ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χίος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΙΟΣ

Το Τμήμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του στην κατανόηση όλων των πλευρών ενός οργανισμού/επιχείρησης (των εμπορικών, των χρηματοοικονομικών και, φυσικά, των τεχνικών) με στόχο την απόκτηση μιας σφαιρικής άποψης όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Με εφόδιο τις γνώσεις αυτές οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν την δομή, διαχείριση και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνολικά πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με νέες ειδικότητες μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς: Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) Διοίκηση Έργου / Προγράμματος & Λειτουργιών (Project & Programme Management) Διοίκηση Πληροφορίας, Επικοινωνιών και Καινοτομίας (Information, Communication and Innovation Management) Διοίκηση Τεχνολογίας και Δημόσια Πολιτική (Technology and Public Policy Management) Οργανωσιακή & Ιδρυματική Διοίκηση (Institutional & Organisational Management)
Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι "παραδοσιακοί μηχανικοί" ανταποκρινόμενοι στις νέες απαιτήσεις, όπου εξελίσσονται, βάση εμπειρίας ή προσκομίζοντας νέες γνώσεις. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση ικανά τα ανταποκριθούν σε τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις.
Επιπρόσθετα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την συμβολή στελεχών ικανών να κατανοήσουν όχι μόνο την δεδομένη τεχνολογία αλλά πολύ περισσότερο να μπορούν να την διαχειριστούν, να την προωθήσουν και να την αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της χώρας.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το σχεδιασμό της δομής, της διαχείρισης και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων και την εκπόνηση ποικίλων μελετών για την οργάνωση επιχειρήσεων. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη ή σύμβουλοι στα τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού υπηρεσιών και επιχειρήσεων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger