ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας - Πληροφορίες για τη σχολή659 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΜΙΑ


Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, ώστε να μπορούν με την συνεργασία των αρμοδίων ιατρών, να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας.

Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές
1ο Εξάμηνο
Ανατομία Ι, Πληροφορική της Υγείας, Ψυχολογία της Υγείας, Τεχνικές Μάλαξης, Δεοντολογία – Εισαγωγή στη Φ/θ, Κινησιολογία Ι
2ο Εξάμηνο
Ανατομία ΙΙ, Φυσιολογία, Παθολογία, Νευροφυσιολογία, Κινησιολογία ΙΙ
3ο Εξάμηνο
Ορθοπεδική, Νευρολογία, Χειρουργική, Βιολογική Μηχανική-Εργονομία, Φυσικά Μέσα-Ηλεκτροθεραπεία Ι, Κινησιοθεραπεία
4ο Εξάμηνο
Ειδική Φυσική Αγωγή, Μέθοδοι & Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύστημα, Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης, Εργοφυσιολογία, Φυσικά Μέσα-Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ
5ο Εξάμηνο
Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα Ι, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων Ι, Εμπορία & Διαφήμιση (Marketing), Κλινική Άσκηση Ι
6ο Εξάμηνο
Α΄ Βοήθειες – Υγιεινή, Διαγνωστική Απεικόνιση, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα ΙΙ , Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων ΙΙ, Οικονομία Υγείας- Βιοστατιστική, Κλινική Άσκηση ΙΙ
7ο Εξάμηνο
Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση, Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Κλινική Άσκηση ΙΙΙ, Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες
8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Αγορά Εργασίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.
2. Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του. Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης:
α) Ως στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
β) Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης.
γ) Ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ” οίκον επισκέψεις ασθενών.
Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger