ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Τοπογράφων και Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΣΕΡΡΕΣ

Οι Τεχνολόγοι Τοπογράφοι ασχολούνται με τοπογραφικές μελέτες ορισμένης έκτασης (μελετούν και καθορίζουν όρια ιδιοκτησιών, πραγματοποιούν αποτυπώσεις περιοχών κ.ά.).

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις, εργαστηριακά μαθήματα, σεμινάρια, εισηγήσεις επισκεπτών καθηγητών, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Γεωργίας κ.ά., σε Δήμους και Κοινότητες, σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, Ο.Λ.Π. κ.λπ.) κ.ά. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε τεχνικές εταιρείες μελέτης και κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμενικών εγκαταστάσεων.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο τοπογραφικών μελετών και να αναλαμβάνουν εργασίες του Δημοσίου πέντε χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger