ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Θεατρικών Σπουδών Ναύπλιο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΝΑΥΠΛΙΟ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει ως αποστολή :
- Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της τέχνης και της επιστήμης της Θεατρολογίας, να συνδυάζει δηλαδή την πρακτική του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία,
-Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
-Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
-Να συμβάλει στη μελέτη του θεάτρου σε διεθνές επίπεδο.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πτυχίο που απονέμεται είναι ενιαίο και επιστημονικής φύσεως. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διεθνή προσανατολισμό (κατεξοχήν ευρωπαϊκό) με επίκεντρο τα ελληνικά φαινόμενα. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι τρία: η ιστορία του θεάτρου, η θεωρία του θεάτρου και η ανάλυση της παραγωγής της θεατρικής παράστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου από την αρχαιότητα ως σήμερα, και, όπως είναι φυσικό, ιδίως του ελληνικού: αρχαίου, νεότερου και σύγχρονου, καθώς και στη θεατρολογική ανάλυση δραματικών κειμένων από την ευρωπαϊκή και την ελληνική δραματουργία.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης μέσα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Η σημασία αυτού του Προγράμματος είναι για τους Φοιτητές του Τμήματός μας πολύ ουσιαστική, καθώς το Θέατρο ως αντικείμενο Σπουδών έχει εκτός από τη θεωρητική πλευρά, στην οποία στοχεύει η επιστημονική τους κατάρτιση, και μια πλευρά πρακτικής εφαρμογής, την οποία το Τμήμα δεν μπορεί να υποστηρίξει. Παράλληλα εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης δημιουργίας του επιστημονικού κλάδου οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (ακόμα και η πρόσληψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρμογής). Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία αφενός για να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών εμπειρία σε πρακτικούς τομείς του θεάτρου, στους οποίους αργότερα θα κληθούν να εργαστούν επαγγελματικά, αλλά και για να γνωρίσουν διάφοροι φορείς, Οργανισμοί, Ιδρύματα, Θεατρικές Επιχειρήσεις κ.λπ., τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με ένα άτομο που έχει κάνει εξειδικευμένες θεατρολογικές σπουδές και να διευρυνθούν έτσι οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των Πτυχιούχων Θεατρολογίας. Το πρόγραμμα έχει λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997/1998, 1998/1999 και 2000/2001 με μεγάλη επιτυχία τόσο από την άποψη ενδιαφέροντος των φοιτητών που είναι τρεις και τέσσερεις φορές περισσότεροι από τις θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να καλυφθούν από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος, όσο και από την άποψη ανταπόκρισης φορέων και της τελικής ικανοποίησής τους από τη συνεργασία των φοιτητών μας, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις αργότερα να προσληφθούν σε κανονική θέση εργασίας. Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία με κρατικούς και δημόσιους φορείς και ιδιωτικά Ιδρύματα (Εθνικό Θέατρο, Λυρική Σκηνή, Θεατρικό Μουσείο, ΕΛΙΑ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Τσαρούχη), και πιλοτικά με ιδιωτικά επαγγελματικά θέατρα (Αμφί-Θέατρο), ΔΗΠΕΘΕ (Ρούμελης), Πολιτιστικούς οργανισμούς Δήμων (Χαϊδαρίου). Στόχος του Τμήματος είναι να διευρυνθεί το Πρόγραμμα με συμμετοχή περισσότερων φορέων, ιδιαίτερα στο χώρο των καταξιωμένων επαγγελματικών θεάτρων, των ΔΗΠΕΘΕ και των Δήμων, αλλά και με αύξηση των οικονομικών πόρων να γίνει εφικτή η άσκηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και γενικά να αποκτήσει η προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των Πτυχιούχων περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1) Το θέατρο της αρχαιότητας 2) Το ελληνικό θέατρο των νεοτέρων χρόνων 3) Ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου 4) Ευρωπαϊκή δραματολογία 5) Θεωρία του θεάτρου και του δράματος 6) Εισαγωγή στη θεατρική πράξη 7) Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου 8) Εισαγωγή στην ιστορία της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας 9) Εισαγωγή στην σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία 10) Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία της θεατρολογίας 11) Σεμινάριο (Δ' έτος)
ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12) Αρχαία ελληνικά - γλωσσική επεξεργασία 13) Λατινικά 14) Θεωρία λογοτεχνίας 15) Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 16) Ιστορία της Τέχνης 17) Ιστορία και πολιτισμός του βενετοκρατούμενου και τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού 18) Η ελληνική γλώσσα και η δομή της 19) Εισαγωγή στη γλωσσολογία 20) Διδακτική μεθοδολογία 21) Παιδαγωγική 22) Ψυχολογία
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1) Το θέατρο του 20ου αιώνα 2) Ιστορία των θεωριών του θεάτρου και του δράματος 3) Η θεατρική κριτική 4) Εισαγωγή στο μουσικό θέατρο 5) Θέματα από την τρέχουσα έρευνα και άλλες προσφορές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1) Λογοτεχνία της αρχαιότητας 2) Βυζαντινή λογοτεχνία 3) Θέματα από την Ιστορία της Τέχνης 4) Θέματα από την Ιστορία της Μουσικής 5) Αρχαία Ιστορία 6) Ιστορία της Ευρώπης 7) Κοινωνιολογία 8) Θέματα Παιδαγωγικής 9) Θέματα Ψυχολογίας 10) Θέματα Αισθητικής 11) Ξένες Γλώσσες και Λογοτεχνίες 12) Θέματα Γλωσσολογίας 13) Θέματα Λαογραφίας 14) Θέματα Κοινωνικής Λαογραφίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
 1. Το ελληνικό θέατρο από την Αρχαιότητα έως σήμερα:θεωρία και Παράτασταση
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:
*Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε θεατρικούς φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
*Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
*Θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους.
*Καθηγητές σε δραματικές σχολές, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα θεατρικών σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες θεατρικής αγωγής στον ιδιωτικό τομέα (θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης, κλπ.).Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger