ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΒΟΛΟΣ

Η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, της συγκρότησης του ανθρώπινου είδους σε ομάδςε, της συμπεριφοράς και των εκδηλώσεων του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών και του πολιτισμού τους. Η μελέτη των υλικών κατάλοιπων, του παρελθόντος, ώστε να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί η οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δομή των κοινωνικών συνόλων που τα δημιούργησαν καθώς και η μελέτη και έρευνα του λαϊκού πολιτισμού.
Σκοπός του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι η κατάρτιση επιστημόνων με τις σύγχρονες αντιλήψεις, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται:
α) Στις απαιτήσεις της Μέσης Εκπαίδευσης για εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στη διδασκαλία της Ιστορίας.
β) Στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ό,τι αφορά τα πολιτισμικά αγαθά: Τη μεταγραφή των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων και αναλύσεων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον (κινηματογράφος, video, ψηφιακές εικόνες), καθώς και την αξιοποίηση, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα του Τμήματος είναι προσανατολισμένο προς τη δημιουργία ειδικοτήτων. Αποσκοπώντας να διευρύνουν τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι ειδικότητες αυτές είναι:
1. Ιστορικοί για τις ανάγκες της Μέσης εκπαίδευσης. Δίνεται έμφαση στη διευρυμένη γλωσσική και παιδαγωγική κατάρτιση, καθώς και στην κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και στη μουσειολογία.
2. Αρχαιολόγοι με ειδίκευση στη μουσειολογία, αρχαιομετρία , συντήρηση, πολυμέσα. Δίνεται έμφαση στη χρήση πολυμέσων για την ανάδειξη του μνημειακού πλούτου, στη μουσειολογία και τη μουσειακή εκπαίδευση, καθώς και στις τεχνικές συντήρησης και αποτύπωσης.
3. Κοινωνικοί ανθρωπολόγοι με ειδίκευση στα πολυμέσα. Δίνεται έμφαση στη σύνδεση κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, νέων τεχνολογιών, κινηματογράφου και μουσειολογίας, ιστορίας των πόλεων.
4. Ιστορικοί με ειδίκευση στα πολυμέσα.Δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των ιστορικών στον κινηματογράφο και τις νέες τεχνολογίες, στη σύνδεση Ιστορίας και Ανθρωπολογίας και στην κοινωνική ιστορία των πόλεων.
Μαθήματα
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι: Γεωμετρικοί και Αρχαϊκοί χρόνοι (1050-480 π.Χ.) Αρχαιολογία: Θεωρία και μέθοδοι Αρχαιομετρία Ι (μέθοδοι μελέτης αρχαίου περιβάλλοντος) Η χώρα των αρχαίων Ελληνικών πόλεων Αρχαία Ελληνική Κεραμική και Αγγειογραφία Ι : Η πρώιμη Ελληνική αγγειογραφία (9ος - 6ος αι. π.Χ.) Αρχαία Ελληνική Πλαστική Ι (6ος-5ος αι. π.Χ.) Στοιχεία Ενάλιας Αρχαιολογίας Θέματα προϊστορικής αρχαιολογίας: θεωρία και εφαρμογές Η έννοια του χώρου στην προϊστορία. Παραδείγματα από την αρχιτεκτονική της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη Το αρχαιολογικό σχέδιο σήμερα και ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου κατά την αρχαιότητα Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική (610-1204) Μνημειακή τοπογραφία Ηπείρου (4ος – 16ος αι.) Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο Βυζαντινές Εικόνες : Τέχνη, Τεχνική, Τεχνολογία Μυκηναϊκός Πολιτισμός Η ιδεαλιστική πλαστική των Ρωμαίων. Αρχαιολογία και πληροφορική : Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Δώρα, κτερίσματα, αναθήματα : Μορφές ανταλλαγής στην Ελλάδα των πρώιμων ιστορικών χρόνων Τέχνη και κοινωνία στους Γεωμετρικούς χρόνους (9ος-8ος αι. π.Χ.) Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κοινωνική Ιστορία των κατακτημένων στην οθωμανική περίοδο Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας Φύλο, γάμος, συγγένεια στην αρχαιότητα και τον βυζαντινό κόσμο Ιστορική Ανθρωπολογία: Ιστορία της βίας και της καταστολής στη μεσαιωνική και νεότερη Ευρώπη Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ιστορία (τέλος 18ου-μέσα 20ου αιώνα) Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία Επισκόπηση Αρχαίας Ιστορίας Ι: Από τα μυκηναϊκά στα αρχαϊκά χρόνια Πηγές της νεοελληνικής ιστορίας (βιβλιογραφίες) Ο Μεσαίωνας σήμερα: Ιστοριογραφικές διαμάχες, ιδεολογικές χρήσεις, αναπαραστάσεις Ιστορία της εποχής των Παλαιολόγων Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας Η ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού Σύγχρονη Πολιτισμική Ιστορία: Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της κουλτούρας στον 20ο αι. Φύλο και μετανάστευση: μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης στον 20 αι. Τεχνολογία, κοινωνική θεωρία και κριτική στον 20ο αι. Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ Ιδεολογίες και κινήματα στο μεσοπόλεμο Η δουλεία στην Ελληνική αρχαιότητα Τα Ρομαντικά χρόνια (1830-1880) Εισαγωγή στις λογοτεχνικές σπουδές Οικονομική Ανθρωπολογία Τελετουργίες και Λαϊκά δρώμενα Νεανικοί πολιτισμοί Η κοινωνική ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή στην επιτόπια εθνομουσικολογική έρευνα Θεωρίες του Φύλου Φύλο και εργασία στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία Θεωρία των κοινωνικών επιστημών Ανθρωπολογία του σώματος Η Βυζαντινή κοινωνία και οι θεσμοί της Νεοελληνική κοινωνία και πολιτική (19ος-20ος αι.) Κοινωνιολογία των κλειστών ιδρυμάτων Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου και της Μεσογείου Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα Μετανάστριες από Ανατολική Ευρώπη: Θεσμικό πλαίσιο και βιωματικός λόγος Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου Εισαγωγή στην αρχαία ιστορία-αρχαιογνωσία Επιγραφική Ι Κλασική πολιτική φιλοσοφία Τουρκική Γλώσσα Ι Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι Λατινική Φιλολογία ΙΙ: Οι ρωμαίοι ιστορικοί των δημοκρατικών χρόνων Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα: Φιλολογική προσέγγιση Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ιστορία της Δυτικής Τέχνης Ιστορία της Δυτικής Τέχνης Κοινωνική Ανθρωπολογία Οπτική Ανθρωπολογία Οπτική Ανθρωπολογία Εισαγωγή στους Πολιτισμούς του Αιγαίου Η δόξα του Βυζαντίου (Μεσοβυζαντινή Τέχνη) Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ : Κλασικοί και Ελληνιστικοί χρόνοι (480-31 π.Χ.) Αρχαιομετρία ΙΙ (μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών) Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση Βιοαρχαιολογία: Από τα υλικά κατάλοιπα στην ερμηνεία των δεδομένων Πόλεις και Ιερά στην Κλασική Αρχαιότητα : Αθήνα και Αττική Εισαγωγή στη Μουσειολογία Αρχαιοζωολογία: Θυσίες ζώων και τελετουργικά έθιμα Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική: Η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-6ος αι) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Οικιστική Αρχαία Ελληνική Πλαστική ΙΙ (4ος αι.π.Χ. και ελληνιστικοί χρόνοι) Συντήρηση: Θεωρία και Μέθοδοι Η βυζαντινή οικία και η σκευή της (4ος-15ος αι.) Βυζαντινή Τέχνη και Αναπαραστάσεις του φύλου Άναξ, Άννασα, Ποτνία. Ζητήματα Κρητομυκηναϊκής θρησκείας και πολιτείας Ενάλια αρχαιολογία: Αρχαία Ναυπηγική, ναυσιπλοΐα, θαλάσσιοι δρόμοι και ναυτοσύνη Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες: Διαχείριση και Επιμέλεια Μουσειακών συλλογών Η εικονογραφία της λατρείας στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο Αρχαία Ελληνική Κεραμική και Αγγειογραφία ΙΙ : Η Αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής Αθήνας (αττικός μελανόμορφος και αττικός ερυθρόμορφος ρυθμός). Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία Επισκοπιση Αρχαίας Ιστορίας ΙΙΙ: Από τα ελληνιστικά στα ρωμαϊκά χρόνια Πηγές της ιστορίας του Βυζαντίου και της μεσαιωνικής Δύσης Ευρωπαϊκή ιστορία (15ος-18ος αι.) Ο νεότερος και σύγχρονος κόσμος (19ος-20ος αι.) Ζητήματα Ιστορίας των θεσμών Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης Μνήμη και Προφορική Ιστορία Ιστορία των επιστημών Το κίνημα των Αρσενιατών Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Κοινωνικές ουτοπίες στον 20ο αιώνα Ιστορίες πόλεων Ιστορία των τουρκικών λαών ώς το 14ο αιώνα Ιστορία της Ελλάδας στον 20 αι. (κράτος-κοινωνία-οικονομία) Κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη μεταπολεμική Ελλάδα-Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος Η συγκρότηση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια Ο μεταπολεμικός κόσμος Οικισμοί στην αρχαία ελληνική ύπαιθρο. Μεθοδοι έρευνας και ιστορικής ανασύνθεσης Οι Ίωνες εθνογράφοι και ιστορικοί: Φιλολογική προσέγγιση Η αρχαία ελληνική ιστοριογραφία Σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία: ερευνητικά πεδία, θεωρητικές αναζητήσεις και ερμηνευτικά σχήματα Ευρώπη και Ελλάδα: Από την Αναγέννηση στο Φιλελληνισμό Ιστοριογραφία του Βυζαντίου Ιστορία του αντισημιτισμού στην Ευρώπη Ο πολιτισμός της εικόνας: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Τουρκική Γλώσσα ΙV Θεσσαλία : Οικιστικό πλέγμα και ιστορία Η συγκρότηση της νεοελληνικής εθνικής ιδεολογίας Ζητήματα ιδεολογίας του υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνισμού Τα αρχαία μυθιστορήματα ως πηγή ιστορίας Επιγραφική ΙΙ Λογοτεχνικές πρωτοπορίες του 20 ου αι.: Υπερρεαλισμός, Φουτουρισμός, Ουτοπισμός Η γενιά του 30 : Αισθητική και Ιδεολογία Η καβαφική κριτική (1903-1963) : Λογοτεχνική κριτική και διανοητική ιστορία Τεχνολογίες της μνήμης: φωτογραφία, τηλεόραση, διαδίκτυο Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου Εισαγωγή στην πολιτική ανθρωπολογία Ανθρωπολογία της σεξουαλικότητας και νέες τεχνικές αναπαραγωγής Χρόνος και Κοινωνικές αναπαραστάσεις Ανθρωπολογία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Από το μυθικό στο συμβολικό λόγο Ανθρωπολογία της ανάπτυξης Εθνογραφίες παράλληλες: Έλληνες της διασποράς-αλλοδαποί μετανάστες στην Ελλάδα Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία Φύλο και πολιτική στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία Εισαγωγή στη σημειωτική και την ανθρωπολογία της γλώσσας Κοινωνιολογία του Αστικού Χώρου Ανθρωπολογία των φύλων και της συγγένειας Ανθρωπολογία της υγείας Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου Κινηματογράφος και Ιστορία Η κινηματογραφική ταινία ως φορέας ιστορικής μνήμης και πηγή γνώσης Συλλογικά υποκείμενα και ταυτότητες στο διαδίκτυο Θέματα Προϊστορικής Τεχνολογίας: Τα λίθινα εργαλεία Λαϊκός πολιτισμός και ταυτότητες Νεολιθική Ελλάδα Οπτικοακουστική τεχνολογία Πολιτική Φιλοσοφία και νεοτερικότητα Αρχαία Ελληνική Φιλολογία II Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος-20ος αι.) Αρχαιολογία του φύλου Επιχειρηματικότητα: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Ιστορία της Δυτικής Τέχνης Ιστορία της Δυτικής Τέχνης Κοινωνική Ανθρωπολογία Αρχαιολογία και Κινηματογράφος Αρχές μελέτης Αρχαίας Ελληνικής εικονογραφίας μέσα από τα αγγεία.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ισχύουν όσα αναφέρονται για τα τμήματα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Επιπλέον όσοι ακολουθήσουν την κατεύθυνση της Λαογραφίας, μπορούν να ασχοληθούν με έρευνα λαογραφικού και ανθρωπολογικού χαρακτήρα.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger