ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΕΘΥΜΝΟ

Να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης.
Επίσης να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Mε τη δομή και το περιεχόμενό του το πρόγραμμα σπουδών του Π.T.Δ.E.της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης αποβλέπει ειδικότερα:
α) Nα καλλιεργήσει στους φοιτητές και μέλλοντες δασκάλους πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
β) Nα τους βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν τις ανθρώπινες αξίες.
γ) Nα τους αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες για την κατανόηση και αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την κριτική ανάλυση θεσμών και καταστάσεων.
δ) Nα τους καταστήσει φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου τους.
ε) Nα τους παράσχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.
στ) Nα τους εξασκήσει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης.

Tομείς - μαθήματα
Για την απόκτηση πτυχίου του Π.Τ.Δ.Ε. της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο φοιτητής οφείλει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα και την πτυχιακή εργασία ή σε 57 μαθήματα χωρίς ΠΕ. Η πτυχιακή εργασία για όλους τους φοιτητές είναι προαιρετική. Όσοι φοιτητές δεν επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 3 μαθήματα επιπλέον. Τα τρία αυτά μαθήματα είναι ελεύθερες επιλογές και εξετάζονται στο όγδοο (Η) εξάμηνο σπουδών.

ΤΟΜΕΙΣ του Τμήματος
Α. Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
Β. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογία της Έρευνας
Γ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Δ. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Ε. Θετικών Επιστημών
Το Π.Τ.Δ.Ε οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με στόχο την προαγωγή των επιστημόνων αυτών στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Επιστημών της Αγωγής
3. Μαθηματικών και Πληροφορικής
4. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5. Ανθρώπινων Σπουδών

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
 1. Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
1. Παιδαγωγική

Παν/μιο Πάτρας
1. Επιστήμες της αγωγής

Παν/μιο Κρήτης
1. Επιστήμες της αγωγής

Παν/μιο Θράκης
1.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
2.Διδασκαλία Χημείας με τη χρήση των Πολυμέσων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι η κυριότερη διέξοδος για τους πτυχιούχους των Τμημάτων. Για το διορισμό τους ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται για τους απόφοιτους των τμημάτων Φ.Π.Ψ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι Δάσκαλοι εκτός από το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, σε ειδικά σχολεία. Επίσης μπορούν να στραφούν στην παιδαγωγική έρευνα.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger