ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μεσογειακών Σπουδών Ρόδος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΟΔΟΣ

Το τμήμα έχει ως αποστολή τη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία για τον πολιτισμό, την ιστορία, τις γλώσσες (Αραβική, Τουρκική, Εβραϊκή και Ελληνική) τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της νότιας και νοτιοανατολικής Μεσογείου, την εξειδίκευση των παραπάνω θεμάτων στις κατευθύνσεις.
α) Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί
β) Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία και
γ) Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και την παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών και στοιχείων για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής μεταξύ των κρατών της νότιας και νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η θεωρητική γνώση συνεπικουρείται από την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας με την εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές στο 4ο εξάμηνο επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α. Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί
Β. Αρχαιολογία
Γ. Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Α Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνική Ιστορία Νεότερη Ιστορία της Ελλάδας Παγκόσμια Αρχαιολογία Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Η Παλαιολιθική-Νεολιθική Περίοδος στο Αιγαίο Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας Εισαγωγή στην Αιγυπτιολογία Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά Ι Εβραϊκά Ι Τουρκικά Ι Ισπανικά Ι Γαλλικά Ι Ιταλικά Ι ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διδάσκων: Σπύρος Συρόπουλος Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περίοδος που προηγείται της ακμής του 5ου αι. π.χ. Οι δύο αιώνες μετά το 750 π.Χ. είναι από τους πιο ενδιαφέροντες στην παγκόσμια ιστορία. Πρόκειται για τους αιώνες που ουσιαστικά διαμορφώνεται η Ελλάδα – μία περίοδος, για την οποία διαθέτουμε αρκετά στοιχεία ευτυχώς. Θα θυμίσουμε ότι ο ελληνικός κόσμος βρισκόταν τώρα κάτω από τη διοίκηση αριστοκρατικών καθεστώτων. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν ήταν μόνιμη και σ’ ένα αιώνα τα αριστοκρατικά καθεστώτα είχαν παραχωρήσει τη θέση τους σε τυράννους. Σ’ένα ακόμη αιώνα κάνουν την εμφάνιση τους τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Παράλληλα, έχει αρχίσει η δεύτερη μεγάλη αποικιακή επέκταση των Ελλήνων. Το ενδιαφέρον του μαθήματος θα επικεντρωθεί στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, που γίνεται η αρένα των πολιτικών εξελίξεων. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το μάθημα «Ο δρόμος προς τη δημοκρατία», καθώς θα εξεταστούν αναλυτικά όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην εξέλιξη του πολιτεύματος μέχρι την εμφάνιση της δημοκρατίας. ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διδάσκων: Ιωάννης Σακκάς Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ιστορία του ελληνισμού μετά την ελληνική επανάσταση του 1821 ως και την περίοδο της δικτατορίας 1967-74. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τρόπους άσκησης και κατανομής της πολιτικής εξουσίας και στις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και κράτους, όπως αναπτύχθηκαν μέσω των διαύλων της πολιτικής. Επίσης εξετάζονται οι κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, τόσο υπό την επίδραση των προεπαναστατικών συνθηκών όσο και υπό το βάρος εξωτερικών ερεθισμάτων και εξωγενών πιέσεων’ οι καταβολές της νεοελληνικής ιδεολογίας, τα ιδεολογικά αιτήματα του ελληνισμού κατά τον 19ο αι. (ιστορική συνέχεια και εθνική ταυτότητα – Μεγάλη Ιδέα) και τα ειδικότερα πολιτικά ιδεολογήματα που σχηματίστηκαν’ και η διάρθρωση και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσής της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ρόλο του ‘εξωτερικού παράγοντα’ στο καθορισμό της πολιτικής και κοινωνικής πορείας της χώρας. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Αδαμάντιος Σάμψων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διδάσκων: Παναγιώτης Τσάκωνας Στόχος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με συγκεκριμένες έννοιες των διεθνών σχέσεων, όπως «έθνος/κράτος»,, «ισχύς» και «ισορροπία ισχύος», «εθνικό συμφέρον», «πόλεμος», «διεθνές δίκαιο και ηθική», «συλλογική ασφάλεια» κ.ά. Στα πλαίσια του μαθήματος οι έννοιες αυτές συζητούνται με βάση τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά «Παραδείγματα» στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, όπως ο «ρεαλισμός» (realism) και ο «νεο-ρεαλισμός» (neo-realism), ο «πλουραλισμός/φιλελευθερισμός» (pluralism/liberalism), ο «κονστρακτιβισμός» (constructivism), ο «διεθνισμός/στρουκτουραλισμός» (globalism/structuralism), καθώς και νεώτερες προσεγγίσεις, όπως η «κριτική θεωρία», ο «μετα-μοντερνισμός» κ.ά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Διδάσκουσα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να εξοικειώσει το φοιτητή με το γνωστικό αντικείμενο, εννοιολογία, ορολογία, μέθοδο έρευνας και θεωρητικές προσεγγίσεις της Πολιτικής Επιστήμης. Ανάμεσα στα θέματα που ιδιαίτερα εξετάζονται είναι η λειτουργία και ο ρόλος του κράτους, ο μηχανισμός της διακυβέρνησης, οι σχέσεις πολιτών και πολιτικής, τα πλαίσια μέσα στα οποία διεξάγεται ο πολιτικός αγώνας και οι παράγοντες που το συνθέτουν, και η πολιτική ανάμεσα σε κράτη. Βασικές ενότητες διδασκαλίας: - Η πολιτική επιστήμη - Κράτος και πολιτική - Ο μηχανισμός της διακυβέρνησης (νόμοι και δομή εξουσίας, πολιτικά - κόμματα και ομάδες πίεσης, εκλογές, γραφειοκρατία και δημόσια διοίκηση) - Παράγοντες και μορφές πολιτικού αγώνα - Ιδεολογία και κοινωνικά στρώματα-τάξεις Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ-ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Διδάσκων: Αδαμάντιος Σάμψων ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδάσκουσα: Ανθή Ρεβυθιάδου Έμφαση δίνεται στη συμβολή της ανατομικής εξέλιξης των φωνητήριων οργάνων, της νευροβιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου και της φυσικής επιλογής στην εμφάνιση της γλώσσας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση της φυλογένεσης της γλώσσας θα ενταχθούν στη συνέχεια σε μια γενικότερη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της καθολικής γραμματικής στη διαδικασία της γλωσσικής κατάκτησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Παναγιώτης Κουσούλης Εισαγωγική παρουσίαση και εξέταση των σημαντικότερων αρχαιολογικών, ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών του Αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Η παρουσίαση και μελέτη βασίζεται στη χρήση πρωτότυπου ψηφιακού αρχειακού υλικού των κυριοτέρων μνημείων και επιγραφικών πηγών της Αρχαίας Αιγύπτου. Ξένες Γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ Διδάσκουσα: Μαριάνθη Γεωργαλίδου Ο στόχος της διδασκαλίας των αγγλικών είναι να δώσει στους φοιτητές του τμήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ως κοινό κώδικα επικοινωνίας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως για χρήσεις όπως η μελέτη της βιβλιογραφίας, η σύνταξη και η παρουσίαση ανακοινώσεων. ΑΡΑΒΙΚΑ Διδάσκοντες: Ibrahim Fadel και Abdullatif Darweesh Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα παρακάτω θέματα : - Εισαγωγή στην ιστορία της αραβικής γλώσσας. - Διδασκαλία της επίσημης αραβικής γλώσσας, δηλαδή της αραβικής γλώσσας του γραπτού λόγου που χρησιμοποιείται επισήμως στα είκοσι δύο αραβικά κράτη στους τομείς της εκπαίδευσης, π.χ. στα σχολεία, στα πανεπιστήμια κ.α., στον τύπο, στη ραδιοφωνία, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις προσευχές κ.λ.π. - Γλώσσα και ομιλία, Γραπτός και προφορικός λόγος. - Σύστημα παραγωγών της αραβικής γλώσσας. - Μέθοδοι καλλιγραφίας της αραβικής γλώσσας. - Πρόσβαση στα κλασικά αραβικά βιβλία και συγγράμματα π.χ. το κοράνι, την κλασική αραβική ποίηση και λογοτεχνία της προϊσλαμικής εποχής . - Αποσπάσματα της αραβικής γραμματείας όλων των εποχών, π.χ. κοράνι, προϊσλαμική ποίηση, ιστορία, φιλολογία, ρητορική, έπη, χίλιες και μία νύχτες, μυθιστορίες, μυθιστορήματα κ.α.. TOΥΡΚΙΚΑ Διδάσκοντες: Σοφία Πρόκου και Χασάν Καϊλή Γίνεται μια διαχρονική προσέγγισή της γλώσσας και μια προσπάθεια ένταξής της στο χωροχρόνο, με διαρκείς αναφορές στο πολιτισμικό πλαίσιό της. Κύριο αντικείμενο μελέτης αποτελεί η τουρκική γλώσσα που ομιλείται στην Τουρκία και μάλιστα η επίσημα επικρατέστερη μορφή της, αυτή της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντινούπολης. Σχετικά με τη συγχρονία, μέσα από αναφορές στη μορφή και τη δομή της γλώσσας προσεγγίζουμε την αναπαραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. ΕΒΡΑΪΚΑ Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δάφνη Η διδασκαλία της εβραϊκής γλώσσας προϋποθέτει μια διαχρονική γλωσσολογική προσέγγιση κατά την οποία θα γίνει αναφορά:
α) στην οικογένεια των σημιτικών γλωσσών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της με επίκεντρο την εβραϊκή γλώσσα, και
β) στο διαχωρισμό της εβραϊκής γλώσσας σε πέντε φάσεις (βιβλικά εβραϊκά, εβραϊκά των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας, εβραϊκά της Μισνά, μεσαιωνικά εβραϊκά και νέα εβραϊκά - Israeli Hebrew). Με αυτό τον τρόπο θα έχει προϋπάρξει μια τοποθέτηση της υπό εξέταση γλώσσας στο χωρο-χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί σε δεύτερη φάση μια συγχρονική μελέτη της νέας εβραϊκής γλώσσας. Η διδασκαλία της νέας εβραϊκής θα είναι ΙΣΠΑΝΙΚΑ Διδάσκουσα: Marie-Jose Martinez-Rodriguez Σκοπός της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές προοδευτικά τις βάσεις της ισπανικής γλώσσας, όχι μόνο από άποψη γνώσεων γραμματικής, αλλά και να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν επικοινωνιακά, με την παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω αναφορών στην ιστορία και τον σύγχρονο πολιτισμό της Ισπανίας, οι οποίες χρησιμεύουν ως πλαίσιο για την εκμάθηση της γλώσσας και επιτρέπουν της προσέγγιση και την γνωριμία των φοιτητών με το ισπανικό στοιχείο. ΓΑΛΛΙΚΑ Διδάσκουσα: Λουΐζα Χριστοδουλίδου Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η διδακτική πρακτική που δεν προσαρμόζεται απαραίτητα στις απαιτήσεις των κλασικών εγχειριδίων, αλλά στην «ταυτότητα» των φοιτητών /τριών και τα ζητούμενα του κοινωνικού μαθησιακού τους χώρου, με τις ιδιομορφίες του καθώς και με τις ειδικές αναπτυξιακές του ανάγκες. Οι στόχοι μας είναι καταρχάς επικοινωνιακοί. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές δε θα μάθουν απλά γλωσσικούς τύπους, αλλά θα ανακαλύψουν τη σχέση της μορφής και του είδους του λόγου με τις συνθήκες που το προκαλούν και με το σκοπό που υπηρετεί. Προσπάθειά μας είναι επίσης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες ελεύθερα τις δεξιότητές τους και να κατακτήσουν τη γαλλική γλώσσα που θα τους οδηγήσει στην εμπεριστατωμένη έρευνα, αφού έτσι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γαλλική βιβλιογραφία. Η ξένη γλώσσα είναι το εργαλείο – κλειδί για την έρευνα και την εμβάθυνση στη μάθηση. Επίπεδο Ι (Α΄εξάμηνο και Β΄εξάμηνο) Διδασκαλία των βασικών δομών της γραμματικής – Επικοινωνιακή προσέγγιση. Επίπεδο ΙΙ (Γ΄εξάμηνο και Δ΄εξάμηνο) ) Διδασκαλία των βασικών δομών της γραμματικής – Επικοινωνιακή προσέγγιση (με αυξημένες απαιτήσεις). Επίπεδο ΙΙΙ (Ε’ εξάμηνο και ΣΤ΄εξάμηνο) Υψηλό επίπεδο γραμματικών δομών και λεξιλογίου. Αυθεντικά επίκαιρα κείμενα από το γαλλικό Τύπο. Λογοτεχνία και πολιτισμός. ΙΤΑΛΙΚΑ Διδάσκουσα: Maddalena Marchetti Σκοπός της διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές προοδευτικά τις βάσεις της γλώσσας, όχι μόνο από άποψη γνώσεων γραμματικής, αλλά και να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν επικοινωνιακά, με την παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Υποστηρικτικά μαθήματα εισαγωγής στην χρήση Η/Υ και την πληροφορική ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (WINDOWS) ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ(WORD) Διδάσκουσα: Κατερίνα Φραντζή Στο μάθημα γίνεται αρχικά η παρουσίαση του παραθυρικού περιβάλλοντος των Windows και στη συνέχεια του επεξεργαστή κειμένου Word. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα διαλέξουν ένα θέμα (από τα ενδιαφέροντα του ΤΜΣ) και θα γράψουν μια μίνι-εργασία που να περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά και εικόνα Β Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Νεότερη Ιστορία της Μεσογείου Ευρωμεσογειακές Σχέσεις Γλώσσα και Κοινωνία Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης Εφαρμοσμένη Φωνητική Εφαρμοσμένη Στατιστική Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ιστορία Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων Φύλο και Πολιτική Εξουσία Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά ΙΙ Εβραϊκά ΙΙ Τουρκικά ΙΙ Ισπανικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Σακκάς Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των μεσογειακών λαών. Αφού γίνει μια εκτενής αναφορά στη γεωγραφική οριοθέτηση και παρουσίαση του μεσογειακού Χώρου καθώς και στην εξέλιξη και αλληλεπίδραση των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σ’ αυτόν, το μάθημα επικεντρώνεται στη νεότερη ιστορική διαδρομή τριών περιοχών: των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών, των χωρών της ανατολικής Μεσογείου και των χωρών του Μαγκρέμπ. Επίσης εξετάζονται η Μεσόγειος ως ενιαίος γεωστρατηγικός χώρος, τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας, ο ρόλος και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων καθώς και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή. Τέλος ακολουθεί η παρουσίαση σημαντικών κοινωνικό-πολιτικών προβλημάτων του μεσογειακού χώρου και των προσπαθειών επίλυσής τους. Βασικές ενότητες διδασκαλίας: - Οριοθέτηση και παρουσίαση του μεσογειακού χώρου - Εξέλιξη πολιτισμών και αλληλεπίδρασης - Ιστορία και πολιτική των μεσογειακών χωρών - Η Μεσόγειος ως ενιαίος γεωστρατηγικός χώρος - Προβλήματα ασφάλειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Διδάσκουσες: Ελένη Καραντζόλα και Μαριάνθη Γεωργαλίδου Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει βασικές έννοιες και θέματα που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου, αξιοποιώντας τα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογίας και της κοινωνιολογίας της γλώσσας. Εξετάζεται η διαπλοκή της γλώσσας με παραμέτρους όπως η κοινωνική τάξη, η εθνοτική ομάδα, το φύλο. Συζητώνται οι κανόνες και οι προσδοκίες που συνδέονται με τη γλωσσική επιλογή και χρήση, τόσο σε ατομικό όσο και σε κρατικό επίπεδο, στο πλαίσιο των πολυγλωσσικών κοινωνιών στις οποίες ζούμε, καθώς και οι σχέσεις γλώσσας-διαλέκτου, επίσημης γλώσσας και μειονοτικών γλωσσών/γλωσσικών μειονοτήτων, γλώσσας και ταυτότητας. Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν στη γλωσσική διεπίδραση και αξιολογούν τους άλλους ως προς τη γλωσσική τους συμπεριφορά, (γλωσσικές στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις), τα προβλήματα που προκύπτουν από τη γλωσσική χρήση στην εκπαίδευση και οι απαντήσεις που επιχειρεί να δώσει σε αυτά ένας ιδιαίτερος κλάδος της εφαρμοσμένης κοινωνιογλωσσολογίας, ο γλωσσικός προγραμματισμός. Συζητώνται, τέλος, μεθοδολογικά ζητήματα που εμφανίζονται στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας και παρουσιάζονται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως οι απογραφές και οι τα ερωτηματολόγια αφενός, και η συμμετοχική παρατήρηση και οι συνεντεύξεις αφετέρου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Διδάσκών: Αδαμάντιος Σάμψων Ένας κλάδος της αρχαιολογίας είναι η προϊστορική αρχαιολογία, που αρχίζει με την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους κυρίως στην Αφρική. Τα πρωιμότερα στάδια της προϊστορίας και τις φάσεις εξέλιξης του ανθρώπινου είδους μελετούν η αρχαιολογία και η φυσική ανθρωπολογία. Η μακρά παλαιολιθική περίοδος διαρκεί τρία εκατομμύρια χρόνια περίπου και φθάνει μέχρι 10000 χρόνια πριν από σήμερα με τη λήξη της τελευταίας Παγετώδους. Το μεταβατικό στάδιο της μεσολιθικής περιόδου αλλού διαρκεί περισσότερο και αλλού λιγότερο (9000-6500 π.Χ.), αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί προετοιμάζει τη μεγάλη αλλαγή σε παραγωγικές μορφές οικονομίας. Η νεολιθική περίοδος (6500-3300 π.Χ.) αποτελεί το παραγωγικό στάδιο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρώιμη εποχή του χαλκού (3300-2100 π.Χ.) είναι περίοδος ακμής, αφού για πρώτη φορά παρουσιάζονται πρώιμη αστικοποίηση, οργανωμένη ναυσιπλοία, εμπορία και χρήση των μετάλλων, καθώς και κάποιας μορφής κεντρική εξουσία. Η μέση εποχή του χαλκού σηματοδοτεί μια οπισθοδρόμηση με περιορισμένη χρήση των μετάλλων και μείωση του πληθυσμού, αλλά προετοιμάζει την επόμενη ακμαία Μυκηναϊκή περίοδο, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι προτιμότερο να υπάγεται σε μια πρωτο-ιστορική φάση παρά στην προϊστορία λόγω της ύπαρξης γραφής. Βασικές ενότητες διδασκαλίας Παλαιολιθική περίοδος Καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου Η κατώτερη, μέση, ανώτερη παλαιολιθική Μεσολιθική περίοδος Σπήλαια, υπαίθριες θέσεις ( Κύπρος, Εγγύς Ανατολή, Δυτ. Μεσόγειος) Λιθοτεχνία, ταφική πρακτική, οικονομία Νεολιθική περίοδος Πρώϊμο παραγωγικό στάδιο. Πολιτισμοί της ΝΑ Μεσογείου Αρχαιότερη, Μέση, Νεότερη Νεολιθική Γεωγραφικές ενότητες, αρχιτεκτονική, κεραμεική, λιθοτεχνίες Χρονολογία και οικονομία της περιόδου Η Εποχή του Χαλκού στη δυτική και ανατολική Μεσόγειο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Διδάσκων: Αλέξιος Σαββίδης Περιεχόμενα μαθήματος: Γενική εισαγωγή στην περίοδο (περ. 350-περ. 1500 μ.Χ.). Εθνολογικά, γεωγραφικά, τοπογραφικά, εννοιολογικά (ορολογία). Οι πρωτότυπες δυτικές πηγές (λατινικές, παλαιογαλλικές, ιταλικές, γοτθικές/ παλαιογερμανικές, αραγονικές κ.ά.). Περιοδολόγηση ύλης: 1) περ. 350-περ. 550 (Τέλος αρχαίου κόσμου και εμφάνιση νέων εθνοτήτων στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο –μεταναστεύσεις λαών & πτώση Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 476 μ.Χ.), 2) περ. 550-περ. 850 (Απαρχές νέου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος Φεουδαρχίας - Δυτική Αυτοκρατορία των Φράγκων/ Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Φραγκικού ΄Εθνους [=ΑΡΑΦΕ] των Καρολιδών – ίδρυση Παπικού κράτους και διάσπαση κράτους Καρολιδών – εθνολογικές αλλοιώσεις στη Δύση), 3) περ. 850-1054 (Πρώτος σχηματισμός ευρωπαϊκών εθνοτήτων και Δυτική Αυτοκρατορία των Γερμανών/ Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Γερμανικού ΄Εθνους [ΑΡΑΓΕ] των Οθωνιδών – σύγκρουση Παποσύνης με ευρωπαϊκή Ανατολή & μεγάλο εκκλησιαστικό Σχίσμα), 4) 1054-1204 (Επικράτηση Παποσύνης και πορεία προς τις Σταυροφορίες – σύγκρουση ΑΡΑΓΕ-Παποσύνης για την κοσμική εξουσία – απαρχές οικονομικής εκμετάλλευσης του ανατολικού κόσμου από τη Δύση – εμπορικά προνόμια Ιταλών στο Βυζάντιο – οι τέσσερεις πρώτες Σταυροφορίες ως όργανα του δυτικοευρωπαϊκού επεκτατισμού), 5) 1204-περ. 1500 (Παρακμή δυτικών φεουδαρχικών κοινωνιών – κρίση Παποσύνης και ισχυροποίηση αυτοκρατορικής ηγεμονίας – τελευταίες Σταυροφορίες στην Ανατολή [Ε΄-Η΄] και απώλεια απώλεια Μέσης Ανατολής/ Αγίων Τόπων για τη Δύση – τελευταίες Σταυροφορίες στην ανατολική Ευρώπη, εκτατάσταση Οθωμανών και άμεση απειλή για τη Δύση – ανακαλύψεις νέων τόπων και εμπορικών οδών). Συνοπτική παρουσίαση μεσαιωνικού δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού ως την Αναγέννηση: πολιτικοί/ διοικητικοί και εκκλησιαστικοί θεσμοί, κοινωνικές τάξεις και θεσμοί – Φεουδαρχία, οικονομία & εμπόριο, πνευματικός βίος (φιλοσοφία, θεολογία, λογοτεχνία, επιστήμες, ιστοριογραφία), αρχιτεκτονική (ρωμανικός-γοτθικός ρυθμός), τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική κ.ά.), ανάπτυξη τεχνολογίας. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ Διδάσκων: Ανθή Ρεβυθιάδου Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη φωνητική δομή (φωνηεντικά και συμφωνικά συστήματα) των γλωσσών της Μεσογείου. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές αρχές της αρθρωτικής φωνητικής, διδασκαλία του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου, και εξάσκηση σε μεθόδους φωνητικής αναγνώρισης και καταγραφής. Ο χαρακτήρας του μαθήματος αυτού είναι καθαρά εργαστηριακός καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού (PRAAT, ToBi, ΙΧΘΥΣ κα.) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Διδάσκουσα: Κατερίνα Φραντζή Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων, με βάση κυρίως το πακέτο Excel. Διδάσκεται η Περιγραφή Δεδομένων Δείγματος ή Πληθυσμού:
α) με γραφικές μεθόδους περιγραφής δεδομένων (κυκλικό διάγραμμα, ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα) και
β) με αριθμητικά περιγραφικά μέσα κεντρικής τάσης (επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέσος όρος) και μεταβλητότητας (εύρος, ποσοστιαία σημεία, διακύμανση, τυπική απόκλιση). Επίσης δίνονται βασικές έννοιες των πιθανοτήτων: δειγματοχώρος, γεγονότα, ορισμός και υπολογισμός της πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία, τύπος του Bayes και στοιχεία από τη συνδυαστική, δειγματοληψία. Υποστηρικτικά μαθήματα Εισαγωγής στην χρήση Η/Υ και την Πληροφορική ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (OUTLOOK EXPRESS) ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT) Διδάσκουσα: Κατερίνα Φραντζή Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την περιήγηση και αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW), αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Στα πλαίσια του μαθήματος κάθε φοιτητής θα διαλέξει ένα θέμα από τα ενδιαφέροντα του ΤΜΣ και θα φτιάξει μια δομημένη λίστα διευθύνσεων από τις πληροφορίες που θα βρει για αυτό στο Διαδίκτυο. Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές μαθαίνουν να φτιάχνουν ηλεκτρονικές παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Για εφαρμογή κάθε φοιτητής θα διαλέξει ένα θέμα από τα ενδιαφέροντα του ΤΜΣ και θα το παρουσιάσει εφαρμόζοντας τα παραπάνω.
Γ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία Πολιτική Οικονομία Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός Μέση Ανατολή: Ιστορία και Πολιτική Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων της Μεσογείου Εβραϊκή Γλώσσα και Πολιτισμός Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στην Νομική Επιστήμη Γλωσσικός Προγραμματισμός Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά ΙΙI Εβραϊκά ΙΙI Τουρκικά ΙIΙ Ισπανικά ΙΙI Γαλλικά ΙIΙ Ιταλικά ΙΙI ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Αλέξιος Σαββίδης Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο κύρια (ισομερή) τμήματα. Α) Ο αραβικός/ μουσουλμανικός κόσμος, περ. 600-περ. 1500 και Β) Η Λατινοκρατία στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο, 1191-1571. Α΄μέρος (περιεχόμενα): Γεωγραφικά-τοπογραφικά-εθνολογικά-χρονολογικά (μουσουλμανικό ημερολόγιο/ έτη Εγίρας). Ο αραβομουσουλμανικός κόσμος (δυτική Ασία, βόρεια Αφρική, Ιβηρική Χερσόνησος/ Ανδαλουσία) – οι έννοιες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και άλλες ειδικές ορολογίες του αραβοϊσλαμικού κόσμου (χαλιφάτο, τζιχάντ κ.ά.). Οι εξεταζόμενες ενότητες:
1) περ. 600-661 (Προϊσλαμικοί Άραβες, Προφήτης Μωάμεθ & γένεση Ισλάμ – ραγδαία εξάπλωσή του στο μεσανατολικό κόσμο επί Πατριαρχικού Χαλιφάτου),
2) 661-750 (Εγκαθίδρυση Ισλάμ επί Χαλιφάτου Ομαϋαδών Δαμασκού),
3) 750-1258 (Ακμή μεσαιωνικού Ισλάμ επί Χαλιφάτου Αββασιδών Βαγδάτης),
4) 9ος-13ος αι. (Αραβόφωνες & περσόφωνες δυναστείες Εγγύς και Μέσης Ανατολής: Φατιμίδες-Χαμδανίδες-Μπουίδες-Αγγιουβίδες-Ομαϋάδες Ανδαλουσίας κ.ά.),
5) 7ος-11ος αι. (Αραβική επέκταση και σημασία της – «ιερός πόλεμος/τζιχάντ στην Ασία, βόρεια Αφρική, νοτιο-ανατολική Μεσόγειο & νοτιο-δυτική Ευρώπη – ενσωμάτωση του Μαγρίμπ: Αλγερίας, Τυνησίας, Μαρόκου),
6) Μουσουλμανικός πολιτισμός – χαρακτήρας νέας θρησκείας (Ισλάμ) – πολιτικοί & διοικητικοί θεσμοί – οικονομία & εμπόριο/ εμπορικές οδοί – γράμματα, παιδεία & εκπαίδευση – φιλοσοφία και θεολογική σκέψη – ιστοριογραφία – γεωγραφία – επιστήμες – μουσουλμανικό δίκαιο – τέχνη & αρχιτεκτονική – ενδοπολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές με το βυζαντινό Ελληνισμό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο. Β΄μέρος (περιεχόμενα): Εννοιολογικά («Λατινοκρατία», «Φραγκοκρατία», «Βενετοκρατία», κ.λπ.) και οι κύριες πηγές της εποχής.
Οι εξεταζόμενες ενότητες:
1) Λατινική Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης («Ρωμανίας»), 1204-1261,
2) Λατινοκρατία Κύπρου, 1191-1571 (Φραγκοκρατία Λουζινιανών, 1171-1489 και Βενετοκρατία, 1489-1571),
3) Φραγκοκρατία Πελοποννήσου/ Μορέως (Πριγκιπάτο Αχαΐας, 1204-1262),
4) Λατινοκρατία Αττικής & Βοιωτίας (Δουκάτο Αθηνών και Θηβών 1204/5-1456/58: Φράγκοι Ντελαρός 1204/5-1311, Καταλανοί Ισπανοί 1311-1388 και Φλωρεντινοί Ατζαγιόλι 1388-1456/58),
5) Βενετοκρατία Εύβοιας/ Negro Ponte (1205-1470) και Κρήτης/ Candia (1210/11-1669), 6) Λατινικό Βασίλειο Θεσσαλονίκης, 1204/7-1224,
7) Βενετοκρατία Αιγαίου Πελάγους-«Αρχιπελάγους» (Δουκάτο Σανούδων Νάξου & Κυκλάδων, 1207-1566: Βενετοί και, με διαλείμματα, Γενουάτες/ Γενοβέζοι),
8) Βενετοκρατία Επτανήσων/ Ιονίου Πελάγους, 1207-1797 (ιδιαίτερα περί ιταλικής δυναστείας των Τόκκο, 14ος-15ος αι.),
9) Ιπποτοκρατία Ρόδου & Δωδεκανήσων/ Ηγεμονία Ιωαννιτών Ιπποτών, 1309-1522/23. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διδάσκων: Πέτρος Σιούσιουρας Η φύση της πολιτικής οικονομίας, η σημασία της αγοράς, οι οικονομικές συνέπειες της αγοράς, πολιτικές αντιδράσεις, οι τρεις ιδεολογίες της πολιτικής οικονομίας, η φιλελεύθερη αντίληψη, η εθνικιστική αντίληψη, η μαρξιστική αντίληψη, κριτική των τριών ιδεολογιών, καπιταλισμός της ευημερίας σε ένα διεθνή κόσμο μη-ευημερίας, σύγχρονες θεωρίες της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διεθνή νομισματική ζητήματα, η εποχή του μεταλλικού χρήματος, η εποχή του πολιτικού χρήματος, ο κλασικός κανόνας του χρυσού, κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ζήτημα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, η πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου, πολυεθνικές εταιρείες και διεθνής παραγωγή. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδάσκουσα: Ελένη Καραντζόλα Το μάθημα εξετάζει τη διαμόρφωση της ελληνικής γλώσσας από τις αρχές έως τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Εισαγωγικά, αποσαφηνίζονται οι σχέσεις μεταξύ γενικής γλωσσολογίας και ιστορικής γλωσσολογίας, προβλήματα μεθόδου και επιχειρήματος για την πρόσβαση στο (γλωσσικό) παρελθόν, ο ρόλος των γραπτών πηγών καθώς και το τι της γλωσσικής αλλαγής. Κατά την ανασύσταση της εξέλιξης της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, επισημαίνονται αφενός οι βασικότερες αλλαγές που επισυμβαίνουν σε όλα τα υποσυστήματα της ελληνικής, και συγχρόνως τα αποτελέσματα της επαφής της ελληνικής με άλλες γλώσσες. Εξετάζονται αναλυτικότερα: η διαμόρφωση της «πρωτοελληνικής» στο πλαίσιο της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών· η παρουσία των «προελληνικών» γλωσσών στον ελλαδικό χώρο· η πρωιμότερη μορφή της ελληνικής, η Γραμμική Β (μυκηναϊκή) και τα τεκμήρια επαφής της με τις σημιτικές γλώσσες· η εισαγωγή του αλφαβήτου και η διαλεκτική διαφοροποίηση της ελληνικής, καθώς και οι επαφές της ελληνικής προς ανατολάς (φρυγική, καρική, ινδική κ.ά.) και προς δυσμάς (ετρουσκική, λατινική) λόγω του αποικισμού· η ηγεμονία της αττικο-ιωνικής διαλέκτου, τα χαρακτηριστικά της κλασικής ελληνικής και οι επαφές της με την ιρανική· η ελληνιστική κοινή (μακεδονική και ρωμαϊκή) και η επέκτασή της στην Ανατολή· η μεσαιωνική ελληνική και η εμφάνιση των νεοελληνικών διαλέκτων· τα ελληνικά της Τουρκοκρατίας; Ο Διαφωτισμός και το γλωσσικό ζήτημα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ Διδάσκων: Ιωάννης Λυριτζής Για πρώτη φορά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της χώρας η αρχαιομετρία, ο νέος διεπιστημονικός κλάδος των φυσικών επιστημών, εισέρχεται ως μάθημα, ως γνωστικό αντικείμενο και ως θεσμοθετημένο από το υπουργείο παιδείας εργαστήριο αρχαιομετρίας (ΕΡΓ.Α). Η αρχαιομετρία χρησιμοποιεί τις μεθόδους και τις τεχνικές των φυσικών επιστημών και τις εφαρμόζει στην αρχαιολογία ξεκινώντας από την παλαιολιθική εποχή. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται σε υλικά αρχαιολογικής προέλευσης (τέχνεργα, περιβαλλοντικά σχετιζόμενα με τον άνθρωπο και μνημεία), με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χρονολογία, τη σύσταση υλικών, την προέλευσή τους, τη διαπίστωση των ομοιοτήτων και διαφορών τους, τον εντοπισμό τους χωρίς ανασκαφή, την ερμηνεία του προσανατολισμού μνημείων, την ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και του οικοσυστήματος του πρώιμου ανθρώπου, την εξερευνητική τους ικανότητα (ναυσιπλοΐα, εμπόριο), την οικονομική, κοινωνική και λατρευτική τους δομή. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων επιτυγχάνεται μέσα από ποικίλες αναλύσεις και εξειδικευμένες μετρήσεις, όπως π.χ. ανάλυση ταφικών κτερισμάτων, ανίχνευση αρχαίας τροφής σε κεραμικά, προσανατολισμός ιδιόμορφων μνημείων προς τον ήλιο και λαμπρά αστέρια, αναλύσεις υλικών που μεταφέρονται από μακρινές αποστάσεις με πλοία, αναλύσεις φυσικών υπολειμμάτων του ανθρώπου, αναγνώριση κατοικίδιων ζώων και γεωργικής παραγωγής από αναλύσεις γύρεως (παλυνολογία), βιολογικές και ανθρωπολογικές μετρήσεις σκελετικών υπολειμμάτων. Εκτός από τις εφαρμογές η αρχαιομετρία αναπτύσσει και έρευνα σε νέες μεθόδους και υλικά με σκοπό τη βελτίωση των σφαλμάτων, την αύξηση της ακρίβειας και κατά συνέπεια της αξιοπιστίας. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ι Διδάσκουσα: Μαρίνα Παναγιωτάκη ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Ηρακλής Μήλλας Μετά από μια γενική επισκόπηση της τουρκικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και της εθνικής ταυτότητας το μάθημα επικεντρώνεται στην τουρκική λογοτεχνία, μερικώς στην ποίηση του μεσαίωνα, αλλά βασικά στο τουρκικό μυθιστόρημα, όπως εξελίχτηκε από το 1870 μέχρι τις μέρες μας, με γνώμονα την εικόνα του Έλληνα σ’ αυτά τα κείμενα. Η αποδόμηση του κειμένου φέρνει στο φως τα διάφορα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεσπόζουν στην τουρκική κοινωνία. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Διδάσκων: Ιωάννης Σακκάς ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ο πολιτισμός της Υστεροελλαδικής περιόδου παρακμάζει τον 12ο αι. π.Χ. και τον διαδέχεται μια σκοτεινή περίοδος, η υπομυκηναϊκή, που εξελίσσεται στην Πρωτογεωμετρική (1000-900 π.Χ.). Η τελευταία είναι μια σημαντική φάση με μεγάλη ανάπτυξη στη ναϊκή και ταφική αρχιτεκτονική που προαναγγέλλει την επόμενη Γεωμετρική περίοδο (900-700 π.Χ.), η οποία διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους (πρώιμη, μέση και νεότερη). Στους γεωμετρικούς χρόνους αρχίζει η μεγάλη αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο. Οι πρώιμοι αρχαϊκοί χρόνοι αποτελούν την ανατολίζουσα φάση στην ελληνική τέχνη (7ος αι. π.Χ.), ενώ στο ύστερο τμήμα της περιόδου η τέχνη εξελίσσεται ραγδαία για να καταλήξει στη λαμπρή κλασική τέχνη του 5ου αι. π.Χ. Στην ελληνιστική περίοδο η ελληνική τέχνη και γλώσσα διεθνοποιείται με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της Εγγύς Ανατολής. Στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους υπάρχει μια κλασικίζουσα διάθεση στην αρχιτεκτονική και γλυπτική, ενώ στους ύστερους η τέχνη τυποποιείται και παρακμάζει. ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δάφνη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Δ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Μεσαιωνική Ιστορία του Ανατολικού Μεσογειακού Χώρου Γλώσσες της Μεσογείου Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο Εισαγωγή στην Κλασσική Αρχαιολογία Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Διπλωματία: Θεωρία και Πρακτική Μέση Ανατολή: Κοινωνία και Πολιτισμός Βυζάντιο, Άραβες, Τούρκοι & Ανατολικός Κόσμος Συστήματα Γραφής του Μεσογειακού Χώρου Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Φύλο και Γλώσσα Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά IV Εβραϊκά IV Τουρκικά IV Ισπανικά IV Γαλλικά IV Ιταλικά IV ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διδάσκων: Αλέξιος Σαββίδης Καλύπτεται συνοπτικά η περίοδος 284-1461 μ.Χ. με έμφαση στην πρωτοβυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο (284-1025 μ.Χ.). Γενικά χαρακτηριστικά βυζαντινής εποχής – περιοδολόγηση και ορολογία – βυζαντινολογικές σπουδές – η βυζαντινολογία σε σχέση με την υπόλοιπη μεσαιωνολογία (Δύση-Ανατολικός Κόσμος & Ισλάμ-Βαλκάνια & Σλάβοι). Γενικά περί πηγών βυζαντινής ιστορίας (εκδόσεις, νεοελληνικές αποδόσεις ή ξενόγλωσσες μεταφράσεις-σχολιασμοί των πρωτοτύπων βυζαντινών κειμένων) και νεότερης βιβλιογραφίας. Οι 3-κύριες περίοδοι της βυζαντινής ιστορίας (πρωτοβυζαντινή: 284-717, μεσοβυζαντινή: 717-1025 και υστεροβυζαντινή: 1025-1461) και οι υποπεριοδοποιήσεις τους. Πρωτοβυζαντινή περίοδος: 1) 284-518 (Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη-εποχή σχηματοποίησης, εξέλιξης και βασικών χαρακτηριστικών πρώιμης εποχής), 2) 518-610 (Η οικουμενικότητα της Νέας Ρώμης – αιώνας Ιουστινιανού Α΄ και διαδόχων), 3) 610-717 (Περίοδος προσπάθειας για επιβίωση –ανανέωση και σταδιακός εξελληνισμός πρωτοβυζαντινού κράτους). Μεσοβυζαντινή περίοδος: 717-1025: 1) 717-867 (Διαμόρφωση μεσαιωνικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας & μεταβατική εποχή – εικονομαχικές αντιπαραθέσεις & έριδες), 2) 867-959 (Ανασύσταση οικουμενικού χριστιανικού κράτους – εποχή ακμής μέσου Βυζαντίου), 3) 959-1025 (Περίοδος βυζαντινής χρυσής εποποιίας). Ειδικές ενότητες για διάφορες εκφάνσεις του βυζαντινού πολιτισμού (διαχρονικά): πολίτευμα, δίκαιο, κοινωνία, οικονομία, διοίκηση, διπλωματία, εκκλησία & δόγμα, πνευματικός βίος (λογοτεχνία, γραμματεία, φιλοσοφία), καθημερινός βίος. ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Διδάσκουσα: Ανθή Ρεβυθιάδου Συγκριτική εξέταση της ιστορικής πορείας των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου. Έμφαση δίνεται στις γλωσσικές συγγένειες και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των τουρκογενών και σημιτικών γλωσσών, όπως επίσης και σε θέματα γλωσσικής επαφής με την ελληνική. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί επίσης σε ελληνικές διαλέκτους της μικρασιατικής ζώνης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου, οι οποίες έχουν δεχθεί ισχυρή επιρροή από γλώσσες της Μεσογείου. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διδάσκων: Πέτρος Σιούσιουρας Γενική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικές αρχές, ο κοινοτικός, οικονομικός και κοινωνικός Χώρος, προετοιμασία για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, διεθνή οικονομικά, νομισματικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, στατιστικό σύστημα, εσωτερική αγορά, ανταγωνισμός, οικονομική και κοινωνική συνοχή, διευρωπαϊκά δίκτυα, διεθνείς οργανισμοί και διασκέψεις, σχέσεις με τις χώρες της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών), της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, Όργανα και Οργανισμοί της Ε.Ε., διοίκηση και διαχείριση των Οργάνων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Διδάσκων: Ιωάννης Σακκάς Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό του αραβικού κόσμου: το Ισλάμ ως θρησκεία και πολιτικο-οικονομικό σύστημα οργάνωσης, ο εθνικισμός (τοπικός, αραβικός), ο αραβικός σοσιαλισμός (νασερισμός-μπααθισμός), ο ισλαμικός φονταμενταλισμός και οι φορείς του, οι θρησκείες και τα δόγματα (σουνιτισμός-σιιτισμός), τα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης και της δημογραφικής έκρηξης, η θέση της γυναίκας, η παιδεία και ο πολιτισμός. ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΑΡΑΒΕΣ, ΤΟΥΡΚΟΙ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Διδάσκων: Αλέξιος Σαββίδης Καλύπτει περίοδο περ. 350 περ. 1500 μ.Χ. Οι πρωτότυπες βυζαντινές/ ελληνικές και ανατολικές πηγές (μουσουλμανικές/ αραβικές-περσικές-τουρκικές, χριστιανικές/ αρμενικές-γεωργιανές-συριακές, ιουδαϊκές, αφρικανικές). Εισαγωγή στις σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την προϊσλαμική Ανατολή (Σασανίδες Πέρσες, προϊσλαμικοί Άραβες), με τις διάφορες αραβικές/ μουσουλμανικές δυναστείες (7ου-11ου αι.), με τη χριστιανική Ανατολή (Αιγύπτιοι Κόπτες, Αρμένιοι, Γεωργιανοί/΄Ιβηρες, Σύριοι). Εισαγωγή στη διαχρονική παρουσία των εβραϊκών πληθυσμών στο Βυζάντιο. Σχέσεις Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με Άραβες από την εποχή των πρώτων μεγάλων μουσουλμανικών κατακτήσεων και την πτώση των βυζαντινών επαρχιών της Μέσης Ανατολής (7ος αι.), ως την εποχή συνέχισης των βυζαντινο-αραβικών συγκρούσεων (8ος-11ος αι.): συγκρούσεις Βυζαντίου με Ομαϋάδες Δαμασκού, Αββασίδες Βαγδάτης, Χαμδανίδες Β. Συρίας-Μεσοποταμίας και Φατιμίδες Αιγύπτου. Μουσουλμανικές κατακτήσεις Κρήτης και Σικελίας (9ος αι.). Σχέσεις Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με προ-οθωμανικούς τουρκικούς λαούς (τουρκόφωνα φύλα) διαχρονικά κατά τον πρώιμο, μέσο και ύστερο μεσαίωνα (4ος-13ος αι.), στον ανατολικό και βαλκανικό κόσμο: Ογούζους, Ούννους και επιγονικά τους φύλα, ΄Αβαρους, Πρωτοβούλγαρους/ Ονόγουρους, Χάζαρους, Ούγγρους/ Μαγυάρους, Ούζους, Πατζινάκους/ Πετσενέγγους, Κο(υ)μάνους, Σελτζούκους, Ντανισμεντίδες, Αρτουκίδες, Τουρκομάνους (εμιράτων Μικράς Ασίας), Μαμελούκους. Η κοινή τους ογουζική προέλευση από τις κεντροασιατικές στέππες (Αλτάϊα όρη) και οι δύο βασικές τους μεταναστευτικές οδοί προς τη Δύση
1) δια των ρωσικών στεππών και της βορειοανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου και
2) δια της κεντρικής Ασίας και των ευρύτερων περιοχών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερη μνεία στους Ζενγκίδες (Ζένγκι, Νουρεντίν, Σαλαδίνος), στους εκχριστιανισμένους Τουρκόπουλους, στους Ιλχανίδες Μογγόλους και στις τουρκομανικές δυναστείες των μικρασιατικών εμιράτων. Σχέσεις Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με οθωμανικό εμιράτο/ σουλτανάτο, τέλη 13ου-2ο-μισό 15ου αι. Η ιστορική τουρκολογική επιστήμη και οι πρωτότυπες οθωμανικές πηγές (πρώιμη οθωμανική ιστοριογραφία).
Περίοδοι:
1) περ. 1300-1354 (Από το εμιράτο των γαζήδων στο σουλτανάτο –απαρχές και πρώτες εγκαταστάσεις Οθωμανών/ Οσμαν[λ]ιδών Τούρκων στη βορειοδυτική Μικρά Ασία),
2) 1354-1402 (Οθωμανική επέκταση σε ελλαδικό χώρο και Βαλκάνια,
3) 1402-1479 (Προσωρινή ανάσχεση και μεγάλες οθωμανικές κατακτήσεις 15ου αι.-κατάληψη μικρασιατικού, βαλκανικού & ελλαδικού χώρου/ Α΄αιώνας Τουρκοκρατίας -΄Άλωση Βυζαντίου και τελευταίων του προπυργίων- οθωμανική εγκατάσταση στη νοτιοανατολική Ευρώπη, άμεση απειλή για κεντρική Ευρώπη και προσπάθεια σύστασης «ιερής χριστιανικής συμμαχίας». ΄Έμφαση στην παρουσίαση των πολύ αξιόλογων γνώσεων των Βυζαντινών συγγραφέων σχετικά με τους εν γένει ανατολικούς λαούς, τους τουρκικούς λαούς και τους χώρους επέκτασής τους. Επίσης, για τις σχέσεις των ανατολικών λαών με το Βυζάντιο, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων στη διπλωματική «σκακιέρα» της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Τέλος, παρουσίαση και των πολιτιστικών σχέσεων, ανταλλαγών και επιδράσεων του Βυζαντίου με τον ανατολικό κόσμο της προϊσλαμικής εποχής (Πέρσες, Άραβες), καθώς και με τους αραβικούς και τουρκικούς λαούς (προ-οθωμανικούς & Οθωμανούς) της ισλαμικής εποχής. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκουσα: Ελένη Καραντζόλα Το μάθημα ξεκινά με την παρουσίαση των σχέσεων προφορικού-γραπτού λόγου (διαφορές ως προς τη φύση και τη λειτουργία), της βασικής τυπολογίας των συστημάτων γραφής και της γενικής θεωρίας για την εξέλιξή τους. Έπειτα από μια σύντομη παρουσίαση των παλαιότερων δειγμάτων «προ-γραφής» και «πρωτο-γραφής» (βραχογραφίες, «μάρκες» κ.ά.) παρουσιάζονται, με χρονολογική σειρά, τα συστήματα γραφής που έκαναν την εμφάνισή τους στον Μεσογειακό χώρο: - εικονο-ιδεογραφικά δείγματα γραφής στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο (περ. 3200-3000 π.Χ)· - σφηνοειδής γραφή (σουμεριακά, ακκαδικά, εξάπλωση στη Μέση Ανατολή τη 2η και 1η χιλιετία)· - αιγυπτιακή ιερογλυφική Μέσου-Νέου Βασιλείου – ιερατική· - αιγαιακά συστήματα γραφής: ιερογλυφικά Κρήτης, Γραμμική Α, Κυπρομινωικές γραφές, Γραμμική Β· - πρώτες εμφανίσεις αλφαβητικής γραφής (Ουγκαρίτ – πρωτοσιναϊτικές και πρωτοχαναανιτικές επιγραφές) - συμφωνικά αλφάβητα (φοινικικό, παλαιοεβραϊκό) · - ελληνικά επιχώρια αλφάβητα αρχαϊκής εποχής· - εξάπλωση ελληνικού αλφαβήτου προς ανατολάς και προς δυσμάς (ετρουσκικό και λατινικό αλφάβητο) · - εξάπλωση σημιτικών αλφαβήτων – αραβική γραφή· - λιβυκοβερβέρικες γραφές του Μαγκρέμπ. Οι τελευταίες ενότητες του μαθήματος είναι αφιερωμένες στην επισκόπηση των συστημάτων γραφής που βρίσκονται σήμερα σε χρήση στη Μεσόγειο και στην παρουσίαση πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τις έννοιες του εγγραφισμού (πομακικά, κουρδικά), της ορθογραφικής μεταρρύθμισης (τουρκικά), και του (μερικού) επανεγγραφισμού (ελληνικά, αραβικά). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εξοικείωση και άσκηση σε μεθόδους και τεχνικές σχεδιασμού της εμπειρικής έρευνας βασισμένες στις δυνατότητες που παρέχει η πληροφορική τεχνολογία (συλλογή και καταγραφή εμπειρικών δεδομένων μέσω λ.χ. ερωτηματολογίων, στα οποία οι μεταβλητές οργανώνονται όχι περιστασιακά αλλά ως δομή δεδομένων). Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών Ε Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ι Διεθνείς Οργανισμοί Ι Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Ασφάλεια & Συνεργασία στη Μεσόγειο και τη ΝΑ Ευρώπη Ιστορία Πολιτικών Θεωριών Σύγχρονα Πολιτικά Ρεύματα στην Τουρκία Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά V Εβραϊκα V Τουρκικά V Ισπανικά V Γαλλικά V Ιταλικά V ΣΤ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ΙΙ Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ Διπλωματία & Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Ακαδημαϊκά Αγγλικά Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Διεθνής Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Σύγχρονες Πολιτικές Διαδικασίες Ζητήματα Περιφερειακής Ασφάλειας Διεθνείς Οργανισμοί στο Διαδίκτυο Κοινή Επιλογή: Φύλο και Πολιτισμός Ξένες Γλώσσες Αραβικά VI Εβραϊκα VI Τουρκικά VI Ισπανικά VI Γαλλικά VI Ιταλικά VI Ζ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων Διεθνές Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Το Δίκαιο του Διαδικτύου Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις Κατεύθυνση Γλωσσολογίας ΝΑ Ευρώπης Ε Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Θεωρητική Γλωσσολογία Φωνητική-Φωνολογία Συντακτική Θεωρία Γλωσσική Επαφή Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις Φιλοσοφία της Γλώσσας Γλώσσα-Πολιτισμός-Εκπαίδευση Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά V Εβραϊκα V Τουρκικά V Ισπανικά V Γαλλικά V Ιταλικά V ΣΤ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Μορφολογία Σημασιολογία Πραγματολογία Διαλεκτολογία Ακαδημαϊκά Αγγλικά Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων Μειονοτικές Γλώσσες της Μεσογείου Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία Κοινή Επιλογή: Φύλο και Πολιτισμός Ξένες Γλώσσες Αραβικά VI Εβραϊκα VI Τουρκικά VI Ισπανικά VI Γαλλικά VI Ιταλικά VI Ζ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Γραμματισμός Υπολογιστική Γλωσσολογία Γραμματική Περιγραφή Σημιτικών Γλωσσών Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Ανάλυση Λόγου Ειδικά Θέματα Σημιτικής Μορφολογίας Υπολογιστική Λεξικογραφία - Ορολογία Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες Η Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδασκαλία δεύτερης/ξένης Γλώσσας Γλωσσική Αλλαγή Γλωσσική Κατάκτηση Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Αυτόματη Μετάφραση Τυπολογία Κειμενογλωσσολογία Θέματα Σύνταξης Πτυχιακή Εργασία Κατεύθυνση Αρχαιολογίας Ε Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι (Αρχιτεκτονική) Παλαιολιθική Περίοδος Γεωμετρική και Αρχαϊκή Περίοδος Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Αρχαιογεωλογία Μέθοδοι Τεχνικής Ανασκαφής Μινωϊκή Αρχαιολογία Αρχαιολογία της Μέσης Ανατολής Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Αραβικά V Εβραϊκα V Τουρκικά V Ισπανικά V Γαλλικά V Ιταλικά V ΣΤ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Νεολιθική Περίοδος (Ελλάδα, Εγγύς Ανατολή) Κλασσική Αρχαιολογία Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ακαδημαϊκά Αγγλικά Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Νομισματική Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας Μυκηναϊκή Αρχαιολογία Αρχαιομετρικές Εφαρμογές Κοινή Επιλογή: Φύλο και Πολιτισμός Ξένες Γλώσσες Αραβικά VI Εβραϊκά VI Τουρκικά VI Ισπανικά VI Γαλλικά VI Ιταλικά VI Ζ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας Ι Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ (Τέχνη) Αρχαιολογία Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Περιόδου Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Εισαγωγή στα Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά Ιστορία Τέχνης Ενάλια Αρχαιολογία Η Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Κοινωνική Ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας ΙΙ Εποχή του Χαλκού: Ειδικά Θέματα Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής Εφαρμογές του G.I.S. στην Αρχαιολογία Εισαγωγή στη Λατινική Γραμματεία Μέθοδοι Χρονολόγησης στην Αρχαιολογία Λιθοτεχνίες Πτυχιακή Εργασία

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό, διεθνές, οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, εθνογραφικό επίπεδο με έμφαση στην λεκάνη της Μεσογείου. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη των σύγχρονων τάσεων συνεργασίας και επικοινωνίας βάσει των νέων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του χώρου της Μεσογείου, ως σύνολο και την υιοθέτηση των νέων μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών για την επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα όπως Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τύπου, ιδιωτικά μουσεία και ιδρύματα πολιτισμού, ξένες αρχαιολογικές σχολές, ινστιτούτα γλωσσολογίας και επεξεργασίας λόγου, πανεπιστημιακά ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και μεταφραστικά γραφεία.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger