ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης Κομοτηνή - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης διαχωρίζεται στις παρακάτω κατευθύνσεις:
Ι. Κοινωνικής Εργασίας
ΙΙ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Ο σκοπός του Τμήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις παραπάνω κατευθύνσεις.
Σκοπός του τμήματος είναι:
Α) Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Β) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Γ) Να συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών.
Δ) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.Αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων που θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό και την προσαρμογή της Διοίκησης στις ανάγκες και τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) χρόνια και χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τέσσερα (4) διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι μπορούν ν' απασχοληθούν στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά., στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κέντρα ερευνών κ.ά.
Oι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Tμήματος Kοινωνικής Διοίκησης αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε ζητήματα εκτίμησης γενικών και εξειδικευμένων κοινωνικών αναγκών (πληθυσμιακών ομάδων ή κοινοτήτων) και κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και όλοι οι τομείς ανάπτυξης της γενικής και κλινικής πρακτικής και της έρευνας της κοινωνικής εργασίας. Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1992, αποκτούν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού (άρθρο 1) και μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας κοινωνικού λειτουργού ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άρθρο 3).
Eιδικότερα οι απόφοιτοι του Tμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Στις διάφορες βαθμίδες τις διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η ψυχική υγεία, η ειδική εκπαίδευση, η στεγαστική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των N.Π.Δ.Δ., των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.)
Σε εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερήλικων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα όπου προβλέπεται ή και συνάδει η ανάπτυξη ολιστικών και κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα, σχήματα οικογένειας, ομάδες και κάθε τύπου κοινότητες (τοπικές, πολιτισμικές, ενδιαφερόντων κ.α.) με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης.
Στην προληπτική/ θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Kέντρα Ψυχικής Yγείας, Nοσοκομεία, Φυλακές, Μονάδες ένταξης παραβατικών εφήβων και Θεραπευτικές Κοινότητες και Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μεταβατικούς και Ξενώνες μακράς διαμονής, σε Ξενώνες κακοποιημένων ατόμων κ.λπ. Στις μονάδες β΄βάθμιας εκπαίδευσης, προκατάρτισης κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας - ψυχικής υγείας.
Επίσης ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών, σε Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α. Στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων και σε εκείνα της υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, παλιννοστούντων και μεταναστών.
Ως ερευνητές στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα (καθώς και σε μελετητικά γραφεία) που διεξάγουν έρευνες σε τοπικό, εθνικό, Eυρωπαϊκό, ή διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger