ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Κέρκυρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΕΡΚΥΡΑ


Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
Σκοπός του Tμήματος είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, της πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου και αντικειμένων μουσειακής αξίας καθώς και με τη δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. Σκοπός είναι, επίσης, η παροχή του συνόλου εκείνου των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία συγκροτημένων επιστημόνων, ικανών να κατανοήσουν, να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και να προάγουν ερευνητικά τους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.
Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στις επιστήμες της Αρχειονομίας και της Βιβλιοθηκονομίας. Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών: Αρχειονομία και Βιβλιοθηκονομία.

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ:
Οι Αρχειονόμοι αναζητούν, συγκεντρώνουν, ταξινομούν και φυλάσσουν τα αρχειακά τεκμήρια και διαχειρίζονται την πληροφορία. Η ειδικότητα του Αρχειονόμου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη τόσο για τη διάσωση, ταξινόμηση και διαχείριση των ιστορικών πηγών που έχει ανάγκη η επιστημονική έρευνα όσο και για την οργάνωση των σύγχρονων αρχείων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ:
Η κατεύθυνση αυτή εκπαιδεύει τους φοιτητές της στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, στους επιμέρους τομείς της Βιβλιογραφίας, Βιβλιολογίας και του Δικαίου των Βιβλιοθηκών, στις τεχνολογικές εφαρμογές και τη χρήση των τεχνικών μέσων για την αποθήκευση, οργάνωση και ανάκτηση δεδομένων (βάσεις δεδομένων, χρήση της πληροφορικής κ.ά.).
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to houseabortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill onlineabortion pill online purchase
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Κάθε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται, με ανακοινώσεις της Γραμματείας Σπουδών, να υποβάλουν Δήλωση με την οποία επιλέγουν Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα (ΥΕ) μαθήματα απο το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπούδών. Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει έως τρία (3) μαθήματα ΥΕ. Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενο απο τα λοιπά τμήματα τον Ιονίον Πανεπιστημίου.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Απο το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 αρχίζει στο τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος εξειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορίας με δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη απο τις κατευθύνσεις αυτές, με αντικείμενο εξειδίκευσης ¨Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας¨, θα υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και θα πραγματοποιείται στην Αθήνα. Η δεύτερη με αντικείμενο εξειδίκευσης ¨Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον¨ θα πραγματοποιείται στην Κέρκυρα. Και για τισ 2 κατευθύνσεις προβλέπονται 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, είναι ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για τις κατευθύνσεις Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Οι απόφοιτοι του Τμήματος προβλέπεται να καλύψουν θέσεις αρχειονόμων στα Κρατικά Αρχεία και θέσεις αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκε. Επίσης είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τεκμηριωτή σε Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης, όπως προβλέπει ο νόμος 1566/86. Το Τμήμα εξασφαλίζει επίσης μια καλή προετοιμασία για την ιστορική έρευνα. Επιπλέον οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητες απασχόλησης (χωρίς αυτό να έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά ακόμη) σε Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα με την ιδιότητα του πολιτιστικού υπαλλήλου και του διαχειριστή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως παρατηρείται σε διεθνή κλίμακα. Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν σε υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, όπως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Μπορούν τέλος να εργαστούν σε μουσεία, στην οργάνωση και παρουσίαση των συλλογών τους.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των αρχειακών τομέων κάθε υπηρεσίας και η επιθετική πολιτική στο χώρο του βιβλίου, που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από την Πολιτεία (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου), δημιουργούν ευοίωνες σε κάποιο βαθμό προοπτικές για τους μελλοντικούς Αρχειονόμους και Βιβλιοθηκονόμους.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Βιβλιοθηκάριοι - Βιβλιοθηκονόμιοι


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger