ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Πληροφορίες για τη σχολή

756 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΥΡΓΟΣ

Το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Πύργο και κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Μουσειολογία


γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων

Ο σκοπός του Τμήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Οι σκοποί και τα Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
Το Τμήμα έχει ως στόχο, να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε ως επιστήμονες να είναι ικανοί τόσο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, όσο και να συντηρούν και να αποκαθιστούν έργα τέχνης και αρχαιότητες. Τα σύγχρονα θεωρητικά μαθήματα και η εφαρμοσμένη έρευνα εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η οποία τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:
* παρακολουθεί τις εξελίξεις στη διεθνή επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα * αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
* αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος
* αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και την έρευνα
* διεξάγει τεχνολογική και επιστημονική έρευνα
* εκπαιδεύει τους σπουδαστές σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες τους παρέχουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
* παρακολουθεί την εξέλιξη και προετοιμάζεται για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του επιπέδου σπουδών.

Το περιεχόμενο σπουδών επίσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Τα Τμήματα έχουν σκοπό την άρτια επαγγελματική κατάρτιση αυτών που επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, μπαρ, πλοία, κρουαζιερόπλοια, πρακτορεία ταξιδιών κ.λπ. με δυνατότητες εξέλιξης σε θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών.
Οι σκοποί και τα Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα ΣπουδώνΑ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 1ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1101
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3

4,0
1102
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
3

4,0
1103
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4

6,0
1104
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3
3
5,0
1105
ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
3
3
6,0
1106
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4

5,0

Α’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 2ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1201
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
3
3
5,5
1202
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4

5,0
1203
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4

5,5
1204
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3

4,0
1205
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3

4,5
1206
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
4

5,5B’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 3ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1301
ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
3

4,5
1302
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
3

4,5
1303
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3
3
6,0
1304
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3
3
6,0
1305
ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
3

4,5
1306
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3

4,5

B’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 4ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1401
ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
3

4,5
1402
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3

4,5
1403
ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
3
3
6,0
1404
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4
2
5,5
1405
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3

4,0
1406
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
3
3
5,5


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 5ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
11501
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
3
3
6,0
11502
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
4

6,0
11503
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
4

6,0
11504
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
3
3
6,0
11505
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 6ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
11601
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4

6,0
11602
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
3
3
6,0
11603
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3
3
6,0
11604
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4

6,0
11605
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


Δ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 7ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
11701
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4
2
6,0
11702
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
3
3
6,0
11703
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
4

6,0
11704
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
4

6,0
11705
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Δ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 8ο

Κωδικός
Μάθημα


Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1801
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


10,0
1802
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


20,0
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 5ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
12501
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
4

6,0
12502
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
3
3
6,0
12503
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ
3
3
6,0
12504
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ
4

6,0
12505
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 6ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
12601
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ
4

6,0
12602
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
3
3
6,0
12603
ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
3
3
6,0
12604
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
4

6,0
12605
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


Δ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 7ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
12701
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
4

6,0
12702
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
3
3
6,0
12703
ΓΛΩΣΣΑ & ΕΙΚΟΝΕΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3
3
6,0
12704
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
4

6,0
12705
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Δ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 8ο

Κωδικός
Μάθημα


Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1801
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


10,0
1802
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


20,0
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 5ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
13501
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3
3
6,0
13502
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4

6,0
13503
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
3
3
6,0
13504
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ANIMATION ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ
3
3
6,0
13505
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Γ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 6ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
13601
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3
3
6,0
13602
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ
3
3
6,0
13603
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4

6,0
13604
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3
3
6,0
13605
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝΔ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 7ο

Κωδικός
Μάθημα
Θεωρία (ώρες)
Εργαστήριο (ώρες)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
13701
SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4

6,0
13702
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
3
3
6,0
13703
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
3
3
6,0
13704
BRANDING, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4

6,0
13705
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Δ’ ΕΤΟΣ, Εξάμηνο 8ο

Κωδικός
Μάθημα


Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1801
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


10,0
1802
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


20,0


Αγορά εργασίας

Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τμήματα Δημοσίων Σχέσεων όπως επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης και Αναψυχής, Μεσαίες επιχειρήσεις του Δευτερογενούς τομέα όλων των κλάδων, εξαγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις ειδικών ενδιαφερόντων του τριτογενούς τομέα και υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, ευρύτερο δημόσιο τομέα, διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής εξειδικευμένων γνώσεων.
 
>> Ο Μουσειολόγος μεταξύ των άλλων, συνεισφέρει στην εκπόνηση μελετών για τα Μουσεία, στην δημιουργία Εκθέσεων (π.χ. Εκθέσεις Μουσείων και Μουσειολογικές Μελέτες), στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε κάθε τι που αφορά τα Μουσεία της Χώρας.
Ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι ικανός να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονου Μουσείου, αντιλαμβανόμενος τις ιδιαιτερότητές του και θα διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger