ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Νομικής Κομοτηνή - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τα τρία Τμήματα της Νομικής εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη του Δικαίου. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που καλύπτουν όλο το εύρος της Επιστήμης του Δικαίου και αποσκοπούν στην κατάρτιση επιστημόνων, που θα μπορούν να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την ορθή απονομή του δικαίου. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου. Η Νομική Παιδεία, όπως και κάθε μορφής παιδεία, έχει ως στόχο τη μετάδοση μέσα από ένα σύστημα μεθοδικής αναζήτησης αξιών και την υιοθέτηση αντίστοιχων τύπων συμπεριφοράς.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε 36 υποχρεωτικά και σε 9 επιλεγόμενα μαθήματα. Το Τμήμα χορηγεί πτυχίο Νομικής και Διδακτορικό Δίπλωμα στις Νομικές Επιστήμες.
Α' Εξάμηνο Συνταγματικό Δίκαιο Ι Ιστορία Δικαίου Δημοσιονομικό Δίκαιο Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Β' Εξάμηνο Αστικό Δίκαιο Ι Οικογενειακό Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο Ι Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί
Γ' Εξάμηνο Ποινικό Δίκαιο Ι Εμπορικό Δίκαιο Ι Αστικό Δίκαιο ΙΙ Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δ' Εξάμηνο Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ Ποινικό Δίκαιο ΙΙ Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ Αστικό Δίκαιο ΙΙΙ Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
Ε' Εξάμηνο Αστικό Δίκαιο IV (Κληρονομικό) Εργατικό Δίκαιο Ι Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
ΣΤ' Εξάμηνο Σωφρονιστική Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ Εργατικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικό)
Ζ' Εξάμηνο Αστικό Δίκαιο V (Γενικές Αρχές) Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ Αστικό Δικονομικό ΙΙΙ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι
Η' Εξάμηνο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ Εμπορικό Δίκαιο IV Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ Αστικό Δίκαιο VI (Ειδικό-Ενοχικό)
Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα
Ιστορία της Φιλοσοφίας του Δικαίου Εγκληματολογία Ρωμαϊκό Δίκαιο Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο Ιστορία Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας επί Ιδιωτικών Διαφορών Ειδικά θέματα Πολιτικής Δικονομίας Νομοπληροφορική Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου Δικαστική Ψυχολογία Ειδική Εγκληματολογία Ανακριτική Ειδικό Ποινικό Δίκαιο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας Εισαγωγή στις Εργασιακές Σχέσεις Συγκριτικό Δίκαιο Διεθνείς Οργανισμοί Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών Διπλωματική Ιστορία Διεθνείς Σχέσεις Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κοινωνιολογία του Δικαίου Γενική Κοινωνιολογία Συνταγματική Ιστορία Ειδική Κοινωνιολογία Εισαγωγή στην Πολιτική Εκκλησιαστικό Δίκαιο Θρησκευτικό Ποινικό - Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δίκαιο Περιβάλλοντος Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο Φορολογικό Δίκαιο ΙΙ (Φορολογική Δικαιοσύνη) Δίκαιο του Εξαγωγικού Εμπορίου Δίκαιο της αγοράς Εμπορικές Ενοχές Τραπεζικό Δίκαιο Δίκαιο Χερσαίων Θαλασσίων και Αεροπορικών Μεταφορών Αεροπορικό Δίκαιο Δίκαιο Χρηματοδοτήσεως της Οικονομίας Δίκαιο της Περιφερειακής Αναπτύξεως Εμπορική Πίστη Διεθνείς Πτωχεύσεις Βιομηχανικό Δίκαιο και Κλαδική Βιομηχανική Νομοθεσία Δικαστική Ψυχιατρική Θυματολογία Δίκαιο Ανηλίκων Φιλοσοφία του Δικαίου (Στοιχειολογία και Μεθοδολογία του Δικαίου) Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οικονομική Ι Οικονομική ΙΙ Έλεγχος των μονοπωλίων και προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού Συνεταιριστικοί Θεσμοί Ποινική Καταστολή Ι Ποινική Καταστολή ΙΙ Ξένη Γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική) στα έξι πρώτα εξάμηνα. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Προστασία του Καταναλωτή Δίκαιο εξυγίανσης των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Από τα κατ' επιλογήν μαθήματα ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9).
ΤΟΜΕΙΣ του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
- Ιδιωτικού Δικαίου
- Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
- Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
- Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
- Τομέας Διεθνών Σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Δημόσιο Δίκαιο
2. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
4. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
5. Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
6. Εγκληματολογία
7. Ιστορία του Δικαίου
8. Φιλοσοφία του Δικαίου
9. Κοινωνιολογία του Δικαίου
10. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
11. Αστικό Δίκαιο
12. Εμπορικό Δίκαιο
13. Εργατικό Δίκαιο
14. Πολιτική Δικονομία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Αστικό δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
2. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες
3. Διεθνών Σπουδών
4. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
5. Ιστορίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
6. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Παν/μιο Θράκης
1. Ιδιωτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο
3. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
4. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
5. Διεθνών Σπουδών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μετά την απόκτηση του Πτυχίου οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής ασκούνται για 18 μήνες σε δικηγορικό γραφείο και στη συνέχεια συμμετέχουν σε σχετικές εξετάσεις για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι Πτυχιούχοι Νομικού Τμήματος (Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, που θεωρείται ισότιμο με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια),εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την 18μηνη προβλεπόμενη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 35 χρόνια. Οι πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι ή δικαστικοί λειτουργοί.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι κ.λπ.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (δικηγορικό γραφείο).
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικηγόρος με ειδίκευση σε Τραπεζικά Οικονομικά ζητήματα Διεθνής Ασφαλειομεσίτης
Το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς του κλάδου,και ειδικότερα του δικηγόρου,μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητικό.Παρατηρείται μία αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων,που κατατάσσει την χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger