ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/5/15

Επιστημών της Θάλασσας Μυτιλήνη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και αγωγή των επιστημών της Θάλασσας και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες για το θαλάσσιο περιβάλλον για την εξαγωγή συμπερασμάτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αυτού και να παρέχουν γνώσεις αφενός μηχανικής της θάλασσας και των κατασκευών που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον (παράκτιες κατασκευές, πλωτά μέσα) και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά.

Προγράμματα Σπουδών
ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προσφέρεται εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο με την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων από το ακαδημαϊκό έτος 1999/ 2000,ενώ έχει ήδη κατατεθεί προς έγκριση πρόταση στο υπουργείο Παιδείας για την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο "Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών"
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση την εκπόνηση, επίβλεψη ή έλεγχο οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, με έμφαση τις φυσικές χημικές βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες, την εκπόνηση, επίβλεψη ή έλεγχο μελετών υποδομής για θαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές. Τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών, όπως η τηλεσκόπηση, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και η ρομποτική, για μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν την τεχνολογία της αλιείας, την αλιευτική διαχείριση - εκμετάλλευση και τις υδατοκαλλιέργειας καθώς και την διδασκαλία μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω αναφερόμενα αντικείμενα. Τέλος μπορούν να απασχολούνται σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, (Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών κ.λπ.).

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger