ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Πληροφορίες για τη σχολή

493 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
Καβάλα
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Σκοπός
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας, με έμφαση στη μελέτη και το σχεδιασμό έρευνας και εφαρμογής συνδυασμένων επιστημονικών γνώσεων στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά και τα πληροφοριακά συστήματα.

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη γνώση για την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και την εφαρμογή τους στους τομείς της σύγχρονης Ηλεκτρολογίας, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε ερευνητική και τεχνολογική παραγωγική διαδικασία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους σπουδαστές του, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια στο γνωστικό τους αντικείμενο και να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα της χώρας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 - 2014, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μπορείτε να το κατεβάσετε, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship, διοργανώνεται στην Καβάλα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός έτους που στοχεύει να εκπαιδεύσει αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν μελλοντικοί μηχανικοί και επιχειρηματίες στον εντοπισμό, την εκτίμηση και τη διαχείριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Το Πρόγραμμα επιτρέπει στους αποφοίτους του να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και να παίρνουν έξυπνες αποφάσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων και εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας 3 εξαμήνων αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, με τη φιλοδοξία να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις υπό οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική σκοπιά. Καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αγορά εργασίας

Αγορά εργασίας

Τυπικά προσόντα - Απασχόληση
Στο δημόσιο τομέα: Σε Υπηρεσίες Υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας κ.ά.), σε Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις: Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α., στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
Στον ιδιωτικό τομέα: Σε Τεχνικά γραφεία, σε εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναλαμβάνουν μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η φοίτηση στα Τμήματα της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. διαρκεί οχτώ (8) εξάμηνα.
Το πτυχίο της προσφέρει δύο δυνατότητες στον κάτοχό του:
α. να επιτύχει το διορισμό του στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά από εξετάσεις και
β. να αναζητήσει απασχόληση είτε στον Ιδιωτικό ή το Δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, όπως οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων σχολών των Τ.Ε.Ι. Συνδυάζει δηλαδή τα πλεονεκτήματα και του πτυχίου των Τ.Ε.Ι. και της ΠΑ.ΤΕ.Σ. με το πτυχίο της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.


Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger