ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οι γνώσεις που παρέχονται από το πρόγραμμα αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 36 μαθήματα (εκτός της ξένης γλώσσας). Από αυτά, τα 27 είναι μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και τα 9 (δηλαδή το 1/4 του συνόλου) είναι υποχρεωτικά κατ' επιλογήν. Το πρόγραμμα προβλέπει δύο κατευθύνσεις από το 5ο εξάμηνο, μία κατεύθυνση Λογιστικής και μία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης επιλέγονται από έναν κατάλογο 18 συνολικά μαθημάτων. Από τα 27 υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης, 2 προσφέρονται μόνο στην κατεύθυνση Λογιστικής και 3 προσφέρονται μόνο στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, ενώ από τα 18 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης, 6 προσφέρονται μόνο στην κατεύθυνση Λογιστικής και 5 προσφέρονται μόνο στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Στα 2 τελευταία εξάμηνα προβλέπεται και στις δύο κατευθύνσεις μάθημα Ξένης Γλώσσας, η οποία είναι η Αγγλική.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Μακεδονίας
1.Οικονομική επιστήμη
2.Πληροφοριακά Συστήματα 3.Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση τόσο των λογιστηρίων και των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και για την υποστήριξη λήψεως αποφάσεων σε νευραλγικούς φορείς όπως είναι οι Τράπεζες, οι Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, οι Χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π. Τα στελέχη αυτά θα έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολύπλοκων ελεγκτικών διαδικασιών των σύγχρονων λογιστηρίων, των ταχύτατα μεταβαλλόμενων αγορών κεφαλαίων και χρήματος, της εκπόνησης υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών μελετών, καθώς και της αξιολόγησης επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
Στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε Υπηρεσίες Οικονομικών αλλά και άλλων Υπουργείων, σε Τράπεζες, σε Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) κ.ά. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ είναι ο κυριότερος χώρος απασχόλησης στον κόσμο της αγοράς. Επίσης, σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης προσφέρει και η συμβουλευτική επιχειρήσεων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) για λογιστικά και κυρίως χρηματοοικονομικά θέματα.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές απορρόφησης αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους του Τμήματος αφού ο ιδιωτικός κυρίως τομέας τους έχει ανάγκη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αναλυτές Μετοχών Αναλυτές Προϋπολογισμών


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger