστηριότητες με συμμετοχή μεταπτυχιακών συνεργατών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Σκοπός τους είναι η πρωτογενής έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της Kύπρου σε συνάρτηση με τον υπόλοιπο Eλληνισμό και τις χώρες της ανατολικής Mεσογείου. Στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εντάσσεται η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας καλύπτει όλο το φάσμα της Κυπριακής Αρχαιολογίας σε συσχετισμό με τους γειτονικούς πολιτισμούς.

Προγράμματα Σπουδών
Σε όλα τα Τμήματα προβλέπεται διάρκεια τουλάχιστον 8 εξαμήνων. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα εξάμηνα. Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του τμήματος ακολουθούν ένα απόλυτα κοινό πρόγραμμα μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Κατά το τέλος του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που επιθυμούν ανάμεσα (α) στο Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και (β) στο Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας. Μεταπτυχιακά: • Μεσαιωνική Ιστορία και Τέχνη Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία σ΄ αυτά γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, όμως λόγω χρήσης και ξένης βιβλιογραφίας οι εισαγόμενοι διευκολύνονται στις σπουδές τους, αν γνωρίζουν πολύ καλά μια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) για τη διδασκαλία κυρίως - αλλά όχι μόνο - ιστορικών μαθημάτων, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Για το διορισμό των αποφοίτων των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση ισχύουν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που αφορούν όλους τους απόφοιτους των φιλολογικών σχολών. Η απασχόληση σε φροντιστήρια μέχρι το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση αποτελεί την προσφορότερη λύση γι' αυτούς. Εκτός της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι μπορούν: α) να στραφούν σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (Ακαδημία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας κ.ά.), σε αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες και β) να προσληφθούν (κατόπιν εξετάσεων) ως υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η πρόσληψη αρχαιολόγων στο δημόσιο, δηλαδή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, γίνεται με νόμο κατόπιν ειδικών εξετάσεων. Ο παλιός οργανισμός του Υπουργείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια κενών οργανικών θέσεων. Έτσι ο διορισμός νέων αρχαιολόγων στον κλάδο δεν είναι εύκολος και συνεπώς το ποσοστό των αποφοίτων των ιστορικών - αρχαιολογικών τμημάτων του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με την αρχαιολογία είναι πολύ μικρότερο από αυτό των αποφοίτων που ασχολούνται στην εκπαίδευση ή σε άλλους συναφείς χώρους. 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Τουρκολόγος Ενάλια Αρχαιολογία

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger