ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΙΟΣ

Τα Τμήματα παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων ναυτιλιακής υποδομής. Οι σπουδές στο Τμήμα συνδυάζουν τη διοίκηση και οργάνωση των επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο, γνωστικές ενότητες αλληλένδετες μεταξύ τους αλλά και συνδεδεμένες με την Ελληνική παράδοση. Με την συστηματική μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών και του εμπορίου, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να μελετούν και να διαχειρίζονται τις εξειδικευμένες οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες ως στελέχη διεθνών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων των κλάδων αυτών.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις:
α) Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική και
β) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Το τμήμα προσφέρει μαθήματα στην οικονομία,την οργάνωση/διοίκηση/χρηματοδότηση επιχειρήσεων,εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου,εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές,το εμπόριο και τα ναυτιλιακά,αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών/μεταφορικών επιχειρήσεων,το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών.
Α Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι Εργαστήρια Μαθηματικά Ι Εισαγωγή στην Πληροφορική Εργαστήρια Πληροφορικής Γενική Λογιστική Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακή Τεχνολογία Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές Εργαστήριο Αγγλικών Α & Β
Β Εξάμηνο
Στατιστική Ι Εργαστήρια Στατιστικής Ι Εφαρμογές Πληροφορικής Εργαστήρια Πληροφορικής Ναυτιλιακή Λογιστική Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων Μαθηματικά ΙΙ Μικροοικονομική Εργαστήρια Αγγλικών Α & Β
Γ Εξάμηνο
Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων Οικονομική Γεωγραφία Στατιστική ΙΙ Οικονομική Των Μεταφορών Εμπορικό & Οικονομικό ΔίκαιοΑγγλικά Ι
Δ Εξάμηνο
Κοινωνιολογία Διαχείριση & Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Ναυτιλιακή Οικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές – Εμπόριο Μάρκετινγκ Αγγλικά ΙΙ
Ε Εξάμηνο
Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας Διοίκηση - Οργάνωση Παραγωγής Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοοικονομική Ένα (1) μάθημα επιλογής εμβάθυνσης
ΣΤ Εξάμηνο
Διεθνής Οικονομική Διοίκηση Πλοίου - Διαχείριση Φορτίου Διεθνής Χρηματοοικονομική Οργάνωση Διακίνησης / Διανομής (Logistics) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ένα (1) μάθημα επιλογής εμβάθυνσης
Ζ Εξάμηνο
Ναυτασφαλίσεις Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική Τρία (3) μαθήματα επιλογής εμβάθυνσης Ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής Διπλωματική Εργασία
Η Εξάμηνο
Ναυλώσεις Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Τρία (3) μαθήματα επιλογής εμβάθυνσης Ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής Διπλωματική Εργασία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘’Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο –ΝΑ.ΜΕ’’, το οποίο με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων, φιλοδοξεί να συμβάλλει στη δημιουργία σύγχρονων, υψηλού επιπέδου επιστημόνων που συνοδεύεται από την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όσον αφορά το ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σε Τράπεζες κ.ά. Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ μπορούν να εργαστούν ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη σε Ναυτιλιακές εταιρίες και επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αγορά εργασίας για τους αποφοίτους των Τμημάτων είναι προς το παρόν προβληματική, το μέλλον όμως συναρτάται άμεσα με την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger