ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Οι σπουδαστές του Τμήματος Εργοθεραπείας εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, κυρίως κινησιολογικών, που παρουσιάζονται στον ασθενή μετά από τραυματισμό ή εγχείρηση. Στα πλαίσια της κατάρτισής τους μαθαίνουν να ασχολούνται με τη βελτίωση της κινητικότητας διανοητικώς καθυστερημένων ατόμων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων (γηριατρική εργοθεραπεία), με τη δημιουργική έκφραση και πρακτική ατόμων που συμμετέχουν σε διαδικασίες αποτοξίνωσης κ.ά.

Προγράμματα Σπουδών
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Εργοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους οργάνωσης και εφαρμογής εργοθεραπευτικών προγραμμάτων και εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με έμφαση στην μελέτη θεμάτων που άπτονται της ειδικότητας.
Η πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε χώρους οργάνωσης και εφαρμογής εργοθεραπευτικών προγραμμάτων (γενικά και ειδικά νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, εκπ/κές και θεραπευτικές μονάδες για παιδιά και ενήλικες κ.λ.π.), με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
Τέλος, η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πριν από την λήψη του πτυχίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, είτε με πειραματική, είτε με συνθετική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να απασχοληθεί σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκτάστασης Αναπήρων, σχολικές μονάδες και Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Θεραπευτικές Κοινότητες τοξικοεξαρτημένων ατόμων, παιδικούς σταθμούς, σταθμούς κατασκηνώσεις, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, φυλακές, προστατευμένα εργαστήρια, γηροκομεία κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να εργαστεί σε ανάλογα Ιδρύματα και φορείς που υπάρχουν. Η αγορά Εργασίας για τους Εργοθεραπευτές είναι μάλλον περιορισμένη και προσφέρει λιγότερες δυνατότητες απ' ό,τι στο Φυσικοθεραπευτή, που είναι η πιο συγγενής ειδικότητα.
Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger