ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Θεάτρου Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την επιστημονική μελέτη του θεατρικού φαινομένου, την καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης και την κατάρτιση επιστημόνων με καλλιτεχνική παιδεία και καλλιτεχνών με θεωρητική υποδομή. Δέχεται σαράντα φοιτητές το χρόνο και είναι ένα από τα τρία Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ενιαίο πτυχίο με κατευθύνσεις • Θεατρολογία • Καλλιτεχνική Οι σπουδές στο τμήμα θεάτρου μπορούν να διαιρεθούν σε τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση (2 πρώτα έτη σπουδών) περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Από το 5ο εξάμηνο προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις: Θεατρολογίας, Σκηνογραφίας και Υποκριτικής.Τα μαθήματα κατατάσσονται σε 5 ενότητες: η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην παροχή σφαιρικής παιδείας. Η δεύτερη σχετίζεται με την Παιδαγωγική του Θεάτρου. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην εμπέδωση του κυρίου αντικειμένου σπουδών που επέλεξε ο φοιτητής,το ίδιο και η τέταρτη ενότητα, ενώ η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει την Διπλωματική Εργασία. 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 1. ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ • ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΛΟΠΑ Εισαγωγή στην Τέχνη του θεάτρου, Κείμενα θεωρίας θεάτρου, Εισαγωγή στη Δραματολογία Ι, Εισαγωγή στη Δραματολογία II, Ανάγνωση θεατρικών Παραστάσεων. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Το θέατρο της Αρχαιότητας Ι, Το θέατρο της Αρχαιότητας II, Το θέατρο της Αρχαιότητας III. •ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟ Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου Ι, Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου II, Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου III, Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου IV, Ιστορία του Παγκοσμίου θεάτρου V, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου Ι, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου II, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Στοιχεία Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας Ι, Στοιχεία Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας II, Μορφές θεατρικών Χώρων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ Στοιχεία Υποκριτικής Ι, Στοιχεία Υποκριτικής II, Στοιχεία Αγωγής του Προφορικού Λόγου, Σκηνοθετικές Προσεγγίσεις. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Τα Στάδια της θεατρικής Παραγωγής.• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού, Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα II, Ξένη Γλώσσα III, Ξένη Γλώσσα IV. 2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ • ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στοιχεία Παιδαγωγικής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Ομάδων, Το θέατρο για Παιδιά και Νέους, θεατρικό Παιχνίδι, Δραματοποίηση, Το θέατρο στο Σχολείο Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Τα Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής είναι κατανεμημένα σε τρεις κύκλους: θεατρολογία, Δραματική Τέχνη, Σκηνογραφία - Ενδυματολογία. Α ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ •ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Ειδικά Ζητήματα Ιστορίας του Παγκόσμιου θεάτρου, Ειδικά Ζητήματα Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου, Ιστορία της Σκηνογραφίας και της Ενδυματολογίας. • ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Δραματολογία Ι: Κλασικά Κείμενα, Δραματολογία II: Νεότερα Κείμενα, Δραμτολογία III: Σύγχρονα Κείμενα, Συγκριτική Δραματολογία, Εργαστήρι Δραματικής Γραφής. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΛΟΠΑ Κριτική Ανάλυση θεατρικών Παραστάσεων Ι, Κριτική Ανάλυση θεατρικών Παραστάσεων II, Οι Σκηνικές Τύχες ενός Κειμένου, Σκηνοθετικά Ρεύματα στην Ευρώπη μετά το 1870. ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ θεωρία του θεάτρου και του Δράματος, Ειδικά Ζητήματα θεατρολογίας, θεωρίες Υποκριτικής, Μεθοδολογία της θεατρολογικής Έρευνας, θεωρίες Υποκριτικής, Μεθοδολογία της θεατρολογικής Έρευνας. ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ Σκηνική Ερμηνεία του Αρχαίου Δράματος, Τραγικοί Μύθοι στο Νεότερο θέατρο, Ειδικά Ζητήματα Αρχαίου Δράματος. 2η ΕΝΟΤΗΤΑ • ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η θεατρική Επιχείρηση: Νομικό και Οικονομικό Πλαίσιο, θεατρικό Έντυπο - Δημοσιότητα Επικοινωνία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ιστορία του Κινηματογράφου, Στοιχεία θεωρίας του κινηματογράφου, Φιλμική Ανάγνωση ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ιστορία της Τέχνης: θέατρο και Ζωγραφική, θέατρο και Επιστήμες του Ανθρώπου, Κοινωνιολογία του θεάματος. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, θεωρία της Λογοτεχνίας, Ανάλυση Λόγου και Εικόνας, θεωρίες Οπτικών Τεχνών και Ιστορία της Τέχνης. Β ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποκριτική Ι. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Υποκριτική II, Υποκριτική III, Υποκριτική IV, Υποκριτική V, Υποκριτική VI, Υποκριτική VII, Υποκριτική VIII, Υποκριτική IX, Υποκριτική Χ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σεμινάριο Υποκριτικής Ι, Σεμινάριο Υποκριτικής II, Σεμινάριο Υποκριτικής III, Σεμινάριο Σκηνοθεσίας, Στοιχεία Μακιγιάζ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ θεατρική Μουσική Ι, θεατρική Μουσική II, θεατρική Μουσική III. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κινησιολογία - Χορός Ι, Κινησιολογία - Χορός II, Κινησιολογία - Χορός III, Κινησιολογία -Χορός IV. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Φωνητική Ορθοφωνία Ι, Φωνητική Ορθοφωνία II, Φωνητική Ορθοφωνία III, Ποιητική Απαγγελία. ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Στοιχεία Κουκλοθέατρου, Στοιχεία θεάτρου Σκιών. Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στοιχεία Σκηνογραφίας - Ενδυματολογία III. ΓΛΩΣΣΑ Ελεύθερο Σχέδιο Ι, Ελεύθερο Σχέδιο II, Γραμμικό Σχέδιο, Χρώμα, Πλαστική - Υλικά, Μακέτα, Φωτισμός. ΘΕΩΡΙΑ θεωρίες Οπτικών Τεχνών και Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της Σκηνογραφίας και της Ενδυματολογίας, Κοινωνιολογία του Χώρου και του Ενδύματος, θεατρική Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία θεατρικών Χώρων, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Σκηνογραφία Ι: Ανάλυση, Σκηνογραφία II: Σύνθεση, Ειδικές Σκηνογραφικές Κατασκευές Ι, Ειδικές Σκηνογραφικές Κατασκευές II, Ειδικές Σκηνογραφικές Κατασκευές III. ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενδυματολογία Ι: Ανάλυση, Ενδυματολογία II: Σύνθεση, Ειδικές Ενδυματολογικές Κατασκευές Ι, Ειδικές Ενδυματολογικές Κατασκευές II. ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καπέλο - Παπούτσι - Κόσμημα, Μάσκες - Κούκλες, Φροντιστηριακά Αντικείμενα. •ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σεμινάριο Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας Ι, Σεμινάριο Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας II, Σεμινάριο Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας III, Στοιχεία Μακιγιάζ. ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Στοιχεία Κουκλοθέατρου, Στοιχεία θεάτρου Σκιών. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Τα 5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) μπορούν να επιλέγονται από το πρόγραμμα οποιουδήποτε τμήματος του Α.Π.Θ., όπως επίσης και από το πρόγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος θεάτρου. Διπλωματική Εργασία Παράλληλα με την ολοκλήρωση των μαθημάτων επιλογής, ο φοιτητής εκπονεί στην διάρκεια του 5ου έτους, μια διπλωματική εργασία (ΔΕ) που μπορεί να αποτελεί επιστημονική εργασία ή καλλιτεχνική δημιουργία, να είναι ατομική ή αποτέλεσμα συνεργασίας. Σημείωση: Ο φοιτητής που επιλέγει τον κύκλο Θεατρολογία, πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς: α) 15 από τα παραπάνω μαθήματα, β) 7 μαθήματα επιλογής από τους τρεις κύκλους, με τον όρο να υπάρχει ένα τουλάχιστον μάθημα από τον κύκλο Δραματική Τέχνη και ένα τουλάχιστον από τον κύκλο Σκηνογραφία - Ενδυματολογία. Ο φοιτητής που επιλέγει τον κύκλο Δραματική Τέχνη πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς: α) 15 από τα παραπάνω μαθήματα (το μάθημα Υποκριτική Ι είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή της Δραματικής τέχνης ως κύριας επιλογής), β) 6 μαθήματα κύκλου Θεατρολογία, γ) 1 μάθημα του κύκλου Σκηνογραφία - Ενδυματολογία. Ο φοιτητής που επιλέγει τον κύκλο Σκηνογραφία -Ενδυματολογία, πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς: α) 15 από τα παραπάνω μαθήματα (το μάθημα Στοιχεία Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας III είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή της Σκηνογραφίας -Ενδυματολογίας ως κύριας επιλογής), β) 6 μαθήματα του κύκλου Θεατρολογία, γ) 1 μάθημα του κύκλου Δραματική Τέχνη. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, εάν το επιθυμούν, να επιλέξουν τα 22 κατ' επιλογήν μαθήματα και από τους τρεις (3) κύκλους σπουδών, με τον όρο να περιλαμβάνονται στην επιλογή τους τουλάχιστον: α) 6 μαθήματα του κύκλου της Θεατρολογίας β) 1 μάθημα του κύκλου της Δραματικής Τέχνης γ) 1 μάθημα του κύκλου της Σκηνογραφίας.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Ως στελέχη θεάτρων (δραματολόγοι, επιμελητές προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη), θεατρικοί εμψυχωτές πολιτιστικών κέντρων, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση, υπεύθυνοι θεατρικών εκπομπών και εκδόσεων, καλλιτεχνικοί συντάκτες, θεατρικοί κριτικοί κ.ά.. Επίσης, ως καθηγητές θεατρικής αγωγής στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και διάφορα θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης. Υπάρχει ακόμα και ο δρόμος των επαγγελμάτων της σκηνής (ηθοποιοί, σκηνογράφοι κ.λπ.). 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Παραγωγοί, Σκηνοθέτες.


Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger