ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μυτιλήνη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΜΥΤΙΛΗΝΗ


Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Οι θεματικές επιλογές του Τμήματος υπηρετούν την άρτια εκπαίδευση αποφοίτων που θα συμβάλλουν στην διάσωση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και στην παραγωγή και διαχείριση σύγχρονων πολιτισμικών προϊόντων και υπηρεσιών στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα τα γενικά μαθήματα καλύπτουν τους τομείς Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής αρχίζουν κι αυτά από το 1ο εξάμηνο παράλληλα με εργαστηριακή άσκηση και συνεχίζονται και στα οκτώ εξάμηνα. Στο 5ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές δηλώνουν κατεύθυνση. Στο πλαίσιο κάθε κατεύθυνσης οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογικών εφαρμογών που συνδέονται μ' αυτή, ενώ παράλληλα συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στα γενικά μαθήματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής.
Οι Κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών:
- Σύγχρονη Μουσειολογία - Επιτέλεση και Δημόσια Δρώμενα
- Οπτικοακουστικές Τέχνες
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Κατευθύνσεων είναι και η οργάνωση και διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας, που θα συμβάλουν στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας Στο τμήμα υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις γνωστικές περιοχές "Πολιτισμική Προβολή και Διαχείριση", "Οικονομία,Διαχείριση και Πολιτισμός","Μουσικολογία και Εικονική Πραγματικότητα","Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων","Πολιτισμός και Τεχνολογία","Οπτικοακουστικές Τέχνες","Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επικοινωνιακής Πολιτικής για τον Πολιτισμό".

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς του πολιτισμού στους οποίους χρησιμοποιούνται σήμερα οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας καθώς επίσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή, τη δημιουργία και τη διακίνηση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και στην ψυχαγωγία.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς τους τομείς:
- Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο Internet, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων)
- Ιδιωτικά Ιδρύματα και Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν αρμοδιότητες στον Πολιτισμό
- Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Εξωτερικών και άλλων Οργανισμών που οργανώνουν και διαχειρίζονται πολιτισμικά και πολιτιστικά δρώμενα
- Διαχείριση και ανάδειξη των Μνημείων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (πολιτιστικό management)
- Φορείς που απασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων στους Δήμους, τις Νομαρχιακές και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που ασχολούνται με τον Πολιτισμό.
- Μουσεία, Πινακοθήκες και Εκθέσεις με έμφαση στην Οργάνωση, Προβολή και Διαχείριση (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)
- Βιβλιοθήκες και Κέντρα Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
- Υπηρεσίες και Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Γενική Διεύθυνση Χ της Ευρωπαϊκής που προτείνει, επιλέγει και διαχειρίζεται τα προγράμματα που αφορούν τον Πολιτισμό)
- Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
- Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο (Μ. Μ. Ε.)
- Υπηρεσίες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διαφήμιση
- Στο χώρο του αθλητισμού και των αθλητικών θεαμάτων με έμφαση στην παρουσίαση των πολιτιστικών διαστάσεων των αθλητικών δρωμένων και στη σύνδεση με πολιτισμικές διεργασίες
- Εκδοτικοί Οίκοι και εκδοτικοί φορείς οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου κρατικού τομέα
- Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (A.E.I, και T.E.I.) όπως και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης Ι.Ε.Κ., τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger