ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ Θεσσαλίας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΡΔΙΤΣΑ


Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος αναφέρεται στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής όσο και στην τεχνολογία παραγωγής των βασικότερων κατασκευών από ξύλο και προϊόντα ξύλου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα σε δύο κατηγορίες κορμού και ειδικότητας.
Στα γνωστικά αντικείμενα κορμού περιλαμβάνονται μεταξύ, άλλων, Μαθηματικά, Χημεία, Μηχανολογία, Ιστορία τέχνης, Ρυθμολογία επίπλου, Εσωτερική διακόσμηση, Συγκολλητικές ουσίες- επιχρίσματα, Μηχανική αντοχή υλικών επίπλων - ξυλοκατασκευών, Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου, δομικές κατασκευές (κουφώματα, στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια) κ.α. Στα μαθήματα ειδικότητας, με βάση την περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος και τις γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνονται τα μαθήματα: Δομή και ιδιότητες του ξύλου, Τεχνολογία ξύλου, Τεχνικό και κατασκευαστικό σχέδιο επίπλου, Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών, Σχεδιασμός παραγωγής με χρήση Η/Υ, Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλων.
Η πρακτική άσκηση διαρκείας ενός εξαμήνου πραγματοποιείται σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλων, ξυλουργικών κατασκευών, σε τεχνικά γραφεία μελετών για αντίστοιχες επιχειρήσεις και τεχνικά γραφεία σχεδιασμού επίπλου.
Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε βάθος, που σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική εργασία ή σύνθεση και των δύο, με άντληση θεμάτων κυρίως από τον χώρο των ελληνικών μονάδων παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου, από τα δεδομένα της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα του σχεδιαστή και τεχνολόγου παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών.


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger