ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Οι Τεχνολόγοι Κλωστοϋφαντουργοί ασχολούνται με την εφαρμογή και τον έλεγχο προγραμμάτων εργασίας σε κλωστήρια, υφαντήρια, πλεκτήρια, βαφεία κ.ά.. Από το 4ο εξάμηνο λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Κλωστικής, Πλεκτικής, Υφαντικής, Βαφικής - Φινιρίσματος.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα 4 πρώτα εξάμηνα η εκπαίδευση είναι θεωρητική και εργαστηριακή παρέχοντας στους σπουδαστές γνώσεις γενικού χαρακτήρα αλλά και γνώσεις κλωστοϋφαντουργίας από όλους τους τομείς της παραγωγής. Στα επόμενα 3 εξάμηνα οι σπουδαστές λαμβάνουν ειδικές γνώσεις στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Το 8ο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στο χώρο της βιομηχανίας, η οποία επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κυρίως σε παραγωγικές μονάδες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανοτήτων εντόπισης και επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι πτυχιούχοι Κλωστοϋφαντουργοί του τμήματός μας τυγχάνουν αποδοχής από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια που τους κάνουν δεκτούς για εκπόνηση Master ή Διδακτορικού.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι απασχολούνται ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούνται σε όλο το φάσμα της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησης της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες :
- Στα Εντοπισμό ή και επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των Επιχειρήσεων.
- Συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών σε μονάδες Κλωστηρίων, Υφαντηρίων, Πλεκτηρίων, Βαφείων-Φινιριστηρίων, Τυποβαφείων, Ταπητουργείων, Σχοινοποιείων, Μονάδες Παραγωγής Ενδύματος και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών.
-Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας καθώς επίσης συμμετοχή στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας και στην διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων κλωστοϋφαντουργικής ανάπτυξης καθώς και στελέχωση οργανισμών που σχετίζονται με την Κλωστοϋφαντουργία.
- Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας.
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Βιομηχανίας, Εμπορίου, στα τμήματα ιματισμού των στρατιωτικών μονάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε νοσοκομεία, στον ΕΟΜΜΕΧ κ.λπ.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, σε εταιρείες εισαγωγής πρώτων υλών για την κλωστοϋφαντουργία, σε επιχειρήσεις εμπορίας και σε καταστήματα.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν δικό τους κατάστημα εμπορίας ειδικών κλωστοϋφαντουργίας.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger