ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μεθοδολογία, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για το νεότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που σκοπό έχει να προσφέρει έναν ευρύ ορίζοντα γνώσεων στις κλασικές και στις θετικές σπουδές. Ακόμη συντελεί στην μελέτη της επιστήμης από την μεθοδολογική εσωτερική πλευρά της, από την διαχρονική ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων διδάσκονται μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος του κλασικού και πρακτικού κύκλου. Μετά το 4ο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν και να ειδικευτούν σε έναν από τους κύκλους σπουδών.
ΤΟΜΕΙΣ:
• Φιλοσοφίας και Ιστορίας Φυσικών Επιστημών
• Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιστορία της Φιλοσοφίας Ι, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στις Κοινωνικές & τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση Ι, Εισαγωγή στη Νευτώνεια Μηχανική & στη θεωρία της Σχετικότητας, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Ι, Ιστορία του Πολιτισμού: Αρχαιότητα.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιστορία του Πολιτισμού: Μεσαιωνική Ευρώπη, Ιστορία της Φιλοσοφίας II, Ύστερη Αρχαιότητα & Μεσαίωνας, Εισαγωγή στη Βιολογία Ι, Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση II & Στοιχεία Αναλυτικής, Γεωμετρίας & Αλγεβρας, Εισαγωγή στη θερμοδυναμική & στον Ηλεκτρομαγνητισμό, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία II.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Πολιτική Οικονομία Ι, Εισαγωγή στη Βιολογία II, Ιστορία Πολιτισμού: Νεώτεροι Χρόνοι, Ιστορία Φιλοσοφίας III, Στοιχεία Λογικής & θεωρίας Συνόλων, Εισαγωγή στην Ψυχολογία-Γνωσιακή Ψυχολογία.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιστορία της Φιλοσοφίας IV από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, Πολιτική Οικονομία II, Εισαγωγή στην Αισθητική, Εισαγωγή στις Δεοντολογικές Επιστήμες, Στοιχεία Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία της Επιστήμης-Αρχαιότητα & Πρώιμος Μεσαίωνας.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεθοδολογία & Φιλοσοφία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Ιστορία Επιστήμης II, Ύστερος Μεσαίωνας & Επιστημονική Επανάσταση, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ειδικά θέματα Ιστορίας της Επιστήμης Ι, Αρχαιότητα & Πρώιμος Μεσαίωνας, Εισαγωγή στα Παιδαγωγικά, Ηλεκτρονική Διαχείριση Ιστορικών Πηγών, Ειδικά θέματα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Ιατρικής, Ειδικά θέματα Μεθοδολογίας & Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Δαρβινισμός, Γνωσιολογία & Μεταφυσική, Ιστορία της Επιστήμης III, Διαφωτισμός & 19ος αιώνας. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λατινική Γλώσσα & Λογοτεχνία II, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Ψυχολογία & Εκπαίδευση, Μεθοδολογία & θεωρία της Κλασικής Φιλολογίας, θεωρία & Μέθοδοι της Ψυχανάλυσης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Επιστήμης II, Ύστερος Μεσαίωνας & Επιστημονική Επανάσταση, Ειδικά θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Ιστορία των Επιστημών στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Ηλεκτρονική Διαχείριση Ιστορικών Πηγών II, Ιστορία της Αλχημείας, Σύγχρονη Διδακτική, Σύγχρονη Πολιτική Ανάλυση.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Φιλοσοφία της Επιστήμης II, θεματική Προσέγγιση. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Το πρόβλημα του Εθνικισμού, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Αριστοτέλη, Ειδικά θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης & Τεχνολογίας, Νίτσε, Υπαρξισμός, Μουσειολογία, Ειδικά θέματα Ιστορίας Επιστήμης III, θέματα Ιστορίας Ευρωπαϊκής Αστρονομίας & Κοσμολογίας.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Φιλοσοφία της Ιστορίας, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ιστορία της Λογικής, Υγεία και Αρρώστεια, Ιστορία Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Ειδικά θέματα Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης, Ειδικά θέματα στην Φιλοσοφία της Φυσικής- Φιλοσοφία Χώρου-Χρόνου, Συγκριτική Μουσειολογία, Φιλοσοφία του Νου, Μεταηθικά θέματα στα Ηθικά του Αριστοτέλη, Ειδικά θέματα Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομική Ανάλυση Δικαίου και θεσμών, Ειδικά θέματα Νεότερης & Σύγχρονης Φιλοσοφίας Freud, Κριτική του Πολιτισμού, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία- Σαπφώ & Αλκαίος.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
2. Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού εκτός από την επίδοση στην επιστημονική έρευνα που οδηγεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, μπορούν να εργαστούν
• στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι
• ως ανώτερα διοικητικά στελέχη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
• ως συντάκτες επιστημονικού ρεπορτάζ και σύμβουλοι εκδοτικών οίκων, επιστημονικών περιοδικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
• σε διευθυντικές θέσεις σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι προοπτικές των αποφοίτων είναι ίδιες με αυτές των τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης. Η Θεωρητική κατεύθυνση του τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους τους να συνεχίσουν σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο των γνώσεων που προσφέρεται στα προπτυχιακά μαθήματα. Η τεχνολογία και η πληροφορική προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεθοδολόγος Εκπαιδευτικών Πολυμέσων

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger