ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μαθηματικών Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ


Τα έξι Τμήματα Μαθηματικών καταρτίζουν επιστήμονες και προετοιμάζουν ερευνητές Μαθηματικούς, που μελετούν τους διάφορους τομείς της Μαθηματικής επιστήμης, αναζητούν, επεξεργάζονται και προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, καλύπτουν τις ανάγκες στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Υποδιαιρείται σε τέσσερις Τομείς:
- Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
- Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας
- Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, και
- Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Θεωρητικά Μαθηματικά.
2. Διδακτική & Μεθοδολογία των Μαθηματικών.
3. Αριθμητική & Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
4. Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα.
5. Βιοστατιστική
6. Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής.
7. Λογική & θεωρία Αλγορίθμων & Υπολογισμών.
Παν/μιο Πάτρας
1. Θεωρητικά Μαθηματικά.
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
3.Υπολογιστικά Μαθηματικά & Πληροφορική.
4. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Μαθηματικά (Άλγεβρα, Ανάλυση - Γεωμετρία).
2. Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Μηχανική.
4. Υπολογιστικά Μαθηματικά & Πληροφορική.
Παν/μιο Κρήτης
1. Θεωρητικά Μαθηματικά.
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
3. Στατιστική
4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Στατιστική

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να εργαστεί:
Στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών αλλά και Πληροφορικής, αφού παρακολουθήσει μεταπτυχιακά τμήματα Πληροφορικής. Σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια - Λύκεια) και σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. 2. Σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυνατότητες Διορισμού στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι πτυχιούχοι Μαθηματικοί αλλά και όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", όπως και οι πτυχιούχοι των Π.Τ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους. Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τους αδιόριστους Μαθηματικούς υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να στραφούν και να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
Στο φροντιστηριακό χώρο η αγορά εργασίας είναι αρκετά ευνοϊκή για τους Μαθηματικούς, όπου πολλοί από αυτούς βρίσκουν απασχόληση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας διοίκησης, το ενδιαφέρον και η ζήτηση για στατιστικές μελέτες και αναλύσεις, ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας στο Δημόσιο αλλά κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα, οδηγούν στην μηχανοργάνωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω δεδομένα μαζί με την άνθηση των ασφαλιστικών εταιρειών αναβαθμίζουν την ειδικότητα του Μαθηματικού δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες απασχόλησης, έχοντας όμως πάντα υπόψη μας ότι γενικά η αγορά εργασίας του κλάδου είναι κορεσμένη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ερευνητής, Στατιστικολόγος, Αναλογιστής, Πληροφορικός
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger