ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΖΑΝΗ

Βασικός στόχος του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση της Μηχανικής σαν επιστήμης μέσα από την πληροφορική. Οι Τεχνολόγοι Βιομηχανικού Σχεδιασμού καταρτίζονται και ασχολούνται με τη μελέτη και το σχεδιασμό Βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι σπουδαστές του τμήματος, στον πρώτο κύκλο σπουδών αποχτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μηχανική, Προγραμματισμό Η/Υ, Λειτουργικά συστήματα, CAD, Ξένη γλώσσα, κ.λ.π και στο δεύτερο κύκλο σπουδών εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένα μαθήματα όπως: Computer networks, expert systems, computer simulation and modeling, industrial design, CIM, CAM, Μοντελοποίηση στερεών, προσομοίωση στερεάς γεωμετρίας, ανάλυση και μηχανουργική κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων με CNC, materials data bases, ποιοτικός έλεγχος με CMM, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, οικονομικός προγραμματισμός, Management and marketing design, επιχειρησιακή έρευνα, Case study.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις παρακάτω δραστηριότητες:
· Βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων.
· Οικονομοτεχνική ανάλυση και σχεδιασμός προϊόντων από το αρχικό στάδιο μέχρι και την πλήρη κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.
· Ανάπτυξη της ανάλυσης του marketing και του management design μέσα από Η/Υ.
· Αναζήτηση νέων υλικών και διαδικασιών στην παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι σε θέση να απασχοληθούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν Βιομηχανικό σχεδιασμό.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξη, Βιομηχανίας, Εμπορίου, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΠ-ΕΚΥ.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Βιομηχανικές Μονάδες μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, σε γραφεία και Ινστιτούτα Βιομηχανικών Μελετών κ.ά.Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger