ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικό Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής καταρτίζει επιστήμονες Γεωπόνους που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, και εγγειοβελτιωτικά έργα, σε εδαφολογικά ζητήματα, σε αγροτικές κατασκευές και εκμηχάνιση της γεωργίας. Στόχος του τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, εδαφολογίας και γεωργικής χημείας καθώς και αγροτικών κατασκευών και γεωργικής μηχανολογίας.
Επίσης, η δημιουργία επιστημόνων που κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας σε συνδυασμό με τα ειδικά επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, τις Γεωργικές Κατασκευές και τη Γεωργική Μηχανολογία.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία εκτείνεται σε όλους τους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν τα Εργαστήρια, με ιδιαίτερη επίδοση στις τεχνολογίες αιχμής.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ή 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το Τμήμα αποτελείται απο τους παρακάτω τρεις τομείς:
α.Τομέας Διαχειριστής Υδατικών Πόρων: Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης για την ανάπτυξη και προστασία του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού, καθώς και τη μεθοδολογία και τα έργα χρησιμοποίησης του υδατικού δυναμικού για τις ανάγκες της γεωργίας.
β.Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης για τη βελτίωση και προστασία των εδαφικών πόρων και την ορθολογική χρήση τους, καθώς και τη δια χημικών μέσων αύξηση της παραγωγικότητας τους.
γ.Τομέας Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας.Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης, ου αναφέρεται στο σχεδιασμό, λειτουργία, εξοπλισμό γεωργικών μηχανημάτων και εκμεταλλεύσεων.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας
1. Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα χορηγούν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και τη Γεωργική Μηχανική (Αθήνα) ή στις Έγγειες Βελτιώσεις, την Εδαφολογία και τη Γεωργική Μηχανική (στη Θεσσαλονίκη).

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν:
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Ισχύει ό,τι και για τους αποφοίτους των υπολοίπων Γεωπονικών Τμημάτων.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε εταιρείες κατασκευής εγγείων βελτιωτικών έργων, σε καταστήματα και επιχειρήσεις εισαγωγής και διάθεσης γεωργικών μηχανημάτων.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν δικό τους κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων.
Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger