ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Κοινωνικής Πολιτικής Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα έχει ως βασικό του σκοπό
(α) "την μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας" και
(β) "τον προγραμματισμό και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο".
Ο σκοπός του Τμήματος συνδυάζει έτσι τη θεωρητική αναζήτηση με την πρακτική εφαρμογή. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πρέπει να γνωρίζουν και να μπορούν να ενεργούν "μετά λόγου γνώσεως" σε ολόκληρο το φάσμα εκτύλιξης της κοινωνικής μεταβολής. Το Τμήμα έχει έτσι ένα δυναμικό χαρακτήρα που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις συνεχείς θεωρητικές εξελίξεις που σημειώνονται στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτει, και στις πρακτικές ανάγκες που ανακύπτουν στην συνεχώς μεταβαλλόμενη ελληνική κοινωνία.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το Τμήμα έχει τρεις Τομείς, που καλύπτουν αντίστοιχους γνωστικούς χώρους. - Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
- Τομέας Κοινωνικής Ανάλυσης και Κοινωνικής Μορφολογίας
Διδασκόμενα μαθήματα: Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη δυναμική της κοινωνίας Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία Επισκόπηση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ευρώπης Εισαγωγή στις Πανεπιστημιακές σπουδές και την επιστημονική σκέψη Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Ιστορία της Ανθρωπολογικής σκέψης Εισαγωγή στη Στατιστική: Περιγραφική στατιστική Μέθοδοι σχεδιασμού, ελέγχου και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία Ανθρωπολογία της κοινωνικής μεταβολής Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Μεταβολής Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ευρώπη Ιστορία και θεωρία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση Οικονομικές θεωρίες της Κοινωνικής Πολιτικής Τα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πρόνοιας Συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα Εισαγωγή στις Εργασιακές σχέσεις Φύλο και Κοινωνική Πολιτική Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης Οικονομικές πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης Ανθρωπολογία των φυλών Αστεακή Ανθρωπολογία Ανθρωπολογικές έρευνες στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο Ανθρωπολογία της τροφής και του ποτού Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης Ανθρωπολογία και λαογραφία Εδραίες και Νομαδικές κοινωνίες Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση Ανθρωπολογία ισλαμικών κοινωνιών Γλώσσα και επικοινωνία Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις του Αγροτικού χώρου Ανθρωπογεωγραφία του Αγροτικού Χώρου Ανθρωπογεωγραφία του Αστεακού Χώρου Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Δημογραφία της σύγχρονης Ελλάδας Αγροτικός χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Τα κοινωνικά δικαιώματα Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες Εθνικό Κράτος, Υπερεθνικοί σχηματισμοί και συλλογική ταυτότητα Παγκοσμιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήματα Μέθοδοι και τεχνικές της δημογραφικής ανάλυσης Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας Ανθρωπολογία της σύγχρονης Ελλάδας Κοινωνική και ιστορική δημογραφία Εισαγωγή στην Νεοελληνική Κοινωνία Εισαγωγή στην κοινωνιολογική θεωρία Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία Εισαγωγή στη θεωρία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα Εισαγωγή στη δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Μεθοδολογία της κοινωνικής ανθρωπολογίας Κοινωνική ένταξη και κοινωνικός αποκλεισμός Δεοντολογία της κοινωνικής έρευνας και της κοινωνικής παρέμβασης Εισοδηματικές ανισότητες και φτώχεια Θέματα νεώτερης Ελληνικής ιστορίας Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών Εισαγωγή στο δίκαιο της Κοινωνικής Πολιτικής Σύγχρονα κοινωνικά κινήματα και κοινωνικές παρεμβάσεις Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Διεθνών Οργανισμών Γυναίκα και απασχόληση Τα οικονομικά της υγείας Υγεία και υγειονομική πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα Ηλικία και κοινωνική πολιτική Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων Θεωρίες και θεσμοί εργατικής συμμετοχής Κοινωνική εκπροσώπηση και κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη Τα Οικονομικά της απασχόλησης Πολιτική του ελεύθερου χρόνου και του πολιτισμού Πολιτικές για την ισότητα των φύλων Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος Οι εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης
-Τάσεις και προοπτικές Αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων Ανθρωπολογικές θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας Οικονομική Ανθρωπολογία Πολιτική Ανθρωπολογία Πολιτισμική Ανθρωπολογία Ανθρωπολογία του σώματος Ανθρωπολογία του υλικού πολιτισμού Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης Κοινότητα, συλλογικές ταυτότητες και πολιτισμικές ομάδες Εθνογραφίες άλλων κοινωνιών Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία Ανθρωπολογία της κοινωνικής παρέκκλισης Ανθρωπολογία της υγείας Ανθρωπολογία του δικαίου Ανθρωπολογία του τουρισμού Μορφές και μετασχηματισμοί κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης του ελληνικού αγροτικού χώρου Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ελληνικός αγροτικός χώρος Κράτος και Κοινωνία Άτομο και Κοινωνία Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εργασίας Συγκριτική δημογραφική και πληθυσμιακή πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος) Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου και του πολιτισμού Προκαπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής
- Η θεωρία της μετάβασης Κοινωνική ρύθμιση της εργασίας και της απασχόλησης Ύπαιθρος και τοπική ανάπτυξη Θεωρίες των διακρίσεων και της κατάτμησης της αγοράς εργασίας Σεμινάρια Πληροφορική: SPSS Επαγωγική Στατιστική Ανθρωπολογία και Πολιτιστικά μουσεία Μνήμη και παρελθόν εθνογραφικές προσεγγίσεις Οπτική Ανθρωπολογία - θεωρητικές προσεγγίσεις πρακτικές εφαρμογές Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής: Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ενωση Εφαρμογές μεθόδων σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής Ανθρωπολογία της υγείας: Κοινωνικοπολιτισμικές όψεις υγείας και της αρρώστιας Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των Αρχειακών πηγών Πτυχιακή Εργασία
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρκετοί από τους αποφοίτους συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος, το οποίο διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και για πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες Κοινωνιολογίας στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αφού αποκτήσουν πτυχίο από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα, σε υπηρεσίες Προγραμματισμού του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ κ.ά. Επίσης, απασχόληση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενο τους διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κ.λ.π..
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες με τους Κοινωνιολόγους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger