ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΣΑΜΟΣ

Στόχος του Τμήματος είναι να αναπτύξει τα στελέχη της "Κοινωνίας της Πληροφορίας". Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι εφοδιασμένοι με την ικανότητα να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να αναβαθμίζουν, να εποπτεύουν και να αξιολογούν Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα βασισμένοι στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.
Τα Τμήματα Πληροφορικής έχουν ως σκοπό:
α) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεματικής.
β) Την κατάρτιση επιστημόνων που θα συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, αξιοποιούν και μεταδίδουν την πληροφορία.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το μαθήματα που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων έχουν οργανωθεί με τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές, ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την προσδοκώμενη επαγγελματική τους ενασχόληση, να ακολουθήσουν μια από τις παρακάτω “Κατευθύνσεις Σπουδών”:
1. Τεχνολογία Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
3. Διοίκηση και Οργάνωση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Αλγόριθμοι Υψηλής Απόδοσης
2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα.
3. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα.
4. Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα.
5. Μικρο-ηλεκτρονική.
Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήματα.
2. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα.
3. Μηχανική όραση & Ρομποτική.
4. Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογία Λογισμικού
5. Αλγοριθμική & Ανάλυση Συστημάτων,
6. Δίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες
7. Προηγμένες Μέθοδοι και Συστήματα Πληροφοριών στην Αρχαιολογία.
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Πληροφορική Ο.Π.Α.
2. Πληροφοριακά Συστήματα
Επιπλέον γίνονται δεκτοί και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων Εφηρμοσμένης Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής προσφέρουν πολλές δυνατότητες απασχόλησης, και μάλιστα καλά αμειβόμενες στον Ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο, που έχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών. Μπορούν να εργαστούν ως: Αναλυτές Προγραμματιστές Εφαρμογών και Συστημάτων, Διαχειριστές και Αναλυτές Βάσεων Δεδομένων, Μηχανικοί Λογισμικού, Διαχειριστές Δικτύων, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητές στη Β/Βάθμια εκπαίδευση (αφού δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002). Ερευνητές σε επιδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα ή καριέρα ελεύθερου επαγγελματία.
Γενικά οι εταιρείες software, Ελληνικές και ξένες, οι Τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εταιρείες Η/Υ, οι μεγάλες και οι μεσαίες εταιρείες που διαθέτουν αυτόνομη μηχανοργάνωση, αποτελούν τους κυριότερους επαγγελματικούς χώρους προς τους οποίους στρέφονται και στους οποίους βρίσκουν απασχόληση οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από τα σχετικά νέα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη τόσοι απόφοιτοι, ώστε να κορεστεί το επάγγελμα. Ούτε κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει σύντομα, βασικά λόγω των επιχορηγήσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Πληροφορικής. Εξάλλου και ο Ιδιωτικός τομέας, με την αγορά της πληροφορικής συνεχώς να αυξάνει το μερίδιο, αναμένεται να απορροφήσει ικανό αριθμό στελεχών και μάλιστα καλά αμειβομένων. Επαγγελματική κατοχύρωση δεν υπάρχει προς το παρόν, ούτε Επιμελητήριο Πληροφορικής.
Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής δέχεται ως μέλη της τους αποφοίτους αυτών των Τμημάτων, ενώ δημιουργήθηκε δευτεροβάθμιο όργανο αποφοίτων Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ο συναγωνισμός είναι μεγάλος στην αγορά Πληροφορικής, στην οποία έχουν εισχωρήσει και πολλοί επιτήδειοι (χωρίς πτυχίο Πληροφορικής), αλλά η πρακτική εξάσκηση και η θεωρητική βάση, που δίνουν τα Τμήματα Πληροφορικής, εγγυώνται ότι τελικά θα επιβιώσουν μόνο οι καλά καταρτισμένοι στον τομέα.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αναλυτές Συστημάτων Στελέχη πωλήσεων Τεχνολόγοι Επικοινωνίων & Δικτύων Τεχνολόγοι Λογισμικού Ειδικοί Βάσεων ΔεδομένωνΠερισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger