ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Φιλολογίας Καλαμάτα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τα Τμήματα Φιλολογίας παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης και κυρίως στους τομείς της αρχαιογνωσίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας. Το τμήμα αντιμετωπίζει την επιστήμη της Γλώσσας σφαιρικά, υπό το πρίσμα των σύγχρονων επιστημονικών (γλωσσολογικών-ιστορικών- λαογραφικών) θεωριών, ούτως ώστε οι φοιτητές να καλλιεργήσουν σε βάθος όλα τους τα ενδιαφέροντα γύρω από θέματα καθαρά φιλολογικά – γλωσσολογικά αλλά και πολιτισμικά. Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απορροφηθούν πέρα από την εκπαίδευση και σε μοντέρνα επαγγέλματα.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ 
Το τμήμα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: 1.Κλασικής Φιλολογίας 2.Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας 3.Γλωσσολογίας 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία, Λατινική θεματογραφία, Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Ποίηση, Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνική Μυθολογία & θρησκεία, Εισαγωγή στην Αρχαιολογία, Φιλοσοφία της Ιστορίας & του Πολιτισμού, Νεοέλληνες Συγγραφείς Ι, Πεζογραφία, Ιστορική Εξέλιξη της Γλωσσικής Επιστήμης (ως τα τέλη του 19ου αι.). 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαίο Έπος (Όμηρος), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεοελληνική Πεζογραφία, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία II. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ιστορία, Λατινικό Δράμα, Μεσαιωνική Ελληνική Ποίηση, Νεοέλληνες Συγγραφείς, Ποίηση, Εισαγωγή στη Διαλεκτολογία. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαίο Ελληνικό Δράμα Ι: Τραγωδία, Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Ι, Νεοελληνική Ποίηση, Ιστορική Γλωσσολογία Ι, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Στοιχεία Κειμενογλωσσολογίας. Μαθήματα Επιλογής Νεότερη & Σύγχρονη Φιλοσοφία, Λατινική Ρητορική, Νεοέλληνες Συγγραφείς III, Πεζογραφία, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Ελληνικής, Βυζαντινή Ιστορία. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική θεματογραφία Ι, Λατινικό Έπος, Νεοελληνική Λογοτεχνία & Κριτική, Ιστορική Γλωσσολογία II, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Μεσαιωνικά Κείμενα. Μαθήματα Επιλογής Συγκριτική Γραμματολογία, Αρχαίοι Χρόνοι, Νεοελληνικές Αισθητικές θεωρίες, Τέχνη, Βυζαντινός Πολιτισμός, Νεοέλληνες Συγγραφείς IV: Ποίηση, Στοιχεία Φωνητικής/Φωνολογίας της Ελληνικής Γλώσσας, Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας, Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση, Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία Ι, Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία II, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Υποχρεωτικό Μάθημα της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαίο Ελληνικό Δράμα II, Τραγωδία-Ευριπίδης, Λατινική Ιστοριογραφία, Η/Υ στην Κλασική Φιλολογία, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας. Ειδίκευση Μεσαιωνικών & Νεοελληνικών Σπουδών 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Συγκριτική Γραμματολογία, Νεότεροι Χρόνοι, Νεοελληνικό θέατρο, Νεοελληνική Ποίηση, Υποχρεωτικό Μάθημα της Ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινή Ιστορία. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Νεοελληνική Πεζογραφία, Βυζαντινός Ανθρωπισμός & Βυζαντινό Βιβλίο, Μεσαιωνική Ελληνική Πεζογραφία, Υποχρεωτικό Μάθημα της Ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό Μάθημα της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας. Ειδίκευση Γλωσσολογίας 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Φωνολογία της Νέας Ελληνικής, Γενετική Σύνταξη, Μορφολογία Ι, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μορφολογία II, Κοινωνιογλωσσολογία, Συγκριτική Γλωσσολογία, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών. Μαθήματα επιλογής και για τις 3 ειδικεύσεις 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Παλαιογραφία - Παπυρολογία, Λατινικά Φιλοσοφικά Κείμενα, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνικά Κινήματα για τη Λογοτεχνία και την Παιδεία, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχαία Ελληνική Κριτική του Κειμένου, Ηθική Φιλοσοφία, Νεοελληνική Λογοτεχνία & Κριτική, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Σύγχρονες Συντακτικές θεωρίες. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Παν/μιο Αθήνας 
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 2. Λατινική Φιλολογία 3. Γλωσσολογία 4. Βυζαντινή Φιλολογία 5. Νεοελληνική Φιλολογία 6. Λαογραφία 7. Γλωσσική Τεχνολογία 8. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης 
1. Κλασική Φιλολογία 2. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Γλωσσολογία 5. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως μητρικής 6. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας 7. Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού 
Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία 2. Βυζαντινή Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Θέατρο και Κινηματογράφος 
Παν/μιο Ιωαννίνων 
1. Μεσαιωνικές Σπουδές

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Η λύση στην οποία καταφεύγουν πολλοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας μέχρι να διοριστούν είναι η απασχόληση σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και η κατ' οίκον διδασκαλία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως διορθωτές και επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά. Μια άλλη δυνατότητα είναι η εργασία σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στα Αρχεία υπηρετούν με απόσπαση καθηγητές Γυμνασίων ή Λυκείων. 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γενικά η αγορά εργασίας των φιλολόγων είναι κορεσμένη και οι απόφοιτοι πρέπει να αναζητήσουν και άλλες διεξόδους εκτός της εκπαίδευσης. 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Συντάκτης ηλεκτρονικών σελίδων, Καθηγητής Ελληνικής σαν Ξένης Γλώσσας

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger